SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Arwena

Nagrodzona Złotym Medalem MTP Polagra Premiery 2018!

 • Najkrótszy groch wąsolistny, białokwiatowy w Polsce.
 • Przydatny na cele spożywcze, paszowe i poplonowe.
 • Najniższa zawartość inhibitorów trypsyny.
 • Nasiona żółte o niższej MTN, co znacznie obniża koszty wysiewu.
 • Wysoka tolerancja na askochytozę i mączniaka rzekomego.
 • Dobra sztywność łodygi przed zbiorem.

Arwena

Plon, zdrowotność, sztywność!

Nagrodzona Złotym Medalem MTP Polagra Premiery 2018!

 • Najkrótszy groch wąsolistny, białokwiatowy w Polsce.
 • Przydatny na cele spożywcze, paszowe i poplonowe.
 • Najniższa zawartość inhibitorów trypsyny.
 • Nasiona żółte o niższej MTN, co znacznie obniża koszty wysiewu.
 • Wysoka tolerancja na askochytozę i mączniaka rzekomego.
 • Dobra sztywność łodygi przed zbiorem.

Agrotechnika grochu

Groch siewny

Stanowisko

Kompleks pszenny, żytni bardzo dobry i dobry. Gleby o odczynie zbliżonym do obojętnego

Nawożenie

P2O5 70-100 kg/ha
K2O 100-140kg/ha (jesienią lub wiosną)
N – 20-30 kg/ha (wapnowanie pod przedplon przy pH < 5,5)

Uprawa przedsiewna

Należy przeprowadzić starannie i na odpowiednią głębokość.

Termin siewu

Jak najwcześniejszy gdy tylko można przeprowadzić uprawę gleby. Nie należy siać w glebę nadmiernie wilgotną.

Głębokość siewu

4-8 cm

Rozstaw rzędów

15-20 cm

Obsada na m2

90-110 nasion

Ilość wysiewu

230-330 kg/ha

Zaprawienie i szczepienie

Szczepionka bakteryjna do grochu (np. Nitragina) + np. Maxim 025 FS

Ochrona przed chwastami
przedwschodowo

Boxer 800EC – 3.0-4.0 l/ha; Stomp Aqua 455CS – 3.5 l/ha; Wing P 462,5 EC; BANDUR 600 SC

powschodowo

Corum 502,4 SL w dawkach po 0,65 l/ha

jednoliściennymi

Fusilade Forte 150 EC – 2,2 – 2,5 l/ha

Ochrona przed chorobami

Topsin M500 SC, Signum 33WG

Ochrona przed szkodnikami

Mospilan 20 SP

Zbiór

jednofazowy, kombajnem