SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

21.03.2023

Przetarg na sprzedaż Rzepaku konsumpcyjnego - 305t

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,Zakład Nasienno-Rolny Łagiewniki88-150 Kruszwicawojewództwo kujawsko pomorskiezaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:Rzepak konsumpcyjny- 305 ton…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,
Zakład Nasienno-Rolny Łagiewniki
88-150 Kruszwica
województwo kujawsko pomorskie


zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Rzepak konsumpcyjny- 305 ton

I.Oferujący:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno-Rolny Łagiewniki, 88-150 Kruszwica
województwo kujawsko pomorskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Rzepak konsumpcyjny - 305 ton

Parametry:

ProduktWilgotnośćOlej JJWaga Hektolitrailość ton
1. Rzepak8,740,170,9305

Miejsce odbioru:

Zakład Nasienno-Rolny Łagiewniki
88-150 Kruszwica
województwo kujawsko pomorskie
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: 17.04.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t rzepaku konsumpcyjnego, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 23.03.2023 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " Rzepak konsumpcyjny 02/2023- ZNR Łagiewniki”
Wyłonienie oferentów dnia 23.03.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl

20.02.2023

Przetarg na zakup kukurydzy suchej dla ZNR Łagiewniki

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,Zakład Nasienno – Rolny ŁagiewnikiKruszwicaul. Poznańska 3688-150 Kruszwicawojewództwo kujawsko pomorskiezaprasza do złożenia ofert na…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,
Zakład Nasienno – Rolny Łagiewniki
Kruszwica
ul. Poznańska 36
88-150 Kruszwica
województwo kujawsko pomorskie


zaprasza do złożenia ofert na zakup:

Kukurydza sucha- 50 ton

Miejsce dostawy:
Zakład Nasienno – Rolny Łagiewniki
Kruszwica ul. Poznańska 36, 88-150 Kruszwica, województwo kujawsko pomorskie


Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t jęczmienia paszowego/kukurydzy suchej, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 22.02.2023 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: "Zakup kukurydzy suchej dla ZNR Łagiewniki”.
Wyłonienie oferentów dnia 22.02.2023
Dostawa towaru do 10.03.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl

25.02.2021

Przetarg na budowę budynku jałownika po uprzedniej rozbiórce istniejącego budynku w Łagiewnikach

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie ogłasza przetarg na: BUDOWA BUDYNKU JAŁOWNIKA PO UPRZEDNIEJ…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

BUDOWA BUDYNKU JAŁOWNIKA PO UPRZEDNIEJ ROZBIÓRCE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU W ŁAGIEWNIKACH

w Zakładzie Nasienno-Rolnym Łagiewniki

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Łagiewniki, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy. Termin i miejsce składania ofert: do 22.03.2021 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Zakładu Nasienno-Rolnego w Łagiewnikach, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie. Pożądany termin realizacji: do 30.09.2021 r. Bliższe informacje telefoniczne: (052) 351-52-28 i (65)511-54-09. Pliki do pobrania: