SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

23.03.2023

Przetarg na sprzedaż Rzepaku konsumpcyjnego - 100t

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy, Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin NIP 698-00-11-233zaprasza do złożenia ofert na…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,
Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy, Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin NIP 698-00-11-233


zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Rzepak konsumpcyjny- 100 ton

I. Oferujący:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy, Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin NIP 698-00-11-233

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Rzepak konsumpcyjny - 100 ton

Parametry:

ProduktWilgotnośćOlej JJWaga HektolitraIlość ton
1. Rzepak7,641,371,2100,0

Miejsce odbioru:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy, Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 17.04.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t rzepaku konsumpcyjnego, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 24.03.2023 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " Rzepak konsumpcyjny 03/2023- ZNR Sobiejuchy ”
Wyłonienie oferentów dnia 24.03.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl

22.03.2023

Przetarg na zakup ładowarki teleskopowej

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniChoryń 27, 64-000 Kościanogłasza przetarg na:„Zakup ładowarki teleskopowej”Zakładu Nasienno Rolnego Sobiejuchy(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan


ogłasza przetarg na:

„Zakup ładowarki teleskopowej”
Zakładu Nasienno Rolnego Sobiejuchy
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

  • Przedmiotem zadania jest dostawa ładowarki teleskopowej

Szczegółowe zagadania zawarte w SIWZ będące załącznikiem do ogłoszenia

Miejsce realizacji( dostawy) Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin
Dokumentacja na www.danko.pl .
Terminy i miejsce składania ofert: do 31.03.2022r. do godz. 14.00 w siedzibie ZNR Sobiejuchy, 88-400 Żnin

Terminy realizacji: do 15.04.2023 r.
Bliższe informacje telefoniczne :

693 330 608 - Tomasz Mlicki

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości

Pliki do pobrania:

20.12.2022

Przetarg na budowę fundamentów

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. Wielkopolskie ogłasza przetarg na: Budowa budynku magazynowego – fundamenty…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni

Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. Wielkopolskie


ogłasza przetarg na:


Budowa budynku magazynowego – fundamenty

na terenie Danko Hodowli Roślin Sp. zo.o Zakład Nasienno-Rolny Sobiejuchy – dz. nr 9/33 obr. Sobiejuchy

jedn. ewid. Żnin , powiat Żnin , województwo kujawsko-pomorskie

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)


Miejsce realizacji: m.Sobiejuchy , 88-400 Żnin, woj. Kujawsko-pomorskie .

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl.

Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanych prac.

Termin i miejsce składania ofert: do 29.12.2022 r. do godz. 14.00  na adres: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, lub Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy , 88-4000 Żnin.

Termin realizacji: do 17.03.2023 r.

Bliższe informacje telefoniczne: (052) 302 95 68 i (065) 511-54-09.

UWAGA:

W kosztorysie w dział 2, poz.12 powinno być (44*1,4*0,24)+(44*1,4*0,14)+(16,3*2*0,14*1,4)=29,8 m3 a nie 55*0,24=13,2 m3
Oraz w SIWZ PNKT 9 .Wymagany termin realizacji do 17.03.2023 r

Pliki do pobrania: