SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Tur

 • Odmiana diploidalna.
 • Daje wysokie plony zielonej i suchej masy o wysokich parametrach jakościowych.
 • Należy do odmian o średniej wczesności, rośliny kłoszą się w 3 dekadzie maja.
 • Rośliny dobrze odrastają po kolejnych pokosach i są wytrzymałe na okresowe susze.
 • Odmiana wykazuje dobrą zimotrwałość.
 • Jest odmianą plenną, dobrze plonuje w warunkach nawożenia wysokimi dawkami azotu.
 • Polecana na krótkotrwałe użytki zielone w siewie czystym oraz w mieszankach.

Tur

Zwiększona odporność na okresowe susze!

 • Odmiana diploidalna.
 • Daje wysokie plony zielonej i suchej masy o wysokich parametrach jakościowych.
 • Należy do odmian o średniej wczesności, rośliny kłoszą się w 3 dekadzie maja.
 • Rośliny dobrze odrastają po kolejnych pokosach i są wytrzymałe na okresowe susze.
 • Odmiana wykazuje dobrą zimotrwałość.
 • Jest odmianą plenną, dobrze plonuje w warunkach nawożenia wysokimi dawkami azotu.
 • Polecana na krótkotrwałe użytki zielone w siewie czystym oraz w mieszankach.

Uprawa na zielonkę

Uprawa na nasiona

Stanowisko

Gleby umiarkowanie wilgotne o dobrej strukturze, żyzne, przewiewne i ciepłe (mady, lessy, gleby gliniasto-piaszczyste).

Przedplon

Rośliny strączkowe, rzepak, zboża wcześnie schodzące z pola.

Nawożenie przedsiewne

P2O5 80-120 kg/ha
K2O 100-160 kg/ha
N 60-80 kg/ha

P2O5 80-120 kg/ha
K2O 100-160 kg/ha
N 60-80 kg/ha

Nawożenie wiosenne

P2O5 80-120 kg/ha
K2O 50-80 kg/ha
N 60-100 kg/ha,
60-80 kg/ha po każdym pokosie

P2O5 80-120 kg/ha
K2O 60-80 kg/ha
N 40-60 kg/ha

Uprawa przedsiewna

Należy przeprowadzić starannie.

Termin siewu

III dekada sierpnia lub I dekada września.

Głębokość

1-2 cm

Rozstaw

12-15 cm

20-30 cm

Ilość wysiewu

diploidy – 25 kg/ha
tetraploidy – 40 kg

diploidy – 15 kg/ha
tetraploidy – 20 kg/ha

Pielęgnacja

W przypadku  zaskorupienia – bronowanie

Ochrona przed chwastami

Zgodnie z zaleceniami IOR

Zbiór dwufazowy

Zbiór I pokosu należy wykonać w fazie początku kłoszenia (10% kłoszących się roślin) następne pokosy co 4-5 tygodni.

Koszenie na pokosy – brunatne kwiatostany, omłot kombajnem. Dosuszenie nasion – 15%