SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

29.09.2022

Przetarg na budowę dwóch silosów zbożowych z podajnikiem kubełkowym oraz wiatą

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. z/s w ChoryniChoryń 27, 64-000 Kościan ogłasza przetarg na: „budowę dwóch silosów zbożowych z podajnikiem kubełkowym oraz…

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan

ogłasza przetarg na:

„budowę dwóch silosów zbożowych z podajnikiem kubełkowym oraz wiatą na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.” – dz. nr 28/14, obr. Dębina, jedn. ewid. Nowy Staw dla Zakładu Nasienno-Rolnego w Dębinie.
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Dębina 31, 82-230 Nowy Staw, powiat malborski, woj. pomorskie
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego w Dębinie lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 14.10.2022r. do godz. 14:00 w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Przetarg na budowę dwóch silosów zbożowych z podajnikiem kubełkowym oraz wiatą na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.”.

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Unieważnienia postępowania przetargowego bez konieczności podawania przyczyny;
2. Dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) znajduje się na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi” – www.danko.pl/przetargi

Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od upływu terminu ich złożenia.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo Zamówień Publicznych (PZP); przetarg nie jest zamówieniem publicznym w myśl w/w ustawy.

15.07.2022

Przetarg na wykonanie poręczy na balkonach i schodów w stodole selekcyjnej

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniChoryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie Ogłasza przetarg na wykonanie poręczy na balkonach i schodów…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

Ogłasza przetarg na

wykonanie poręczy na balkonach i schodów w stodole selekcyjnej w Zakładzie Hodowli Roślin o/Dębina

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Dębina, 82-230 Nowy Staw, woj. pomorskie,

Termin i miejsce składania ofert: do 15.09.2022 r. do godz. 12.00 osobiście w sekretariacie Zakładu Hodowli Roślin Oddział Dębina, drogą pocztową na adres Dębina,  82-230 Nowy Staw lub mailowo na adres: zhrdebina@danko.pl.  Bliższe informacje telefoniczne: (055) 2715170

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku.

Pliki do pobrania:

15.07.2022

Przetarg na zakup lamp typu LED do szklarni

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniChoryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie Ogłasza przetarg na zakup lamp typu LED do szklarni…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

Ogłasza przetarg na

zakup lamp typu LED do szklarni dla Zakładu Hodowli Roślin o/Dębina

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Dębina, 82-230 Nowy Staw, woj. pomorskie,

Termin i miejsce składania ofert: do 15.08.2022 r. do godz. 12.00 osobiście w sekretariacie Zakładu Hodowli Roślin Oddział Dębina, drogą pocztową na adres Dębina,  82-230 Nowy Staw lub mailowo na adres: zhrdebina@danko.pl.  Bliższe informacje telefoniczne: (055) 2715170

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku.

Pliki do pobrania: