SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Colin

 • Odmiana wąsolistna, pastewna, o purpurowych kwiatach i nasionach jasno brązowych ze znaczkiem w kolorze okrywy nasiennej.
 • Plon nasion wysoki – 104% w latach badań rejestracyjnych 2020-2021.
 • MTN niska – ok. 205-220g – duże oszczędności w wysiewie zarówno na ziarno jak i na poplon.
 • Odmiana o dobrej odporności na wyleganie przed zbiorem.
 • Odporność na choroby wysoka, zwłaszcza na mączniaka prawdziwego i rzekomego.
 • Rośliny o bardzo wysokiej równomierności dojrzewania.
 • Odmiana polecana na paszę, w siewie czystym i w mieszankach zbożowych, jak również na zielonkę w poplonach.

Przykłady mieszanek zbożowo – grochowych
peluszka Colin 50 kg lub Hubal 80 kg/ha + jęczmień Laser lub Kucyk 90 kg/ha
peluszka Colin 50 kg lub Hubal 70 kg/ha + jęczmień Laser lub Kucyk 35 kg/ha + owies Poker 70 kg/ha
peluszka Colin 50 kg lub Hubal 120 kg/ha + 120 kg/ha pszenżyta Mamut

Przykłady poplonów ścierniskowych z peluszką
peluszka Colin 50 kg lub Hubal 80 kg/ha + jęczmień Laser lub Kucyk 90 kg/ha
peluszka Colin 50 kg lub Hubal 70 kg/ha + jęczmień Laser lub Kucyk 35 kg/ha + owies Poker 70 kg/ha
peluszka Colin 50 kg lub Hubal 120 kg/ha + 120 kg/ha pszenżyta Mamut

Colin

NOWOŚĆ

Super dobry, tani poplon!

 • Odmiana wąsolistna, pastewna, o purpurowych kwiatach i nasionach jasno brązowych ze znaczkiem w kolorze okrywy nasiennej.
 • Plon nasion wysoki – 104% w latach badań rejestracyjnych 2020-2021.
 • MTN niska – ok. 205-220g – duże oszczędności w wysiewie zarówno na ziarno jak i na poplon.
 • Odmiana o dobrej odporności na wyleganie przed zbiorem.
 • Odporność na choroby wysoka, zwłaszcza na mączniaka prawdziwego i rzekomego.
 • Rośliny o bardzo wysokiej równomierności dojrzewania.
 • Odmiana polecana na paszę, w siewie czystym i w mieszankach zbożowych, jak również na zielonkę w poplonach.

Przykłady mieszanek zbożowo – grochowych
peluszka Colin 50 kg lub Hubal 80 kg/ha + jęczmień Laser lub Kucyk 90 kg/ha
peluszka Colin 50 kg lub Hubal 70 kg/ha + jęczmień Laser lub Kucyk 35 kg/ha + owies Poker 70 kg/ha
peluszka Colin 50 kg lub Hubal 120 kg/ha + 120 kg/ha pszenżyta Mamut

Przykłady poplonów ścierniskowych z peluszką
peluszka Colin 50 kg lub Hubal 80 kg/ha + jęczmień Laser lub Kucyk 90 kg/ha
peluszka Colin 50 kg lub Hubal 70 kg/ha + jęczmień Laser lub Kucyk 35 kg/ha + owies Poker 70 kg/ha
peluszka Colin 50 kg lub Hubal 120 kg/ha + 120 kg/ha pszenżyta Mamut

Agrotechnika grochu

Groch pastewny

Stanowisko

Gleby kompleksu żytniego o pH powyżej 5,6

Nawożenie

P2O5 70-100 kg/ha
K2O 100-140kg/ha (jesienią lub wiosną)
N – 20-30 kg/ha (wapnowanie pod przedplon przy pH < 5,5)

Uprawa przedsiewna

Należy przeprowadzić starannie i na odpowiednią głębokość.

Termin siewu

Jak najwcześniejszy gdy tylko można przeprowadzić uprawę gleby. Nie należy siać w glebę nadmiernie wilgotną.

Głębokość siewu

4-8 cm

Rozstaw rzędów

15-20 cm

Obsada na m2

80-100 nasion

Ilość wysiewu

220-280 kg/ha

Zaprawienie i szczepienie

Szczepionka bakteryjna do grochu (np. Nitragina) + np. Maxim 025 FS

Ochrona przed chwastami
przedwschodowo

Boxer 800EC – 3.0-4.0 l/ha; Stomp Aqua 455CS – 3.5 l/ha; Wing P 462,5 EC; BANDUR 600 SC

powschodowo

Corum 502,4 SL w dawkach po 0,65 l/ha

jednoliściennymi

Fusilade Forte 150 EC – 2,2 – 2,5 l/ha

Ochrona przed chorobami

Topsin M500 SC, Signum 33WG

Ochrona przed szkodnikami

Mospilan 20 SP

Zbiór

jednofazowy, kombajnem