SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

27.09.2021

Przetarg na zakup zamiatarki drogowej

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy, Sobiejuchy 2 ,88-400 Żnin ogłasza przetarg…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy, Sobiejuchy 2 ,88-400 Żnin

ogłasza przetarg na

„Zakup zamiatarki drogowej”

dla Zakładu Nasienno – Rolnego Sobiejuchy, woj. kujawsko-pomorskie

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Przedmiotem zadania jest dostawa zamiatarki drogowej. Szczegółowe zagadania  zawarte  w SWIZ będące załącznikiem do ogłoszenia.

 Miejsce realizacji: Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin

Terminy i miejsce składania ofert: do 10.10.2020r. do godz. 14.00

 na adres e-mail: znrsobiejuchy@danko.pl

lub w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Sobiejuchy, Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin,

Terminy realizacji: do  15.10.2021 r. Bliższe informacje telefoniczne 693 330 608. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości

Pliki do pobrania:

11.12.2020

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż sprzętu rolniczego

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO   I. Sprzedający: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan danko@danko.pl ,…

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO

  I. Sprzedający: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan danko@danko.pl , www.danko.pl, NIP: 698-00-11-233 REGON: 410184244 KRS: 0000016800 (Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), Kapitał zakładowy: 74 655 000 PLN w cał. opłac. Zarząd: Leszek Droździel, II. Informacje ogólne: 1. Oferujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn. 3. Ogłoszenie będzie dostępne w siedzibie spółki oraz: o na www.danko.pl w zakładce ZAPYTANIA i PRZETARGI na http://www.kowr.gov.pl/spolki/ogloszenia-spolek III. Przedmiot sprzedaży: 1. Sprzedaż sprzętu rolniczego: maszyn i narzędzi rolniczych (załącznik 1) 2. Wyceny i fotografie przedmiotów sprzedaży stanowią załącznik do ogłoszenia – dostępne będą na www.danko.pl 3. Oferty poniżej ceny minimalnej nie będą rozpatrywane. IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym (załącznik 1) 2. Oferty należy składać do dnia 10.01.2021 r. do godz. 14.00. 3. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „maszyny rolnicze ” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 10.01.2021 r. godz. 14” V. Inne warunki przetargu 1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Spółki. 2. Kryterium wyboru oferty: najwyższa otrzymana cena (waga 100%) 3. Sprzedający wystawia FV 4. Przedmioty sprzedaży można oglądać w DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy , 88-400 Żnin - w dni robocze, od g.9 do g.14, po telefonicznym uzgodnieniu terminu 52 3029568 5. Wydanie towaru nastąpi z zakładu w którym można oglądać przedmiot postępowania po dokonaniu wpłaty na konto podane w Załączniku nr 1. Pliki do pobrania:
26.11.2020

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż sprzętu rolniczego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO I. Sprzedający: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan danko@danko.pl , www.danko.pl,…

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO

I. Sprzedający: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan danko@danko.pl , www.danko.pl, NIP: 698-00-11-233 REGON: 410184244 KRS: 0000016800 (Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), Kapitał zakładowy: 74 655 000 PLN w cał. opłac.  Zarząd: Leszek Droździel, II. Informacje ogólne: 1. Oferujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn. 3. Ogłoszenie będzie dostępne w siedzibie spółki oraz: o na www.danko.pl w zakładce ZAPYTANIA i PRZETARGI na http://www.kowr.gov.pl/spolki/ogloszenia-spolek III. Przedmiot sprzedaży: 1. Sprzedaż sprzętu rolniczego: maszyn i narzędzi rolniczych (załącznik 1) 2. Wyceny i fotografie przedmiotów sprzedaży stanowią załącznik do ogłoszenia – dostępne będą na www.danko.pl 3. Oferty poniżej ceny minimalnej nie będą rozpatrywane. IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym (załącznik 1) 2. Oferty należy składać do dnia 8.12.2020 r. do godz. 14.00. 3. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „maszyny rolnicze ” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 8.12.2020 r. godz. 14” V. Inne warunki przetargu 1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Spółki. 2. Kryterium wyboru oferty: najwyższa otrzymana cena (waga 100%) 3. Sprzedający wystawia FV 4. Przedmioty sprzedaży można oglądać w DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy , 88-400 Żnin - w dni robocze, od g.9 do g.14, po telefonicznym uzgodnieniu terminu 52 3029568 5. Wydanie towaru nastąpi z zakładu w którym można oglądać przedmiot postępowania po dokonaniu wpłaty na konto podane w Załączniku nr 1. Pliki do pobrania:
09.11.2020

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż sprzętu rolniczego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO I. Sprzedający: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan danko@danko.pl , www.danko.pl,…

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO

I. Sprzedający: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan danko@danko.pl , www.danko.pl, NIP: 698-00-11-233 REGON: 410184244, KRS: 0000016800 (Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), Kapitał zakładowy: 74 655 000 PLN w cał. opłac. Zarząd: Leszek Droździel, II. Informacje ogólne: 1.    Oferujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. 2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn. 3.    Ogłoszenie będzie dostępne w siedzibie spółki oraz: o    na www.danko.pl w zakładce ZAPYTANIA i PRZETARGI na http://www.kowr.gov.pl/spolki/ogloszenia-spolek III. Przedmiot sprzedaży: 1.    Sprzedaż sprzętu rolniczego: maszyn i narzędzi rolniczych (załącznik 1) 2.    Wyceny i fotografie przedmiotów sprzedaży stanowią załącznik do ogłoszenia – dostępne będą na www.danko.pl 3.    Oferty poniżej ceny minimalnej nie będą rozpatrywane. IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty 1.    Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym (załącznik 1) 2.    Oferty należy składać do dnia 16.11.2020 r. do godz. 14.00. 3.    Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „maszyny rolnicze” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 16.11.2020 r. godz. 14” V. Inne warunki przetargu 1.    Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Spółki. 2.    Kryterium wyboru oferty: najwyższa otrzymana cena (waga 100%) 3.    Sprzedający wystawia FV 4.    Przedmioty sprzedaży można oglądać w DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy , 88-400 Żnin - w dni robocze, od g.9 do g.14, po telefonicznym uzgodnieniu terminu 52 3029568 5.    Wydanie towaru nastąpi z zakładu w którym można oglądać przedmiot postępowania po dokonaniu wpłaty na konto podane w Załączniku nr 1.   Pliki do pobrania: [wpdm_tree category="znr_sobiejuchy_maszyny_09_11_2020" download_link=1]
1 2 3 5