SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

05.04.2022

Przetarg na zakup pneumatycznych rozsiewaczy nawozowych dla oddziałów ZHR Szelejewo i Dębina

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego.„Zakup pneumatycznych rozsiewaczy nawozowych dla oddziałów ZHR…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego.
„Zakup pneumatycznych rozsiewaczy nawozowych dla oddziałów ZHR Szelejewo i Dębina”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu.

 1. Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ .
 2. Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN.
 3. Oferta powinna zawierać opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ.
 4. Termin ważności oferty minimum 30 dni.
 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „DANKO HR, ZHR o Choryń „Zakup pneumatycznych rozsiewaczy nawozowych dla oddziałów ZHR Szelejewo i Dębina” osobiście w siedzibie ZHR o Choryń lub przesłać na jej adres, bądź adres email: zhrchoryn@danko.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00.
  Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 19 kwietnia 2022 r. Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 6. Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny .
 7. Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
  Niniejsze postępowanie ofertowe w trybie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”.
  Wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji przedmiotu zamówienia w tym składania ofert oraz spraw technicznych udziela Piotr Kaźmierczak pod nr tel. 695 989 877.

Pliki do pobrania:

24.03.2022

Przetarg na przebudowę posadzki w silosie na kiszonkę

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniChoryń 27, 64-000 Kościan ogłasza przetarg na zakup „przebudowę posadzki w silosie na kiszonkę na…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan

ogłasza przetarg na zakup

„przebudowę posadzki w silosie na kiszonkę na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. – dz. nr 28/14, obr. Dębina, jedn. ewid. Nowy Staw”
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Dębina 31, 82-230 Nowy Staw, powiat malborski, woj. pomorskie
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego w Dębinie lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 01.04.2022r. do godz. 14:00 w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Przetarg na przebudowę posadzki w silosie na kiszonkę na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. – dz. nr 28/14, obr. Dębina, jedn. ewid. Nowy Staw”.
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Unieważnienia postępowania przetargowego bez konieczności podawania przyczyny,
2. Dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) znajduje się na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi” – www.danko.pl/przetargi

Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od upływu terminu ich złożenia.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (PZP); przetarg nie jest zamówieniem publicznym w myśl w/w ustawy.