SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Projekt złożony do NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Działanie 1.1/Poddziałanie 1.1.1

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1363/15

Tytuł projektu: „Hodowla twórcza nowoczesnych odmian wybranych gatunków zbóż oraz grochu w oparciu o innowacyjne metody biotechnologiczne”

Cel projektu:

Hodowla twórcza roślin uprawnych o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju – żyta, pszenicy, pszenżyta oraz grochu – charakteryzujących się podwyższonymi wartościami użytkowymi, na które istnieje zapotrzebowanie krajowego i światowego rynku.

 Efekt projektu:

Bezpośrednim efektem realizacji projektu badawczo-rozwojowego będzie wdrożenie w działalności gospodarczej co najmniej sześciu nowych odmian zbóż (innowacja produktowa) oraz innowacji procesowej dot. metodologii i technologii hodowli zbóż oraz grochu. Odbiorcami efektów realizacji Projektu będą firmy sektora hodowlano – nasiennego oraz rolnicy.
Ostatecznie, w praktyce, wdrożenie wyników badań nad gospodarczo ważnymi roślinami oddziaływać będzie bezpośrednio na nas wszystkich – konsumentów.

 Czas realizacji projektu:

01.09.2016 – 31.08.2022

Kierownik projektu: Małgorzata Niewińska, tel. +48 655134813


DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Programu Ramowego Horyzont 2020 w ramach konkursu ERA-NET SusCrop.

Nr projektu: SUSCROP/I/RYE-SUS/03/2020

Tytuł projektu: „Wytworzenie odpornego na wyleganie i łatwo adaptującego się do zmian klimatycznych żyta – przyczynianie się do zrównoważonej produkcji zbóż w skrajnych warunkach”.

 Cel projektu: osiągnięcie zrównoważonej produkcji żyta, również w skrajnych warunkach, poprzez opracowanie i przetestowanie wrażliwych na giberelinę genotypów półkarłowych żyta o wysokim potencjale plonowania, zwiększonej odporności na wyleganie i tolerancji na suszę, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia sporyszem

Efekt projektu:

Po raz pierwszy zostanie opracowane żyto półkarłowe z użyciem systemu cytoplazmatycznej męskiej sterylności CMS-Pampa i genu karłowatości Ddw1. Nowe genotypy będą miały zwiększony potencjał plonowania. Zmniejszenie zawartość giberelin w formach półkarłowych żyta doprowadzi do powstania nowych fenotypów o podniesionej tolerancji na wyleganie i suszę, co zwiększy zdolności adaptacyjne żyta do zmieniającego się klimatu. Genotypy odporne na wyleganie przyczynią się do znacznej poprawy produkcji żyta poprzez wzrost ilości i jakości plonów, oszczędność kosztów i energii podczas uprawy oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez rezygnację z stosowania chemicznych regulatorów wzrostu. W wyniku zastosowania genu restorerowego skutecznie przywracającego płodność, każda pojedyncza roślina żyta półkarłowego będzie produkować pyłek w ilościach wystarczających do zminimalizowania ryzyka zainfekowania sporyszem i wystąpienia toksycznych alkaloidów w ziarnie. Opracowana zostanie platforma diagnostyczna do fenotypowania pola, obrazująca obszary przeznaczone pod produkcję żyta w Europie i Kanadzie. Model ten będzie wspierał nowe zintegrowane metody uprawy żyta.

Czas realizacji projektu:

1.07.2019-30.06.2022

Kierownik projektu: dr Monika Hanek, tel. +48 (65) 511 54 25

Projekty Unijne

Projekt złożony do NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Działanie 1.1/Poddziałanie 1.1.1

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1363/15

Tytuł projektu: „Hodowla twórcza nowoczesnych odmian wybranych gatunków zbóż oraz grochu w oparciu o innowacyjne metody biotechnologiczne”

Cel projektu:

Hodowla twórcza roślin uprawnych o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju – żyta, pszenicy, pszenżyta oraz grochu – charakteryzujących się podwyższonymi wartościami użytkowymi, na które istnieje zapotrzebowanie krajowego i światowego rynku.

 Efekt projektu:

Bezpośrednim efektem realizacji projektu badawczo-rozwojowego będzie wdrożenie w działalności gospodarczej co najmniej sześciu nowych odmian zbóż (innowacja produktowa) oraz innowacji procesowej dot. metodologii i technologii hodowli zbóż oraz grochu. Odbiorcami efektów realizacji Projektu będą firmy sektora hodowlano – nasiennego oraz rolnicy.
Ostatecznie, w praktyce, wdrożenie wyników badań nad gospodarczo ważnymi roślinami oddziaływać będzie bezpośrednio na nas wszystkich – konsumentów.

 Czas realizacji projektu:

01.09.2016 – 31.08.2022

Kierownik projektu: Małgorzata Niewińska, tel. +48 655134813


DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Programu Ramowego Horyzont 2020 w ramach konkursu ERA-NET SusCrop.

Nr projektu: SUSCROP/I/RYE-SUS/03/2020

Tytuł projektu: „Wytworzenie odpornego na wyleganie i łatwo adaptującego się do zmian klimatycznych żyta – przyczynianie się do zrównoważonej produkcji zbóż w skrajnych warunkach”.

 Cel projektu: osiągnięcie zrównoważonej produkcji żyta, również w skrajnych warunkach, poprzez opracowanie i przetestowanie wrażliwych na giberelinę genotypów półkarłowych żyta o wysokim potencjale plonowania, zwiększonej odporności na wyleganie i tolerancji na suszę, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia sporyszem

Efekt projektu:

Po raz pierwszy zostanie opracowane żyto półkarłowe z użyciem systemu cytoplazmatycznej męskiej sterylności CMS-Pampa i genu karłowatości Ddw1. Nowe genotypy będą miały zwiększony potencjał plonowania. Zmniejszenie zawartość giberelin w formach półkarłowych żyta doprowadzi do powstania nowych fenotypów o podniesionej tolerancji na wyleganie i suszę, co zwiększy zdolności adaptacyjne żyta do zmieniającego się klimatu. Genotypy odporne na wyleganie przyczynią się do znacznej poprawy produkcji żyta poprzez wzrost ilości i jakości plonów, oszczędność kosztów i energii podczas uprawy oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez rezygnację z stosowania chemicznych regulatorów wzrostu. W wyniku zastosowania genu restorerowego skutecznie przywracającego płodność, każda pojedyncza roślina żyta półkarłowego będzie produkować pyłek w ilościach wystarczających do zminimalizowania ryzyka zainfekowania sporyszem i wystąpienia toksycznych alkaloidów w ziarnie. Opracowana zostanie platforma diagnostyczna do fenotypowania pola, obrazująca obszary przeznaczone pod produkcję żyta w Europie i Kanadzie. Model ten będzie wspierał nowe zintegrowane metody uprawy żyta.

Czas realizacji projektu:

1.07.2019-30.06.2022

Kierownik projektu: dr Monika Hanek, tel. +48 (65) 511 54 25