SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Hubal

 • Nr 1 w plonie wśród peluszek w suchym 2019 roku!
 • Odmiana czerwonokwitnąca, liściasta.
 • Nasiona o wysokiej zawartości białka ogólnego 24%.
 • Rośliny równomiernie dojrzewające, odporne na osypywanie nasion.
 • Jest alternatywą do uprawy łubinu na glebach słabszych.
 • Polecana również do siewu w mieszankach ze zbożowymi w plonie głównym oraz w poplonach w siewie czystym lub w mieszankach.

Przykłady mieszanek zbożowo – grochowych
peluszka Hubal 80 kg/ha + jęczmień Raptus lub Kucyk 90 kg/ha
peluszka Hubal 70 kg/ha + jęczmień Raptus lub Kucyk 35 kg/ha + owies Poker 70 kg/ha
peluszka Hubal 120 kg/ha + 120 kg/ha pszenżyta Mamut

Przykłady poplonów ścierniskowych z peluszką
peluszka Hubal 80 kg/ha + jęczmień Raptus lub Kucyk 90 kg/ha
peluszka Hubal 70 kg/ha + jęczmień Raptus lub Kucyk 35 kg/ha + owies Poker 70 kg/ha
peluszka Hubal 120 kg/ha + 120 kg/ha pszenżyta Mamut

Hubal

Wysoki plon nasion i białka!

 • Nr 1 w plonie wśród peluszek w suchym 2019 roku!
 • Odmiana czerwonokwitnąca, liściasta.
 • Nasiona o wysokiej zawartości białka ogólnego 24%.
 • Rośliny równomiernie dojrzewające, odporne na osypywanie nasion.
 • Jest alternatywą do uprawy łubinu na glebach słabszych.
 • Polecana również do siewu w mieszankach ze zbożowymi w plonie głównym oraz w poplonach w siewie czystym lub w mieszankach.

Przykłady mieszanek zbożowo – grochowych
peluszka Hubal 80 kg/ha + jęczmień Raptus lub Kucyk 90 kg/ha
peluszka Hubal 70 kg/ha + jęczmień Raptus lub Kucyk 35 kg/ha + owies Poker 70 kg/ha
peluszka Hubal 120 kg/ha + 120 kg/ha pszenżyta Mamut

Przykłady poplonów ścierniskowych z peluszką
peluszka Hubal 80 kg/ha + jęczmień Raptus lub Kucyk 90 kg/ha
peluszka Hubal 70 kg/ha + jęczmień Raptus lub Kucyk 35 kg/ha + owies Poker 70 kg/ha
peluszka Hubal 120 kg/ha + 120 kg/ha pszenżyta Mamut

Agrotechnika grochu

Groch pastewny

Stanowisko

Gleby kompleksu żytniego o pH powyżej 5,6

Nawożenie

P2O5 70-100 kg/ha
K2O 100-140kg/ha (jesienią lub wiosną)
N – 20-30 kg/ha (wapnowanie pod przedplon przy pH < 5,5)

Uprawa przedsiewna

Należy przeprowadzić starannie i na odpowiednią głębokość.

Termin siewu

Jak najwcześniejszy gdy tylko można przeprowadzić uprawę gleby. Nie należy siać w glebę nadmiernie wilgotną.

Głębokość siewu

4-8 cm

Rozstaw rzędów

15-20 cm

Obsada na m2

80-100 nasion

Ilość wysiewu

220-280 kg/ha

Zaprawienie i szczepienie

Szczepionka bakteryjna do grochu (np. Nitragina) + np. Maxim 025 FS

Ochrona przed chwastami
przedwschodowo

Boxer 800EC – 3.0-4.0 l/ha; Stomp Aqua 455CS – 3.5 l/ha; Wing P 462,5 EC; BANDUR 600 SC

powschodowo

Corum 502,4 SL w dawkach po 0,65 l/ha

jednoliściennymi

Fusilade Forte 150 EC – 2,2 – 2,5 l/ha

Ochrona przed chorobami

Topsin M500 SC, Signum 33WG

Ochrona przed szkodnikami

Mospilan 20 SP

Zbiór

jednofazowy, kombajnem