SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO prowadzi programy hodowlane pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia, owsa, strączkowych oraz traw. Nowa generacja odmian z DANKO, to wynik połączenia najnowocześniejszych, kosztownych technologii i sprzętu oraz wielkiego zaangażowania, wiedzy i umiejętności kadry hodowców.

Współczesna hodowla roślin charakteryzuje się niezwykle wysokim poziomem innowacyjności. Obok klasycznej hodowli opartej o intensywnie prowadzone prace selekcyjne i doświadczenia polowe, równolegle przebiega hodowla w laboratoriach i szklarniach.

Szybki rozwój metod biotechnologicznych i technik hodowlanych pozwala na skracanie cyklu hodowlanego.

W tym celu powstały nowoczesne laboratoria biotechnologiczne (DANLAB w Kopaszewie oraz laboratorium in vitro w Szelejewie) Otrzymuje się tam formy homozygotyczne zbóż poprzez androgenezę i krzyżowanie oddalone w warunkach „in vitro”.

W Oddziale w Dębinie wybudowano nowoczesną szklarnię, gdzie wdrażana jest metoda hodowlana SSD. Dzięki niej można otrzymywać 2 – 3 pokolenia w roku, co skraca cykl hodowlany i czas potrzebny do zarejestrowania nowej odmiany.

Efektem wykorzystania nowoczesnych metod oraz wiedzy i doświadczenia kadry hodowców jest coroczna rejestracja nowych odmian w kraju i zagranicą.

Programy hodowlane

Program hodowli żyta populacyjnego prowadzony jest w kierunku uzyskania odmian plennych, odpornych na wyleganie, porastanie oraz choroby. W DANKO wielką uwagę przywiązuje się do hodowli zachowawczej odmian, co pozwala na długoletnie utrzymanie ich w uprawie. Drugim kierunkiem hodowli żyta są mieszańce heterozyjne.

Hodowla pszenicy jarej rozpoczęta została w Choryni w 1991 roku.
Bazę wyjściową do tworzenia nowych rodów stanowiły początkowo odmiany jare polskie, szwedzkie, niemieckie i angielskie, materiały kolekcyjne z CIMMYT w Meksyku oraz odmiany ozime.
W czasie prac hodowlanych duży nacisk położony jest na wysoki plon, jakość wypiekową, odporność na choroby oraz odporność na suszę. Efektem prac hodowlanych jest zarejestrowanie  11 odmian

Hodowla pszenicy ozimej nastawiona jest głównie na uzyskanie plennych odmian o wysokich parametrach jakościowych ziarna (grupa A, B), dobrej odporności na choroby, głównie na fuzariozę kłosów, rdzę brunatną, septoriozę i mączniaka prawdziwego. Ważnym parametrem branym pod uwagę w procesie hodowli jest również dobra zimotrwałość i uzyskanie odmian o średniej wysokości i dobrej sztywności. Szeroki program hodowli uwzględniający wszystkie kierunki oparty na światowych zasobach genowych dostarcza corocznie nowe, lepsze formy.

Hodowlę pszenżyta rozpoczęto w 1968 roku. W upowszechnieniu tego gatunku w Europie ogromną rolę odegrała pierwsza wyhodowana odmiana Lasko. Kierunki hodowli pszenżyta ozimego nastawione są na wyselekcjonowanie wysokoplennych odmian populacyjnych, przy jednocześnie podwyższonej odporności na choroby grzybowe (głównie rdza brunatna i żółta, mączniak prawdziwy, septorioza i fuzarioza kłosa), oraz uzyskanie  lepszej mrozoodporności i odporności na porastanie ziarna. Duży nacisk kładziony jest na hodowlę odmian półkarłowych, jak również odmian o podwyższonej zawartości skrobi. Prace twórcze trwają również nad wyhodowaniem odmian mieszańcowych.

Prace nad jęczmieniem ozimym prowadzone są w celu wyhodowania odmian wielorzędowych oraz dwurzędowych. Szczególny nacisk kładziony jest na plenność, zimotrwałość, wysoką MTZ oraz odporności na mączniaka, rdzę jęczmienia i plamistość siatkową.

W hodowli owsa prace hodowlane skierowane są na uzyskanie plennych odmian o obniżonej zawartości łuski i wysokiej MTZ, jak również dobrej zdrowotności (rdza wieńcowa i mączniak prawdziwy).

Hodowla twórcza jęczmienia jarego prowadzona jest w dwóch lokalizacjach: w Modzurowie oraz w Choryni (od 2005 r.). Głównym celem prac hodowlanych jest ciągły postęp w plonowaniu tworzonych odmian, jak również ich wysoka odporność na choroby.

Hodowla traw pastewnych w DANKO prowadzona jest w kierunku uzyskania form bardziej wyspecjalizowanych i dostosowanych do określonych systemów użytkowania, o zróżnicowanym okresie wegetacji, dających wysoki plon zielonej i suchej masy i wysokich parametrach jakościowych uzyskanej paszy. U wszystkich hodowanych gatunków dąży się do uzyskania równomiernego rozkładu plonu w poszczególnych pokosach, szybkim ruszeniu wegetacji wiosennej i szybkim odroście w poszczególnych pokosach, zwiększonej odporności na stresowe warunki klimatyczne.

Programy hodowlane roślin bobowatych są realizowane w DANKO Hodowli Roślin z dużym zaangażowaniem. Staramy się wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniu rolników. Aktualnie posiadamy w ofercie odmiany 5 gatunków roślin bobowatych: grochu siewnego, wyki siewnej (jarej), bobiku, soi i lucerny mieszańcowej.

