SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Jaga

 • Odmiana w tradycyjnym typie wzrostu, o wieloletniej tradycji uprawy szczególnie zalecana do uprawy na zielonkę.
 • Plenna, o dużej zawartości białka.
 • Niska zawartość związków antyżywieniowych (cyjanogennych).
 • Rośliny o znacznej odporności na mączniaka prawdziwego i rzekomego.
 • Nasiona o brązowym zabarwieniu z jasnym znaczkiem.
 • Polecana do uprawy jako poplon na przyoranie.

Przykładowe mieszanki zielonkowe w plonie głównym:

– 100 kg wyki + 50 kg owsa

– 120 kg wyki + 50 kg owsa + 20 kg życicy westerwoldzkiej

– 100 kg wyki + 100 kg bobiku

– 80 kg wyki + 20 – 40 kg życicy westerwoldzkiej

– 60 kg wyki + 80 kg grochu pastewnego +10 kg słonecznika

Przykładowe mieszanki zielonkowe w międzyplonach:

– 50 kg wyki + 60 kg grochu + 90 kg bobiku

– 60 kg wyki + 100 kg grochu + 4 kg słonecznika

Jaga

Najwyższy plon biomasy w Polsce!

 • Odmiana w tradycyjnym typie wzrostu, o wieloletniej tradycji uprawy szczególnie zalecana do uprawy na zielonkę.
 • Plenna, o dużej zawartości białka.
 • Niska zawartość związków antyżywieniowych (cyjanogennych).
 • Rośliny o znacznej odporności na mączniaka prawdziwego i rzekomego.
 • Nasiona o brązowym zabarwieniu z jasnym znaczkiem.
 • Polecana do uprawy jako poplon na przyoranie.

Przykładowe mieszanki zielonkowe w plonie głównym:

– 100 kg wyki + 50 kg owsa

– 120 kg wyki + 50 kg owsa + 20 kg życicy westerwoldzkiej

– 100 kg wyki + 100 kg bobiku

– 80 kg wyki + 20 – 40 kg życicy westerwoldzkiej

– 60 kg wyki + 80 kg grochu pastewnego +10 kg słonecznika

Przykładowe mieszanki zielonkowe w międzyplonach:

– 50 kg wyki + 60 kg grochu + 90 kg bobiku

– 60 kg wyki + 100 kg grochu + 4 kg słonecznika

Agrotechnika Wyki

Stanowisko

Gleby kompleksu pszennego oraz żytniego dobrego, zwięzłe dobrze uwilgotnione i żyzne.

Przedplon

Zboża jare i ozime, na glebach słabszych po okopowych.

Nawożenie

P205 70 -80 kg/ha, K2O 120-140 kg/ha (jesienią lub wiosną)
N – 20 – 30 kg/ha (40 – 60 kg/ha N – przy uprawie za zbożami).

Uprawa przedsiewna

Należy przeprowadzić starannie i na odpowiednią głębokość.

Termin siewu

Jak najwcześniej, gdy tylko można przeprowadzić uprawę gleby, nie należy siać w glebę nadmiernie wilgotną.

Głębokość siewu

4 – 6 cm

Rozstaw rzędów

15 – 20 cm

Obsada na m2

200 – 220 nasion

Ilość wysiewu

80 – 120 kg/ha

Ochrona przed chwastami
przedwschodowo

Bandur 600 S.C, Wing P46 2,5 EC

powschodowo
jednoliściennymi
Zaprawienie

Szczepionka bakteryjna do wyki

Ochrona przed chorobami

Askochytoza wyki, mączniak prawdziwy i rzekomy, rdze – występują rzadko poniżej progu szkodliwości.

Zbiór

Zalecana desykacja
Jednofazowy, kombajnem