SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

10.05.2021

Przetarg na sprzedaż maszyn rolniczych

„DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Zakład Hodowli Roślin O/Szelejewo Szelejewo Drugie 39, 63-820 Piaski województwo wielkopolskie ogłasza przetarg ofertowy…

„DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni

Zakład Hodowli Roślin O/Szelejewo Szelejewo Drugie 39, 63-820 Piaski województwo wielkopolskie

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na:

sprzedaż maszyn rolniczych

Maszyny rolnicze można oglądać w dniach 10-14.05.2021 w godz. 10:00-14:00 w Zakładzie Hodowli Roślin O/Szelejewo. Termin składania ofert do dnia 28.05.2021 do godz. 14:00 w siedzibie ”DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan do dnia 28.05.2021r. do godz. 14:00 lub przesyłką pocztową na w/w adres. Dopuszcza się złożenie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: danko@danko.pl – jako załączniki do wiadomości powinny być dołączone: zdjęcie lub skan arkusza ofertowego, potwierdzenie wpłaty wadium. Formularz ofertowy i regulamin dostępny na www.danko.pl Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości. Pliki do pobrania:
10.03.2021

Przetarg na zakup pługa 9-korpusowego

„DANKO” Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni Zakład Nasienno- Rolny Szelejewo Szelejewo Drugie 5 63-820 Piaski   zaprasza do złożenia…

„DANKO” Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni Zakład Nasienno- Rolny Szelejewo Szelejewo Drugie 5 63-820 Piaski

 

zaprasza do złożenia ofert na zakup

pługa 9-korpusowego  dla Zakładu Nasienno Rolnego Szelejewo Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 16 kwietnia 2021 roku do godziny 1400 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Oferta na zakup pługa 9-korpusowego  „. Wymagany okres ważności oferty wynosi  30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo: - unieważnienia postępowania bez podania przyczyny - dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej  www.danko.pl Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert . Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. ( przetarg nie jest zamówieniem publicznym ) Pliki do pobrania:
30.12.2020

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie modernizacji silosów do nasion

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni Zakład Nasienno- Rolny Szelejewo Szelejewo Drugie 5 63-820 Piaski zaprasza do złożenia ofert…

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni Zakład Nasienno- Rolny Szelejewo Szelejewo Drugie 5 63-820 Piaski

zaprasza do złożenia ofert na

wykonanie modernizacji silosów do nasion sztuk 2 x 150 ton = 300 ton z punktem przyjęcia i urządzeniami do czyszczenia i transportu w Stefanowie o numerze ewidencyjnym 2020100251-202

dla Zakładu Nasienno Rolnego Szelejewo Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 22 stycznia 2021 roku do godziny 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ ZNR Szelejewo – modernizacja silosów do nasion w Stefanowie „ . Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo: - unieważnienia postępowania bez podania przyczyny - dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert . Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. ( przetarg nie jest zamówieniem publicznym ) Pliki do pobrania:
27.07.2020

Przetarg na zakup dystrybutora paliw

„DANKO” Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni Zakład Nasienno- Rolny Szelejewo Szelejewo Drugie 5 63-820 Piaski zaprasza do złożenia ofert…

„DANKO” Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni Zakład Nasienno- Rolny Szelejewo Szelejewo Drugie 5 63-820 Piaski

zaprasza do złożenia ofert na zakup

dystrybutora paliwa  dla Zakładu Nasienno Rolnego Szelejewo,

Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie.

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 7 sierpnia 2020 roku do godziny 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na zakup dystrybutora paliwa". Wymagany okres ważności oferty wynosi  30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo: - unieważnienia postępowania bez podania przyczyny - dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej  www.danko.pl Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert . Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. (przetarg nie jest zamówieniem publicznym) Pliki do pobrania:  
1 2 3 8