SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

08.06.2022

Przetarg na modernizację posadzki w budynku magazynowym na terenie Gospodarstwa Nasiennego w Laskach

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniChoryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie ogłasza przetarg na Modernizacja posadzki w budynku magazynowym na…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na

Modernizacja posadzki w budynku magazynowym
na terenie Gospodarstwa Nasiennego w Laskach – dz. 2627 obr. Warka, powiat grójecki, województwo mazowieckie (przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Gospodarstwo Nasienne Laski, 05-660 Warka, woj. mazowieckie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl.
Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanych prac.
Termin i miejsce składania ofert: do 20.06.2022 r. do godz. 14.00 na adres: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, lub Gospodarstwo Nasienne Laski, 05-660 Warka.
Termin realizacji: do 25.07.2022 r.
Bliższe informacje telefoniczne: (048) 530 399 157 i (065) 511-54-09.

Pliki do pobrania:

03.06.2022

Sprzedaż rzepaku konsumpcyjnego - 200 ton

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniZakład Nasienno Rolny Sobiejuchy, Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin, NIP 698-00-11-233 zaprasza do złożenia ofert na…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy, Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin, NIP 698-00-11-233

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Rzepak konsumpcyjny- 200 ton

1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

Miejsce odbioru:
Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy, Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: 17.06.2022

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t rzepaku konsumpcyjnego, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 06.06.2022 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan
- dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl)
- w temacie wpisując: "Rzepak konsumpcyjny 06/2022"
Wyłonienie oferentów dnia 06.06.2022

05.04.2022

Przetarg na modernizację pomieszczeń mieszkalnych w budynku Hodowli Roślin w Zakładzie Nasienno-Rolnym Sobiejuchy

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniChoryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie ogłasza przetarg na: Modernizację pomieszczeń mieszkalnych w budynku Hodowli…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

Modernizację pomieszczeń mieszkalnych w budynku Hodowli Roślin w Zakładzie Nasienno-Rolnym Sobiejuchy
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Sobiejuchy, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl.
Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy.
Termin i miejsce składania ofert: do 14.04.2022 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Zakładu Nasienno-Rolnego w Sobiejuchach,
88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie lub w sekretariacie Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, 64-000 Choryń, woj. wielkopolskie
Pożądany termin realizacji: do 30.06.2022 r.
Bliższe informacje telefoniczne: (052) 302-95-6

Pliki do pobrania: