SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

02.08.2022

Przetarg na zakup słomy pszennej

"DANKO" Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w ChoryniZakład Nasienno-Rolny SzelejewoSzelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski ogłasza przetarg na zakup słomy pszennej dla…

"DANKO" Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni
Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo
Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski

ogłasza przetarg na

zakup słomy pszennej dla Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Przedmiot

Słoma pszenna - Parametry:

 • Baloty średnicy 160 cm
 • Owinięte siatką minimum 2,5 razy
 • Słoma bardzo dobrej jakości w normalnym kolorze, bez oznak pleśni i porażenia chorobami grzybowymi

Ofertę należy przygotować w formie pisemnej ,. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na zakup słomy pszennej” opatrzona nazwą i adresem Zamawiającego i Sprzedawcy.
Sprzedawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. Wielkopolskie, tel. 65 5115409.
Upoważnioną osobą do kontaktu ze Sprzedawcą jest:
a/ Bogdan Minta - tel. 604528900
b/ Mateusz Ratajczyk - tel. 604524800
Ofertę należy przysłać na adres: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski, woj. Wielkopolskie, lub złożyć osobiście w sekretariacie ZNR Szelejewo do dnia 10.08.2022 roku do godziny 14.00.

29.07.2022

Przetarg na wymianę pokrycia dachowego na części budynku Pałacu

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniChoryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie ogłasza przetarg na: Wymiana pokrycia dachowego na części budynku…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

Wymiana pokrycia dachowego na części budynku Pałacu dla Gospodarstwa Rolnego w Komorzu Przybysławskim
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Komorze Przybysławskie, 63-210 Żerków, woj. wielkopolskie.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl.
Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanych prac.
Termin i miejsce składania ofert: do 20.08.2022 r. do godz. 14.00 na adres: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, lub Gospodarstwo Rolne w Komorzu Przybysławskim , 63-210 Żerków.
Termin realizacji: do 30.11.2022 r.
Bliższe informacje telefoniczne: (048) 530 399 157 i (065) 511-54-09

29.07.2022

Przetarg na budowa zadaszonego prefabrykowanego zbiornika na gnojowicę typu Acontakt

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniChoryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie ogłasza przetarg na: budowa zadaszonego prefabrykowanego zbiornika na gnojowicę…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

budowa zadaszonego prefabrykowanego zbiornika na gnojowicę typu Acontakt
na terenie Danko Hodowli Roślin Sp. zo.o Zakład Nasienno-Rolny Łagiewniki – dz. nr 285/2 obr. Kruszwica jedn. ewid. Kruszwica, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: m.Łagiewniki, 88-150 Kruszwica, woj. Kujawsko-pomorskie.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl.
Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanych prac.
Termin i miejsce składania ofert: do 08.08.2022 r. do godz. 14.00 na adres: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, lub Zakład Nasienno Rolny Łagiewniki, 88-150 Łagiewniki.
Termin realizacji: do 30.11.2022 r.
Bliższe informacje telefoniczne: (048) 668 492 322 i (065) 511-54-09

26.07.2022

Przetarg na zakup wózka Dolly Wielton PRD-2

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z o.o. z siedzibą w Choryni 27, 64-000 Kościan, woj. Wielkopolskie, ogłasza przetarg na zakup wózka Dolly Wielton PRD-2…

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z o.o. z siedzibą w Choryni 27, 64-000 Kościan, woj. Wielkopolskie,

ogłasza przetarg na

zakup wózka Dolly Wielton PRD-2 dla Gospodarstwa Komorze Przybysławskie
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Wózek pod naczepę wywrotkę 38 m3

 • Zawieszenie pneumatyczne
 • Pneumatyczny układ hamulcowy
 • Własny układ hydrauliczny do zasilania przyczepy
 • Wałek WOM
 • Zaczep kulowy przy wózku
 • pilot do sterowania hydrauliką
 • rozmiar ogumienia 385/65R22,5
 • liczba osi 2
 • ładowność techniczna/Nacisk na siodło 16 000 kg

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. Wielkopolskie, tel. 65 5115409.
Upoważnioną osobą do kontaktu ze Sprzedawcą jest :
a/ Hubert Matuszak - tel.668171925
b/ Mateusz Ratajczyk - tel.604524800
5.Ofertę należy przysłać na adres: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. Wielkopolskie lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, do dnia 01.08.2022 roku do godziny 14.00

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

1 2 3 9