SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

22.04.2024

Przetarg na sprzedaż pszenicy orkisz - ZNR Sobiejuchy

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy, Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin NIP 698-00-11-233 zaprasza…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy, Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin NIP 698-00-11-233

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenica orkisz - 45 ton +/- 5%

I. Oferujący: Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy, Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin NIP 698-00-11-233 II. Informacje ogólne: 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. 2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny. 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn. III. Przedmiot oferty: Pszenica orkisz - 45 ton +/- 5% Miejsce odbioru: Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy, Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin NIP 698-00-11-233 Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy. Termin odbioru przedmiotu oferty: 15.05.2024 IV. Termin i miejsce złożenia oferty Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenicy orkisz, ilość (całosamochodowa) w t Oferty należy składać do dnia 23.04.2024 do godz. 13.00. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan - dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " 46/2024 - Sprzedaż płodów rolnych ZNR Sobiejuchy” Wyłonienie oferentów dnia 23.04.2024 - oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży V. Informacje dodatkowe Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży. Kontakt : przetargi@danko.pl
19.04.2024

Przetarg na sprzedaż pszenicy orkisz - ZNR Sobiejuchy

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy, Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin NIP 698-00-11-233 zaprasza…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy, Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin NIP 698-00-11-233

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

 Pszenica orkisz - 45 ton +/- 5%

I. Oferujący: Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy, Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin NIP 698-00-11-233 II. Informacje ogólne: 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. 2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny. 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn. III. Przedmiot oferty: Pszenica orkisz - 45 ton +/- 5% Miejsce odbioru: Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy, Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin NIP 698-00-11-233 Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy. Termin odbioru przedmiotu oferty: 15.05.2024 IV. Termin i miejsce złożenia oferty Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenicy orkisz, ilość (całosamochodowa) w t Oferty należy składać do dnia 22.04.2024 do godz. 13.00. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan - dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " 45/2024 - Sprzedaż płodów rolnych ZNR Sobiejuchy” Wyłonienie oferentów dnia 22.04.2024 - oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży V. Informacje dodatkowe Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży. Kontakt: przetargi@danko.pl
19.04.2024

Przetarg na sprzedaż rzepaku konsumpcyjnego - ZNR Sobiejuchy

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy, Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin NIP 698-00-11-233 zaprasza do złożenia ofert…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy, Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin NIP 698-00-11-233

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Rzepak konsumpcyjny - 200 ton +/- 5%

I. Oferujący: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy, Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin NIP 698-00-11-233 II. Informacje ogólne: 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. 2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny. 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn. III. Przedmiot oferty: Rzepak konsumpcyjny - 200 ton +/- 5% Miejsce odbioru: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy, Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy. Termin odbioru przedmiotu oferty: do 10.05.2024 IV. Termin i miejsce złożenia oferty Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t rzepaku konsumpcyjnego, ilość (całosamochodowa) w t Oferty należy składać do dnia 19.04.2024 do godz. 13.00. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan - dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " Rzepak konsumpcyjny 43/2024- ZNR Sobiejuchy ” Wyłonienie oferentów dnia 19.04.2024 - oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży V. Informacje dodatkowe Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży. Kontakt: przetargi@danko.pl