SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Uczestnictwo w konsorcjach realizujących projekty badawcze

AGRO-CENTRUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (działania 1.3, poddziałanie 1.3.1.) Projekt badawczy „Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych”. Kierownik projektu: dr Karol Wajszczuk. Członkowie konsorcjum: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnika Łódzka, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Politechnika Poznańska.
Okres realizacji projektu: 2009-2015

DWARFSEC

NCBiR, Program Badań Stosowanych, I konkurs
Projekt pt. „Opracowanie markerów molekularnych cechy karłowego typu wzrostu jako wsparcie programu hodowli odmian żyta i pszenżyta odpornych na wyleganie”. Kierownik projektu: dr P. Milczarski z  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Członkowie konsorcjum to: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Okres realizacji: 2012-2015

 GENMARK

NCBiR, Program Badań Stosowanych, I konkurs
Projekt pt. „Innowacyjny system selekcji jęczmienia i pszenżyta oparty o najnowsze osiągnięcia fonemiki i genomiki”). Kierownik projektu: prof. dr M. Rapacz z  Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Członkowie konsorcjum: Politechnika Rzeszowska, Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Okres realizacji: 2012-2015

GENSEC

NCBiR, Program Badań Stosowanych, I konkurs
Projekt pt. „Opracowanie markerów molekularnych przeznaczonych do efektywnej selekcji form żyta zwyczajnego (Secale cereale) o podwyższonej odporności na choroby oraz porastanie przedżniwne”. Kierownik projektu: prof. dr M. Trojanowska-Rakoczy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Członkowie konsorcjum : Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy  w Radzikowie, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Okres realizacji: 2012-2015

BIOTRIGEN

NCBiR, Program Badań Stosowanych, II konkurs
Projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie modelu przyspieszania hodowli pszenicy (Triticum aestivum L.) z wykorzystaniem metod biotechnologicznych. Kierownik projektu: prof. Dr hab. Tadeusz Adamski z Instytutu genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk. Członkowie konsorcjum: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Małopolska Hodowla Roślin HBP w Krakowi, DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Okres realizacji: 2013-2016

POLSOJA  

NCBiR, Program Badań Stosowanych, II konkurs
Projekt pt. „Unowocześnienie technologii uprawy konwencjonalnych odmian soi (Glycine Max.) w warunkach Polski”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Praczyk z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu. Członkowie konsorcjum: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Top Farms Głubczyce sp. z o.o., Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o., DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Okres realizacji: 2013-2016

ISOR

Projekt pt. „Inteligentne Systemy Oświetleniowe dla Przemysłowej Produkcji Roślinnej”.

Członkowie konsorcjum: lider Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk, DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o., Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. i Hodowla Roślin Smolice IHAR Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: 2015-2018.

Projekty badawcze

Uczestnictwo w konsorcjach realizujących projekty badawcze

AGRO-CENTRUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (działania 1.3, poddziałanie 1.3.1.) Projekt badawczy „Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych”. Kierownik projektu: dr Karol Wajszczuk. Członkowie konsorcjum: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnika Łódzka, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Politechnika Poznańska.
Okres realizacji projektu: 2009-2015

DWARFSEC

NCBiR, Program Badań Stosowanych, I konkurs
Projekt pt. „Opracowanie markerów molekularnych cechy karłowego typu wzrostu jako wsparcie programu hodowli odmian żyta i pszenżyta odpornych na wyleganie”. Kierownik projektu: dr P. Milczarski z  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Członkowie konsorcjum to: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Okres realizacji: 2012-2015

 GENMARK

NCBiR, Program Badań Stosowanych, I konkurs
Projekt pt. „Innowacyjny system selekcji jęczmienia i pszenżyta oparty o najnowsze osiągnięcia fonemiki i genomiki”). Kierownik projektu: prof. dr M. Rapacz z  Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Członkowie konsorcjum: Politechnika Rzeszowska, Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Okres realizacji: 2012-2015

GENSEC

NCBiR, Program Badań Stosowanych, I konkurs
Projekt pt. „Opracowanie markerów molekularnych przeznaczonych do efektywnej selekcji form żyta zwyczajnego (Secale cereale) o podwyższonej odporności na choroby oraz porastanie przedżniwne”. Kierownik projektu: prof. dr M. Trojanowska-Rakoczy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Członkowie konsorcjum : Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy  w Radzikowie, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Okres realizacji: 2012-2015

BIOTRIGEN

NCBiR, Program Badań Stosowanych, II konkurs
Projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie modelu przyspieszania hodowli pszenicy (Triticum aestivum L.) z wykorzystaniem metod biotechnologicznych. Kierownik projektu: prof. Dr hab. Tadeusz Adamski z Instytutu genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk. Członkowie konsorcjum: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Małopolska Hodowla Roślin HBP w Krakowi, DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Okres realizacji: 2013-2016

POLSOJA  

NCBiR, Program Badań Stosowanych, II konkurs
Projekt pt. „Unowocześnienie technologii uprawy konwencjonalnych odmian soi (Glycine Max.) w warunkach Polski”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Praczyk z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu. Członkowie konsorcjum: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Top Farms Głubczyce sp. z o.o., Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o., DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Okres realizacji: 2013-2016

ISOR

Projekt pt. „Inteligentne Systemy Oświetleniowe dla Przemysłowej Produkcji Roślinnej”.

Członkowie konsorcjum: lider Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk, DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o., Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. i Hodowla Roślin Smolice IHAR Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: 2015-2018.