SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

19.03.2021

Przetarg na zakup ciągnika rolniczego

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni zaprasza do złożenia ofert na „Zakup ciągnika rolniczego” (przetarg nie jest zamówieniem publicznym)…

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni

zaprasza do złożenia ofert na

„Zakup ciągnika rolniczego”

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Łagiewniki lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 8 kwietnia 2021 roku do godziny 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR Łagiewniki ciągnik rolniczy”. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo: – unieważnienia postępowania bez podania przyczyny – dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert . Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. Pliki do pobrania:
12.03.2021

Przetarg na zakup dwóch przyczep wielofunkcyjnych

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni zaprasza do złożenia ofert na zakup „Zakup dwóch przyczep wielofunkcyjnych” (przetarg nie jest…

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni

zaprasza do złożenia ofert na zakup

„Zakup dwóch przyczep wielofunkcyjnych” (przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Łagiewniki lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 26 marca 2021 roku do godziny 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR Łagiewniki przyczepy wielufunkcyjne”. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo: – unieważnienia postępowania bez podania przyczyny – dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert . Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. Pliki do pobrania:
26.02.2021

Przetarg na zakup z dostawą, montażem i uruchomienie 3 naziemnych zespołów paneli fotowoltaicznych.

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. Przetarg na zakup z dostawą , montażem i uruchomienie 3 naziemnych zespołów paneli fotowoltaicznych.   Siedziba i…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Przetarg na

zakup z dostawą , montażem i uruchomienie 3 naziemnych zespołów paneli fotowoltaicznych.

  Siedziba i adres firmy: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni , Choryń 27, 64-000 Kościan , woj. wielkopolskie

Ogłasza przetarg na:

3 naziemne instalacje fotowoltaiczne

(zamówienie nie jest przetargiem publicznym)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z Załącznikami - do pobrania poniżej. Miejsca dostawy i montażu: Zakład Nasienno Rolny Modzurów,     Gospodarstwo Krowiarki  , 47-494 Krowiarki ul. Kasztanowa 11 Zakład Nasienno Rolny Kopaszewo,    Gospodarstwo Kopaszewo, 64-010 Krzywiń, Kopaszewo 29 Zakład Nasienno Rolny Łagiewniki,     88-150 Kruszwica , ul. Poznańska 30 Termin i miejsce składania ofert : do 19.03.2021 do godz 15:00 w Sekretariacie Zarządu Firmy DANKO Hodowla Roślin w Choryni. Termin  oczekiwanej realizacji zadania : do dnia  15.06 .2021 Pytania, informacje : Jarosław Orylski, (065) – 511 54 12, 885 – 114 11, mail :  jaroslaw.orylski@danko.pl   Pliki do pobrania , SIWZ i załączniki : Zał. 1 : Załącznik 1 do SIWZ Zał. 2 : Załącznik 2 do SIWZ Zał. 3 : Załącznik 3 do SIWZ Zał. 4 : Załącznik 4 do SIWZ Informacje: Zał.   5 : 2021 Krowiarki plan działek Zał.   6 : 2021 Krowiarki plan Zał.   7 : Kopaszewo plan działek Zał.   8 : Kopaszewo plan Zał.   9 : Łagiewniki plan działek Zał. 10 : Łagiewniki plan Pliki do pobrania:
25.02.2021

Przetarg na budowę budynku jałownika po uprzedniej rozbiórce istniejącego budynku w Łagiewnikach

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie ogłasza przetarg na: BUDOWA BUDYNKU JAŁOWNIKA PO UPRZEDNIEJ…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

BUDOWA BUDYNKU JAŁOWNIKA PO UPRZEDNIEJ ROZBIÓRCE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU W ŁAGIEWNIKACH

w Zakładzie Nasienno-Rolnym Łagiewniki

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Łagiewniki, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy. Termin i miejsce składania ofert: do 22.03.2021 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Zakładu Nasienno-Rolnego w Łagiewnikach, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie. Pożądany termin realizacji: do 30.09.2021 r. Bliższe informacje telefoniczne: (052) 351-52-28 i (65)511-54-09. Pliki do pobrania:
1 2 3 6