SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Przetarg na realizację zadania energetycznego – inwestycja:
Zadanie: „Agregat Awaryjny Prądotwórczy dla Gospodarstwo Rolne ZNR Kopaszewo”.

Siedziba i adres firmy:
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

Ogłasza przetarg na:

Dostawę i montaż agregatu awaryjnego prądotwórczego
( zamówienie nie jest przetargiem publicznym )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z Załącznikami – do pobrania poniżej.

Miejsca dostawy i montażu:
Gospodarstwo Rolne w Choryni – Zakład Nasienno Rolny w Kopaszewie

Termin i miejsce składania ofert : do 15.12.2023 do godz 15:00 w Sekretariacie Zarządu Firmy
DANKO Hodowla Roślin w Choryni.
Forma oferty : pisemna w jęz. polskim, w zamkniętej kopercie, strony ponumerowane.
Termin oczekiwanej realizacji zadania : do dnia 30.03.2024
Pytania, informacje : Jarosław Orylski
(065) – 511 54 12, 885 114 117
mail : jaroslaw.orylski@danko.pl

Pliki do pobrania , SIWZ i załączniki:

SIWZ
Zał. 1. Wymogi przepisów , norm którym odpowiada produkt Agregat Prądotwórczy
sprzedawany na rynek Polski.
Zał. 2. Oferta i Wymagania techniczne podstawowe.
Zał. 3. Wymagania Ogólne zespołu wraz z opcjami wyposażenia dodatkowego.
Zał 4. Wymagania szczegółowe techniczne dla silnika i prądnicy.
Zał. 5. Instalacja, podłączenie.
Zał. 6. Oczekiwane warunki gwarancji i zasady serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

11.12.2023

Przetarg na dostawę i montaż agregatu awaryjnego prądotwórczego ZNR Kopaszewo

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Przetarg na realizację zadania energetycznego – inwestycja:
Zadanie: „Agregat Awaryjny Prądotwórczy dla Gospodarstwo Rolne ZNR Kopaszewo”.

Siedziba i adres firmy:
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

Ogłasza przetarg na:

Dostawę i montaż agregatu awaryjnego prądotwórczego
( zamówienie nie jest przetargiem publicznym )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z Załącznikami – do pobrania poniżej.

Miejsca dostawy i montażu:
Gospodarstwo Rolne w Choryni – Zakład Nasienno Rolny w Kopaszewie

Termin i miejsce składania ofert : do 15.12.2023 do godz 15:00 w Sekretariacie Zarządu Firmy
DANKO Hodowla Roślin w Choryni.
Forma oferty : pisemna w jęz. polskim, w zamkniętej kopercie, strony ponumerowane.
Termin oczekiwanej realizacji zadania : do dnia 30.03.2024
Pytania, informacje : Jarosław Orylski
(065) – 511 54 12, 885 114 117
mail : jaroslaw.orylski@danko.pl

Pliki do pobrania , SIWZ i załączniki:

SIWZ
Zał. 1. Wymogi przepisów , norm którym odpowiada produkt Agregat Prądotwórczy
sprzedawany na rynek Polski.
Zał. 2. Oferta i Wymagania techniczne podstawowe.
Zał. 3. Wymagania Ogólne zespołu wraz z opcjami wyposażenia dodatkowego.
Zał 4. Wymagania szczegółowe techniczne dla silnika i prądnicy.
Zał. 5. Instalacja, podłączenie.
Zał. 6. Oczekiwane warunki gwarancji i zasady serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.