Hodowla roślin rolniczych

DANKO prowadzi programy hodowlane pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia, owsa, strączkowych oraz traw. Nowa generacja odmian z DANKO, to wynik połączenia najnowocześniejszych, kosztownych technologii i sprzętu oraz wielkiego zaangażowania, wiedzy i umiejętności kadry hodowców.

Współczesna hodowla roślin charakteryzuje się niezwykle wysokim poziomem innowacyjności. Obok klasycznej hodowli opartej o intensywnie prowadzone prace selekcyjne i doświadczenia polowe, równolegle przebiega hodowla w laboratoriach i szklarniach.

Szybki rozwój metod biotechnologicznych i technik hodowlanych pozwala na skracanie cyklu hodowlanego.

W tym celu powstały nowoczesne laboratoria biotechnologiczne (DANLAB w Kopaszewie oraz laboratorium in vitro w Szelejewie) Otrzymuje się tam formy homozygotyczne zbóż poprzez androgenezę i krzyżowanie oddalone w warunkach „in vitro”.

W Oddziale w Dębinie wybudowano nowoczesną szklarnię, gdzie wdrażana jest metoda hodowlana SSD. Dzięki niej można otrzymywać 2 – 3 pokolenia w roku, co skraca cykl hodowlany i czas potrzebny do zarejestrowania nowej odmiany.

Efektem wykorzystania nowoczesnych metod oraz wiedzy i doświadczenia kadry hodowców jest coroczna rejestracja nowych odmian w kraju i zagranicą.

Programy hodowlane

Program hodowli żyta populacyjnego prowadzony jest w kierunku uzyskania odmian plennych, odpornych na wyleganie, porastanie oraz choroby. W DANKO wielką uwagę przywiązuje się do hodowli zachowawczej odmian, co pozwala na długoletnie utrzymanie ich w uprawie. Drugim kierunkiem hodowli żyta są mieszańce heterozyjne.

Hodowla pszenicy jarej rozpoczęta została w Choryni w 1991 roku.
Bazę wyjściową do tworzenia nowych rodów stanowiły początkowo odmiany jare polskie, szwedzkie, niemieckie i angielskie, materiały kolekcyjne z CIMMYT w Meksyku oraz odmiany ozime.
W czasie prac hodowlanych duży nacisk położony jest na wysoki plon, jakość wypiekową, odporność na choroby oraz odporność na suszę. Efektem prac hodowlanych jest zarejestrowanie  11 odmian

Hodowla pszenicy ozimej nastawiona jest głównie na uzyskanie plennych odmian o wysokich parametrach jakościowych ziarna (grupa A, B), dobrej odporności na choroby, głównie na fuzariozę kłosów, rdzę brunatną, septoriozę i mączniaka prawdziwego. Ważnym parametrem branym pod uwagę w procesie hodowli jest również dobra zimotrwałość i uzyskanie odmian o średniej wysokości i dobrej sztywności. Szeroki program hodowli uwzględniający wszystkie kierunki oparty na światowych zasobach genowych dostarcza corocznie nowe, lepsze formy.

Hodowlę pszenżyta rozpoczęto w 1968 roku. W upowszechnieniu tego gatunku w Europie ogromną rolę odegrała pierwsza wyhodowana odmiana Lasko. Kierunki hodowli pszenżyta ozimego nastawione są na wyselekcjonowanie wysokoplennych odmian populacyjnych, przy jednocześnie podwyższonej odporności na choroby grzybowe (głównie rdza brunatna i żółta, mączniak prawdziwy, septorioza i fuzarioza kłosa), oraz uzyskanie  lepszej mrozoodporności i odporności na porastanie ziarna. Duży nacisk kładziony jest na hodowlę odmian półkarłowych, jak również odmian o podwyższonej zawartości skrobi. Prace twórcze trwają również nad wyhodowaniem odmian mieszańcowych.

Prace nad jęczmieniem ozimym prowadzone są w celu wyhodowania odmian wielorzędowych oraz dwurzędowych. Szczególny nacisk kładziony jest na plenność, zimotrwałość, wysoką MTZ oraz odporności na mączniaka, rdzę jęczmienia i plamistość siatkową.

W hodowli owsa prace hodowlane skierowane są na uzyskanie plennych odmian o obniżonej zawartości łuski i wysokiej MTZ, jak również dobrej zdrowotności (rdza wieńcowa i mączniak prawdziwy).

Hodowla twórcza jęczmienia jarego prowadzona jest w dwóch lokalizacjach: w Modzurowie oraz w Choryni (od 2005 r.). Głównym celem prac hodowlanych jest ciągły postęp w plonowaniu tworzonych odmian, jak również ich wysoka odporność na choroby.

Hodowla traw pastewnych w DANKO prowadzona jest w kierunku uzyskania form bardziej wyspecjalizowanych i dostosowanych do określonych systemów użytkowania, o zróżnicowanym okresie wegetacji, dających wysoki plon zielonej i suchej masy i wysokich parametrach jakościowych uzyskanej paszy. U wszystkich hodowanych gatunków dąży się do uzyskania równomiernego rozkładu plonu w poszczególnych pokosach, szybkim ruszeniu wegetacji wiosennej i szybkim odroście w poszczególnych pokosach, zwiększonej odporności na stresowe warunki klimatyczne.

Programy hodowlane roślin bobowatych są realizowane w DANKO Hodowli Roślin z dużym zaangażowaniem. Staramy się wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniu rolników. Aktualnie posiadamy w ofercie odmiany 5 gatunków roślin bobowatych: grochu siewnego, wyki siewnej (jarej), bobiku, soi i lucerny mieszańcowej.