SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

18.10.2023

Przetarg na instalację klimatyzacji pomieszczeń

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan , woj. wielkopolskie Ogłasza przetarg na : Instalacje klimatyzacji pomieszczeń(zamówienie…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,
Choryń 27, 64-000 Kościan , woj. wielkopolskie

Ogłasza przetarg na :

Instalacje klimatyzacji pomieszczeń
(zamówienie nie jest przetargiem publicznym)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z Załącznikami - do pobrania poniżej.

Miejsca dostawy i montażu :
Zakład Hodowli Roślin Szelejewo, Szelejewo Drugie 39, 63-820 Piaski

Termin i miejsce składania ofert : do 31.10.2023 do godz 15:00 w Sekretariacie Zarządu Firmy
DANKO Hodowla Roślin w Choryni.
Forma oferty : pisemna w jęz. polskim, w zamkniętej kopercie, strony ponumerowane.
Termin oczekiwanej realizacji zadania : do dnia 15.12.2023
Pytania, informacje : Jarosław Orylski
(065) – 511 54 12, 885 – 114 117
mail : jaroslaw.orylski@danko.pl

Pliki do pobrania , SIWZ i załączniki:

  1. SIWZ
  2. SIWZ – zał 1: Oferta
  3. Rys 1 - plan
  4. Rys 2 - plan
  5. Rys 3 – widok budynku
30.08.2023

Przetarg na zakup separatora optycznego do nasion (soja, groch, wyka) dla filii Zakładu Hodowli Roślin w Szelejewie

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniChoryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie ogłasza przetarg na: Zakup separatora optycznego do nasion (soja,…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie


ogłasza przetarg na:Zakup separatora optycznego do nasion (soja, groch, wyka)
dla filii Zakładu Hodowli Roślin w Szelejewie
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)
Miejsce realizacji: Szelejewo , Gmina Piaski, Powiat Gostyń, woj. wielkopolskie.
Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanego montażu urządzenia
Termin i miejsce składania ofert: do 29.09.2023 r. do godz. 14.00 na adres: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni.
Termin realizacji: do 17.11.2023 r.

Pliki do pobrania:

03.08.2023

Ogłoszenie o zmianie taryfy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo wprowadza Zarządzenie Wewnętrzne nr. 15/2023 z dnia 01.08.2023 r. dotyczące zmiany taryfy dla zbiorowego…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo wprowadza Zarządzenie Wewnętrzne nr. 15/2023 z dnia 01.08.2023 r. dotyczące zmiany taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości: Szelejewo Drugie, Stefanowo, Bielawy Szelejewskie, Anteczków. Taryfa wchodzi w życie od 8 sierpnia 2023 r.

Pliki do pobrania:

07.06.2023

Przetarg na badanie gleb PK i Mg oraz pH na gruntach zlokalizowanych w ZNR Szelejewo oraz Gosp. Komorze Przybysławskie

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniChoryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie Ogłasza przetarg na: Badanie gleb PK i Mg oraz…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie


Ogłasza przetarg na:

Badanie gleb PK i Mg oraz pH na gruntach zlokalizowanych w ZNR Szelejewo oraz Gosp. Komorze Przybysławskie
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., zaprasza do składanie ofert na wykonanie usługi polegającej na pobraniu prób glebowych przy użyciu zestawu nawigacji GPS i opracowaniu na podstawie uzyskanych danych analiz chemicznych map zasobności gleby w makroskładniki PK Mg oraz pH na powierzchni ca 1350 ha w ZNR Szelejewo, oraz ca 640 ha w Gosp. Komorze Przybysławskie gm. Żerków.

                Usługa realizowana będzie na gruntach DANKO Hodowla Roślin Spółka z o.o. Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski , oraz Gosp. Komorze Przybysławskie

                Wykonawca usługi zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wyników badań i pomiarów w wersji drukowanej i cyfrowej oraz do sporządzenia map zasobności w formie drukowanej i cyfrowej.

                Wszelkie koszty związane z pobieraniem prób glebowych dowozem do miejsca wykonania analiz i opracowanie wyników spoczywa na Usługobiorcy.

                Oferta powinna zawierać cenę netto pobrania próby z dowozem do miejsca analizy, miejsce analizy próbki oraz całkowitą wartość usługi.

Okres pobierania prób – od 01.07 do końca zbioru roślin będących na polach.

Termin nadsyłania ofert – 16.06.2023 r. na adres: listownie - DANKO Hodowla Roślin Spółka z o.o. Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski, lub email: znrszelejewo@danko.pl DW: mateusz.ratajczyk@danko.pl.

1 2