SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

04.12.2023

Przetarg na sprzedaż rzepaku konsumpcyjnego GN Laski

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Gospodarstwo Nasienne w Laskach Warka ul. Wjazdowa 1 05-660 Warka województwo mazowieckie zaprasza do…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,
Gospodarstwo Nasienne w Laskach
Warka
ul. Wjazdowa 1
05-660 Warka
województwo mazowieckie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Rzepak konsumpcyjny- 150 ton +/- 5 %

I.Oferujący:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan,
Gospodarstwo Nasienne w Laskach
Warka, ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka, województwo mazowieckie

II. Informacje ogólne:

1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Rzepak konsumpcyjny – 150 ton +/- 5 %

Miejsce odbioru:

Gospodarstwo Nasienne w Laskach
Warka, ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka,
województwo mazowieckie
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: 22.12.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t rzepaku konsumpcyjnego, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 05.12.2023 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan
- dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " Rzepak konsumpcyjny GN Laski” Wyłonienie oferentów dnia 05.12.2023
- oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl
01.12.2023

Przetarg na sprzedaż zboża GN Laski

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni , Gospodarstwo Nasienne w Laskach Warka ul. Wjazdowa 1 05-660 Warka województwo mazowieckie zaprasza…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,
Gospodarstwo Nasienne w Laskach
Warka
ul. Wjazdowa 1
05-660 Warka
województwo mazowieckie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenica paszowa orkisz – 8,8 ton
Owies paszowy – 20,8 ton
Pszenżyto paszowe – 5,2 ton
Jęczmień konsumpcyjny – 7 ton
Żyto paszowe – 27,5 ton
Pszenżyto konsumpcyjne – 9,5 ton

I. Oferujący:

Gospodarstwo Nasienne w Laskach Warka, ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka województwo mazowieckie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Pszenica paszowa orkisz- 8,8 ton
Owies paszowy - 20,8 ton
Pszenżyto paszowe – 5,2 ton
Jęczmień konsumpcyjny – 7 ton
Żyto paszowe – 27,5 ton
Pszenżyto konsumpcyjne – 9,5 ton

Miejsce odbioru:

Gospodarstwo Nasienne w Laskach Warka, ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka
województwo mazowieckie. Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.

Termin odbioru przedmiotu oferty: do 15.12.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t , ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 01.12.2023 do godz. 12.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan
- dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " Sprzedaż zbóż GN Laski ”
Wyłonienie oferentów dnia 01.12.2023
- oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży. Kontakt : przetargi@danko.pl

Pliki do pobrania

30.11.2023

Przetarg na sprzedaż pszenżyta paszowego ZNR Kopaszewo

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo Kopaszewo 47 64-010 Krzywiń województwo wielkopolskie zaprasza do złożenia…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,
Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo Kopaszewo 47
64-010 Krzywiń województwo wielkopolskie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenżyto paszowe – 100 ton

I. Oferujący:

Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo, Kopaszewo 47
64-010 Krzywiń województwo wielkopolskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Parametry
LP.ProduktBiałko SMWilgotnośćSkrobia SMWaga HektolitraIlość ton
1.Pszenżyto paszowe14,411,761,261,5100

Miejsce odbioru:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo, Kopaszewo 47
64-010 Krzywiń województwo wielkopolskie
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 20.12.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenżyta, ilość (całosamochodowa) w t.
Oferty należy składać do dnia 01.12.2023 do godz. 12.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan
- dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: "Sprzedaż płodów rolnych - ZNR Kopaszewo”.
Wyłonienie oferentów dnia 01.12.2023.
- oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży. Kontakt : przetargi@danko.pl
30.11.2023

Przetarg na sprzedaż zboża ZHR Laski

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,Zakład Hodowli Roślin Oddział w Laskach, Warka ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warkawojewództwo mazowieckie zaprasza do…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,
Zakład Hodowli Roślin Oddział w Laskach, Warka ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka
województwo mazowieckie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenica ozima – 32 tony
Pszenica paszowa orkisz – 5,5 tony
Owies paszowy – 43,4 ton
Pszenżyto paszowe – 14 ton
Mieszanka zbożowa – 12,2 tony
Żyto paszowe – 24 tony

I. Oferujący:

Zakład Hodowli Roślin Oddział w Laskach, Warka ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka
województwo mazowieckie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Pszenica ozima - 32 tony
Pszenica paszowa orkisz - 5,5 tony
Owies paszowy - 43,4 ton
Pszenżyto paszowe – 14 ton
Mieszanka zbożowa – 12,2 tony
Żyto paszowe - 24 tony

Miejsce odbioru:
Zakład Hodowli Roślin Oddział w Laskach, Warka ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka
województwo mazowieckie
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 15.12.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty:

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1t, ilość w t.
Oferty należy składać do dnia 01.12.2023 do godz. 12.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan
- dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " Sprzedaż zbóż ZHR Laski ”
Wyłonienie oferentów dnia 01.12.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe:

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl

Pliki do pobrania:

1 2 3 8