SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Hodowla i chów bydła prowadzone są w sześciu lokalizacjach: Kopaszewo, Choryń, Stefanowo (wielkopolskie), Krowiarki (śląskie), Łagiewniki (kujawsko-pomorskie) oraz Dębina (pomorskie).
Pogłowie bydła mlecznego liczy ponad 4 tys. szt., w tym 1700 krów rasy polskiej holsztyńsko – fryzyjskiej, które charakteryzują się wysokimi wartościami hodowlanymi dla cech produkcyjno – funkcjonalnych. Dzięki wysokiej wartości genetycznej naszych zwierząt udostępniamy je spółkom hodowlano – inseminacyjnym, w celu wyboru matek buhajów. Od 2012 roku we współpracy z PIW – PIB w Puławach wprowadziliśmy program zwalczania chorób zakaźnych i wirusowych (IBR/IPV, BVD-MD).
W lipcu 2014 roku rozpoczęliśmy prace hodowlane z wykorzystaniem technik MOET z zamiarem pozyskania od zgenotypowanych najwartościowszych jałówek potomstwa o najlepszych cechach i najwyższych indeksach hodowlanych. Całkowita produkcja roczna mleka, to ponad 17 mln litrów, przy średniej wydajności ok. 10,3 tys. litrów od krowy.
Aktualnie oferujemy do sprzedaży wysokiej jakości materiał hodowlany buhajków i jałówek cielnych a także zarodki bydlęce, żywiec wołowy oraz mleko.

Hodowla zarodowa bydła mlecznego

Hodowla i chów bydła prowadzone są w sześciu lokalizacjach: Kopaszewo, Choryń, Stefanowo (wielkopolskie), Krowiarki (śląskie), Łagiewniki (kujawsko-pomorskie) oraz Dębina (pomorskie).
Pogłowie bydła mlecznego liczy ponad 4 tys. szt., w tym 1700 krów rasy polskiej holsztyńsko – fryzyjskiej, które charakteryzują się wysokimi wartościami hodowlanymi dla cech produkcyjno – funkcjonalnych. Dzięki wysokiej wartości genetycznej naszych zwierząt udostępniamy je spółkom hodowlano – inseminacyjnym, w celu wyboru matek buhajów. Od 2012 roku we współpracy z PIW – PIB w Puławach wprowadziliśmy program zwalczania chorób zakaźnych i wirusowych (IBR/IPV, BVD-MD).
W lipcu 2014 roku rozpoczęliśmy prace hodowlane z wykorzystaniem technik MOET z zamiarem pozyskania od zgenotypowanych najwartościowszych jałówek potomstwa o najlepszych cechach i najwyższych indeksach hodowlanych. Całkowita produkcja roczna mleka, to ponad 17 mln litrów, przy średniej wydajności ok. 10,3 tys. litrów od krowy.
Aktualnie oferujemy do sprzedaży wysokiej jakości materiał hodowlany buhajków i jałówek cielnych a także zarodki bydlęce, żywiec wołowy oraz mleko.