SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

20.10.2022

Przetarg na dostawę opryskiwacza

DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniZakład Nasienno- Rolny Łagiewniki zaprasza do złożenia ofert na Dostawę opryskiwacza dla ZNR Łagiewniki(przetarg nie…

DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Zakład Nasienno- Rolny Łagiewniki

zaprasza do złożenia ofert na

Dostawę opryskiwacza dla ZNR Łagiewniki
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Łagiewniki lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 27 październik 2022 roku do godziny 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR Łagiewniki opryskiwacz”.
Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
- dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

20.10.2022

Przetarg na dostawę i wykonanie automatycznej linii ważąco-pakującej z systemem paletyzacji oraz stacją napełniania worków Big-Bag

„DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o z/s w ChoryniZakład Nasienno- Rolny Łagiewniki zaprasza do złożenia ofert na Dostawę i wykonanie automatycznej linii ważąco-pakującej…

„DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o z/s w Choryni
Zakład Nasienno- Rolny Łagiewniki

zaprasza do złożenia ofert na

Dostawę i wykonanie automatycznej linii ważąco-pakującej z systemem paletyzacji oraz stacją napełniania worków Big-Bag.
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Łagiewniki lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 26 październik 2022 roku do godziny 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR Łagiewniki linia pakująca”.
Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
- dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

29.07.2022

Przetarg na budowa zadaszonego prefabrykowanego zbiornika na gnojowicę typu Acontakt

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniChoryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie ogłasza przetarg na: budowa zadaszonego prefabrykowanego zbiornika na gnojowicę…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

budowa zadaszonego prefabrykowanego zbiornika na gnojowicę typu Acontakt
na terenie Danko Hodowli Roślin Sp. zo.o Zakład Nasienno-Rolny Łagiewniki – dz. nr 285/2 obr. Kruszwica jedn. ewid. Kruszwica, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: m.Łagiewniki, 88-150 Kruszwica, woj. Kujawsko-pomorskie.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl.
Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanych prac.
Termin i miejsce składania ofert: do 08.08.2022 r. do godz. 14.00 na adres: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, lub Zakład Nasienno Rolny Łagiewniki, 88-150 Łagiewniki.
Termin realizacji: do 30.11.2022 r.
Bliższe informacje telefoniczne: (048) 668 492 322 i (065) 511-54-09

25.02.2021

Przetarg na budowę budynku jałownika po uprzedniej rozbiórce istniejącego budynku w Łagiewnikach

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie ogłasza przetarg na: BUDOWA BUDYNKU JAŁOWNIKA PO UPRZEDNIEJ…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

BUDOWA BUDYNKU JAŁOWNIKA PO UPRZEDNIEJ ROZBIÓRCE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU W ŁAGIEWNIKACH

w Zakładzie Nasienno-Rolnym Łagiewniki

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Łagiewniki, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy. Termin i miejsce składania ofert: do 22.03.2021 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Zakładu Nasienno-Rolnego w Łagiewnikach, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie. Pożądany termin realizacji: do 30.09.2021 r. Bliższe informacje telefoniczne: (052) 351-52-28 i (65)511-54-09. Pliki do pobrania: