SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

02.06.2023

Przetarg na sprzedaż płodów rolnych

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,Zakład Nasienno – Rolny ModzurówModzurówul. Słowackiego 947-411 Rudnikwojewództwo śląskie zaprasza do złożenia ofert na…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,
Zakład Nasienno – Rolny Modzurów
Modzurów
ul. Słowackiego 9
47-411 Rudnik
województwo śląskie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenicy paszowej – 150 ton
Pszenżyta paszowego – 160 ton
Jęczmień paszowy - 125 ton
Pszenica konsumpcyjna – 150 ton

I. Oferujący:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno – Rolny Modzurów, Modzurów, ul. Słowackiego 9 47-411 Rudnik
województwo śląskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Pszenicy paszowej – 150 ton
Pszenżyta paszowego – 160 ton
Jęczmień paszowy - 125 ton
Pszenica konsumpcyjna – 150 ton

Miejsce odbioru:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno – Rolny Modzurów
Modzurów, ul. Słowackiego 9 47-411 Rudnik
województwo śląskie
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 12.06.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenicy/pszenżyta/jęczmienia całosamochodowa w t
Oferty należy składać do dnia 02.06.2023 do godz. 12.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " Sprzedaż płodów rolnych 02/2023- ZNR Modzurów ”
Wyłonienie oferentów dnia 02.06.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl

01.06.2023

Przetarg na sprzedaż Pszenicy konsumpcyjnej

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni , Zakład Nasienno – Rolny SzelejewoSzelejewo Drugie 563-820 Piaskiwojewództwo wielkopolskie zaprasza do złożenia ofert…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,

Zakład Nasienno – Rolny Szelejewo
Szelejewo Drugie 5
63-820 Piaski
województwo wielkopolskie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenica konsumpcyjna – 420 ton

I. Oferujący:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno – Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski
województwo wielkopolskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Pszenica konsumpcyjna - 420 ton

Parametry:

ProduktIlość tonBiałko SMWilgotnośćSkrobia SMWaga Hektolitra
Pszenica konsumpcyjna1112,910,968,783,1
Pszenica konsumpcyjna14712,412,469,581,9
Pszenica konsumpcyjna2713,412,367,681,1
Pszenica konsumpcyjna14612,912,469,682,3
Pszenica konsumpcyjna5813,713,868,783,4
Pszenica konsumpcyjna3114,114,367,580,4

Miejsce odbioru:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5,63-820 Piaski
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 12.06.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenicy konsumpcyjnej, ilość ( całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 02.06.2023 do godz. 12.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " Pszenica konsumpcyjna 06/2023- ZNR Szelejewo ”
Wyłonienie oferentów dnia 02.06.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl

01.06.2023

Przetarg na sprzedaż płodów rolnych

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,Zakład Nasienno – Rolny KopaszewoKopaszewo 4764-010 Krzywińwojewództwo wielkopolskie zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,
Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo
Kopaszewo 47
64-010 Krzywiń
województwo wielkopolskie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenżyto paszowe – 125 ton
Żyto paszowe- 25 ton
Żyto paszowe- 50 ton
Pszenica konsumpcyjna – 22 tony
Pszenżyto paszowe – 70 ton
Jęczmień konsumpcyjny – 13,4 tony

I. Oferujący:

Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo, Kopaszewo 47
64-010 Krzywiń województwo wielkopolskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Parametry

LP.ProduktBiałko SMWilgotnośćSkrobia SMWaga HektolitraIlość ton
1.Pszenżyto paszowe12,410,964,373,8125
2.Żyto paszowe12,011,956,972,725
3.Żyto paszowe12,111,757,273,250
4.Pszenica konsumpcyjna----22
5.Pszenżyto paszowe----70
6.Jęczmień konsumpcyjny----13,4

Miejsce odbioru:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo, Kopaszewo 47
64-010 Krzywiń województwo wielkopolskie
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 12.06.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenżyta/żyta/jęczmienia/pszenicy, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 02.06.2023 do godz. 12.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " Sprzedaż płodów rolnych 06/2023- ZNR Kopaszewo ”
Wyłonienie oferentów dnia 02.06.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl

01.06.2023

Przetarg na sprzedaż Pszenicy paszowej

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni,Choryń 27, 64-000 KościanZakład Nasienno – Rolny KopaszewoKopaszewo 4764-010 Krzywińwojewództwo wielkopolskie zaprasza do złożenia ofert na…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni,
Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo
Kopaszewo 47
64-010 Krzywiń
województwo wielkopolskie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenica paszowa - 30 ton +/-5%

I. Oferujący:

Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo, Kopaszewo 47
64-010 Krzywiń województwo wielkopolskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Pszenica paszowa – 30 ton +/- 5 %

Parametry:

ProduktIlość tonBiałko SMWilgotnośćSkrobia SMWaga Hektolitra
Pszenica paszowa3013,513,268,475,9

Miejsce odbioru:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
województwo wielkopolskie
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 10.06.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenicy paszowej, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 02.06.2023 do godz. 12.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " Pszenica paszowa 07/2023- ZNR Kopaszewo ”
Wyłonienie oferentów dnia 02.06.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl

1 2 3 10