SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Swing

 • Rośliny o niebieskich kwiatach i szarych nasionach.
 • Bardzo wysoki i stabilny plon -105% wzorca (2018-2021 r.)
 • Odmiana wąskolistna
 • Najwyższa na rynku odporność na fuzaryjne więdnięcie łubinu i antraknozę.
 • Odporność na choroby w połączeniu z odpornością na wyleganie czyni go łatwym w uprawie i zbiorze.
 • Bardzo niski poziom alkaloidów, jedynie 0,015%, co czyni go jednym z najsłodszych łubinów wąskolistnych.
 • Białko – ok. 30%.
 • MTN 140 g.
 • Wysokość roślin 54 cm.
 • Okres wegetacji 102 dni.

Swing

NOWOŚĆ

Słodycz wysokiego plonu!

 • Rośliny o niebieskich kwiatach i szarych nasionach.
 • Bardzo wysoki i stabilny plon -105% wzorca (2018-2021 r.)
 • Odmiana wąskolistna
 • Najwyższa na rynku odporność na fuzaryjne więdnięcie łubinu i antraknozę.
 • Odporność na choroby w połączeniu z odpornością na wyleganie czyni go łatwym w uprawie i zbiorze.
 • Bardzo niski poziom alkaloidów, jedynie 0,015%, co czyni go jednym z najsłodszych łubinów wąskolistnych.
 • Białko – ok. 30%.
 • MTN 140 g.
 • Wysokość roślin 54 cm.
 • Okres wegetacji 102 dni.

Agrotechnika łubinu

Stanowisko

Gleby średnie i lekkie lekko kwaśne.
Unikać gleb podmokłych. Najlepiej po zbożach.
Co najmniej 3-4 lata po oborniku.
Nie częściej niż 4-5 lat po sobie

Nawożenie

Najlepiej wykonać przed orką zimową w dawce:
50-70 P2O5kg/ha oraz 80-90 K2O kg/ha.
Forma startowa azotu powinna wynosić 20kg.

Uprawa przedsiewna

Należy przeprowadzić starannie i na odpowiednią głębokość.

Termin siewu

W III dekadzie marca

Głębokość siewu

3-4 cm

Rozstaw rzędów

12-20 cm

obsada na m kw

90-100 roślin / m kw

Ilość wysiewu

130-170 kg/ha

Zaprawianie i szczepienie

Szczepionka bakteryjna do łubinów (np. Nitragina)
oraz od chorób grzybowych Maxim 025 FS 200ml/100kg nasion

Ochrona przed chwastami

Boxer 800 EC, Fusilade Forte, Roundup Flex 480 (7 dni przed zbiorem),
Select Super 120 EC, Stomp Aqua 455 CS, Trivko, Vima

Zbiór

Gdy strąki zbrunatnieją, a łodygi zżółkną i są bardzo suche. Łubiny
można poddać również desykacji. Nasiona po zbiorze powinny
zostać dosuszone do wilgotności równej lub niższej niż 15%