SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Diament

 • Odmiana tetraploidalna.
 • Rośliny o pośrednim pokroju i późniejszym terminie kłoszenia.
 • Nadaje się do użytkowania kośno-polowego (łąki, użytki rolne) i pastwiskowego.
 • Odmiana charakteryzuje się wysokim plonem zielonej i suchej masy, dobrym odrostem wiosennym oraz w poszczególnych pokosach.
 • Rośliny mało podatne na wyleganie, o dobrej zimotrwałości i wysokich parametrach jakościowych.
 • Dobrze toleruje wysokie nawożenie mineralne.
 • Zadowalający plon nasion.

Diament

Późniejszy termin kłoszenia i dobra zimotrwałość

 • Odmiana tetraploidalna.
 • Rośliny o pośrednim pokroju i późniejszym terminie kłoszenia.
 • Nadaje się do użytkowania kośno-polowego (łąki, użytki rolne) i pastwiskowego.
 • Odmiana charakteryzuje się wysokim plonem zielonej i suchej masy, dobrym odrostem wiosennym oraz w poszczególnych pokosach.
 • Rośliny mało podatne na wyleganie, o dobrej zimotrwałości i wysokich parametrach jakościowych.
 • Dobrze toleruje wysokie nawożenie mineralne.
 • Zadowalający plon nasion.

Uprawa na zielonkę

Uprawa na nasiona

Stanowisko

Gleby umiarkowanie wilgotne o dobrej strukturze, żyzne, przewiewne i ciepłe (mady, lessy, gleby gliniasto-piaszczyste).

Przedplon

Rośliny strączkow, rzepak, zboża wcześnie schodzące z pola.

Nawożenie przedsiewne

P2O5 80-120 kg/ha
K2O 100-160 kg/ha
N 60-80 kg/ha
w każdym roku użytkowania

P2O5 80-120 kg/ha
K2O 100-160 kg/ha
N 40-80 kg/ha
w każdym roku użytkowania

Nawożenie wiosenne

P2O5 80-120 kg/ha
K2O 50-80 kg/ha
N 80-100 kg/ha,
60-80 kg/ha po każdym pokosie

P2O5 80-120 kg/ha
K2O 60-80 kg/ha
N 40-60 kg/ha

Uprawa przedsiewna

Należy przeprowadzić starannie.

Termin siewu

Wiosenny 15 IV – 05 VI,
późno letni, po 15 VII, jesienny – III dekada sierpnia, I dekada września

Głębokość

1-2 cm.

Rozstaw

12-15 cm

20-30 cm

Ilość wysiewu

Siew 30-35 kg/ha
z wsiewką 70% życicy
+30% koniczyny

Siew czysty 10-15 kg/ha
z wsiewką 15 kg trawy
+70-90 kg jęczmienia

Pielęgnacja

W przypadku zaskorupienia – bronowanie

Ochrona przed chwastami

Zgodnie z zaleceniami IOR

Zbiór dwufazowy

Zbiór I pokosu należy wykonać w fazie początku kłoszenia następne pokosy co 4-5 tygodni.

Koszenie na pokosy – brunatne kwiatostany , omłot kombajnem. Dosuszenie nasion – 15%