SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

13.05.2022

Sprzedaż kukurydzy suchej - 140 ton

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniZakład Nasienno – Rolny KopaszewoKopaszewo, 64-010 Krzywiń zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż: Kukurydza sucha…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo
Kopaszewo, 64-010 Krzywiń

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Kukurydza sucha – 140 ton

1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

Miejsce odbioru:
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo
Kopaszewo, 64-010 Krzywiń, NIP 698-00-11-23
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: 15.06.2022

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t kukurydzy suchej, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 13.05.2022 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres: Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan
- dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl)
- w temacie wpisując: "Kukurydza sucha 01/2022”
Wyłonienie oferentów dnia 13.05.2022

13.05.2022

Przetarg na budowę posadzki w budynku magazynowym

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniChoryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie ogłasza przetarg na: budowa posadzki w budynku magazynowymna terenie…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

budowa posadzki w budynku magazynowym
na terenie Gospodarstwa w Komorzu Przybysławskim – dz. rr 28/14 obr. Komorze Przybysławskie,
jedn. Ewiw. Żerków , powiat jarociński, województwo wielkopolskie

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Komorze Przybysławskie, 63-210 Żerków, woj. wielkopolskie.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl.
Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanych prac.
Termin i miejsce składania ofert: do 25.05.2022 r. do godz. 14.00 na adres: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, lub Zakład Nasienno Rolny ddział w Komorzu Przybysławskim, 63-210 Żerków.
Termin realizacji: do 18.06.2022 r.
Bliższe informacje telefoniczne: (048) 530 399 157 i (065) 511-54-09.

12.05.2022

Przetarg na zakup sprzętu komputerowego

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością64-000 KościanChoryń 27tel.(65) 5134888NIP 698-00-11-233 zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Zakup sprzętu komputerowego”…

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
64-000 Kościan
Choryń 27
tel.(65) 5134888
NIP 698-00-11-233

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pt.

„Zakup sprzętu komputerowego”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (S.I.W.Z.).
Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu

a) złożenie oferty (w języku polskim) z uwzględnieniem wymogów określonych w S.I.W.Z.

b) Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert.

c) Ofertę należy przesłać na adres email: krzysztof.slotala@danko.pl w nieprzekraczalnym terminie 27.05.2022 r.

d) Wymagany okres ważności oferty wynosi 60 dni.

e) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
- dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.
Wszelkich informacji dotyczących składania ofert oraz spraw technicznych udzielają:
Pan Krzysztof Ślotała: tel. 65 5115408, tel. kom. 781114119, Pan Marcin Glapiak: tel. 65 5115408, tel. kom. 663114224

Pliki do pobrania:

10.05.2022

Sprzedaż pszenicy konsumpcyjnej - 215 ton

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniZakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż: Pszenica…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenica konsumpcyjna – 215 ton

1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn

Miejsce odbioru:
Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski ,NIP 698-00-11-233
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: 20.05.2022

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenicy, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 11.05.2022 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres: Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan
- dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl)
- w temacie wpisując: "Zboże konsumpcyjne 03/2022”
Wyłonienie oferentów dnia 11.05.2022

1 2 3 9