SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

30.11.2023

Przetarg na sprzedaż pszenżyta paszowego ZNR Kopaszewo

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo Kopaszewo 47 64-010 Krzywiń województwo wielkopolskie zaprasza do złożenia…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,
Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo Kopaszewo 47
64-010 Krzywiń województwo wielkopolskie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenżyto paszowe – 100 ton

I. Oferujący:

Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo, Kopaszewo 47
64-010 Krzywiń województwo wielkopolskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Parametry
LP.ProduktBiałko SMWilgotnośćSkrobia SMWaga HektolitraIlość ton
1.Pszenżyto paszowe14,411,761,261,5100

Miejsce odbioru:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo, Kopaszewo 47
64-010 Krzywiń województwo wielkopolskie
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 20.12.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenżyta, ilość (całosamochodowa) w t.
Oferty należy składać do dnia 01.12.2023 do godz. 12.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan
- dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: "Sprzedaż płodów rolnych - ZNR Kopaszewo”.
Wyłonienie oferentów dnia 01.12.2023.
- oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży. Kontakt : przetargi@danko.pl
07.11.2023

Przetarg na sprzedaż rzepaku konsumpcyjnego ZNR Kopaszewo

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,Zakład Nasienno – Rolny KopaszewoKopaszewo 4764-010 Krzywińwojewództwo wielkopolskie zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż: Rzepak…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,
Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo
Kopaszewo 47
64-010 Krzywiń
województwo wielkopolskie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Rzepak konsumpcyjny - 250 ton +/- 5 %

I.Oferujący:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo
Kopaszewo.47,64-010,Krzywiń, województwo wielkopolskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Rzepak konsumpcyjny – 250 ton +/- 5 %

Parametry:

ProduktWilgotnośćOlej JJWaga Hektolitrailość ton
Rzepak 1.7,143,170,775
Rzepak 2.6,743,171,8100
Rzepak 3.7,343,969,575

Miejsce odbioru:

Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo
Kopaszewo.47,64-010,Krzywiń, województwo wielkopolskie

Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 30.11.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t rzepaku konsumpcyjnego, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 08.11.2023 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " Rzepak konsumpcyjny - ZNR Kopaszewo”
Wyłonienie oferentów dnia 08.11.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl

24.07.2023

Przetarg na Nadzór inwestorski - zadania Budowa obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr. ewidencyjnym 83/1

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniChoryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie ogłasza przetarg na: Nadzór inwestorski - zadania Budowa obory…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie


ogłasza przetarg na:

Nadzór inwestorski - zadania Budowa obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr. ewidencyjnym 83/1 obręb Choryń, gmina Kościan na terenie Zakładu Nasienno-Rolnego w Choryni, 64-000 Kościan
jedn. ewid. Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)


Miejsce realizacji: Choryń 27, województwo: wielkopolskie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl.
Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanych prac.
Termin i miejsce składania ofert: do 04.08.2023 r. do godz. 14.00 na adres: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Termin realizacji: 10 miesięcy od rozpoczęcia budowy
Bliższe informacje telefoniczne: (65) 65/511-54-09, 530 399 157.

Pliki do pobrania:

20.06.2023

Przetarg na sprzedaż płodów rolnych ZNR Kopaszewo

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,Zakład Nasienno – Rolny KopaszewoKopaszewo 4764-010 Krzywińwojewództwo wielkopolskie zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:Pszenżyto…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,
Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo
Kopaszewo 47
64-010 Krzywiń
województwo wielkopolskie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenżyto paszowe – 200 ton
Żyto paszowe – 100 ton

I. Oferujący:

Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo, Kopaszewo 47
64-010 Krzywiń województwo wielkopolskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

LP.ProduktIlość ton
1.Pszenżyto paszowe200
2.Żyto paszowe100

Miejsce odbioru:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo, Kopaszewo 47
64-010 Krzywiń województwo wielkopolskie
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 30.06.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenżyta/żyta, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 21.06.2023 do godz. 12.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " Sprzedaż płodów rolnych 09/2023- ZNR Kopaszewo ”
Wyłonienie oferentów dnia 21.06.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl

1 2