SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

24.03.2023

Przetarg na sprzedaż Pszenicy konsumpcyjnej - 470t

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,Zakład Nasienno – Rolny SzelejewoSzelejewo Drugie 563-820 Piaskiwojewództwo wielkopolskiezaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:Pszenica…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,
Zakład Nasienno – Rolny Szelejewo
Szelejewo Drugie 5
63-820 Piaski
województwo wielkopolskie


zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenica konsumpcyjna- 470 ton

I. Oferujący:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno – Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski
województwo wielkopolskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Pszenica konsumpcyjna - 470 ton

Parametry:

ProduktIlość tonBiałko SMWilgotnośćSkrobia SMWaga Hektolitra
Pszenica konsumpcyjna10013,811,367,178,4
Pszenica konsumpcyjna10013,313,068,077,9
Pszenica konsumpcyjna12013,812,868,377,2
Pszenica konsumpcyjna15013,613,768,776,0

Miejsce odbioru:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5,63-820 Piaski
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 17.04.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenicy konsumpcyjnej, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 30.03.2023 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " Pszenica konsumpcyjna 01/2023- ZNR Szelejewo ”
Wyłonienie oferentów dnia 30.03.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl

10.03.2023

Przetarg na usługi rolnicze - siew buraków cukrowych siewnikiem z podsiewaczem nawozów

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniChoryń 27, 64-000 KościanZaprasza do składania ofert na zadanie:„Usługa siewu buraków cukrowych siewnikiem z podsiewaczem…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan


Zaprasza do składania ofert na zadanie:

„Usługa siewu buraków cukrowych siewnikiem z podsiewaczem nawozów”


(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

  • Przedmiotem zadania jest „Usługa siewu buraków cukrowych siewnikiem z podsiewaczem nawozów”. Szczegółowe zagadnienia zawarte są w SIWZ będące załącznikiem do ogłoszenia

Miejsce pracy: Gospodarstwo Komorze Przybysławskie gm. Żerków

Dokumentacja na www.danko.pl. Terminy i miejsce składania ofert: do 25-03-2023r. do godz. 14.00 w siedzibie Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o., Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski lub e-mail:znrszelejewo@danko.pl.

Termin realizacji: do uzgodnienia.

Bliższe informacje telefoniczne 604524800.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przedmiotu zadania w części lub całości.

Pliki do pobrania:

10.03.2023

Przetarg na usługi rolnicze - siew kukurydzy siewnikiem z podsiewaczem nawozów

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniChoryń 27, 64-000 KościanZaprasza do składania ofert na zadanie:„Usługa siewu kukurydzy siewnikiem z podsiewaczem nawozów”(przetarg…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan

Zaprasza do składania ofert na zadanie:

„Usługa siewu kukurydzy siewnikiem z podsiewaczem nawozów”

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

  • Przedmiotem zadania jest „Usługa siewu kukurydzy siewnikiem z podsiewaczem nawozów”. Szczegółowe zagadnienia zawarte są w SIWZ będące załącznikiem do ogłoszenia

Miejsce pracy: Gospodarstwo Komorze Przybysławskie gm. Żerków i ZNR Szelejewo

Dokumentacja na www.danko.pl. Terminy i miejsce składania ofert: do 25-03-2023r. do godz. 14.00 w siedzibie Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o., Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski lub e-mail:znrszelejewo@danko.pl.
Oferty należy złożyć na każdą lokalizację (miejsce pracy) oddzielnie.

Termin realizacji: do uzgodnienia.
Bliższe informacje telefoniczne 604524800.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przedmiotu zadania w części lub całości.

Pliki do pobrania:

20.02.2023

Przetarg na sprzedaż kukurydzy ZNR Szelejewo

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,   Zakład Nasienno – Rolny SzelejewoSzelejewo Drugie 563-820 Piaskiwojewództwo wielkopolskie zaprasza do złożenia ofert na…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,
   Zakład Nasienno – Rolny Szelejewo
Szelejewo Drugie 5
63-820 Piaski
województwo wielkopolskie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Kukurydza sucha- 50 ton

I. Oferujący:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno – Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski
województwo wielkopolskie

II. Informacje ogólne:

1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Kukurydza sucha - 50 ton

Parametry:

ProduktBiałko SMWilgotnośćSkrobia SMWaga Hektolitra
Kukurydza10,19,571,676,1

Miejsce odbioru:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5,63-820 Piaski
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 17.03.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t kukurydzy suchej, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 22.02.2023 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

- dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " Sprzedaż kukurydzy suchej 01/2023- ZNR Szelejewo ”
Wyłonienie oferentów dnia 22.02.2023
- oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl

1 2