SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

30.09.2021

Sprzedaż mokrego ziarna kukurydzy

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniChoryń 27, 64-000 Kościan zaprasza do składania ofert na „Sprzedaż mokrego ziarna kukurydzy” w lokalizacji,…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan

zaprasza do składania ofert na

„Sprzedaż mokrego ziarna kukurydzy” w lokalizacji, Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,
Gospodarstwo Nasienne Laski 05-660 Warka, ul. Wjazdowa 1

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce odbioru towaru : Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Gospodarstwo Nasienne Laski 05-660 Warka, ul. Wjazdowa 1
Dokumentacja na www.danko.pl.
Terminy i miejsce składania ofert: do 30-09-2021r. do godz. 14.00 w siedzibie Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przedmiotu zadania w części lub całości.

Pliki do pobrania:

30.09.2021

Usługa omłotu kukurydzy

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniChoryń 27, 64-000 Kościan zaprasza do składania ofert na zadanie „Usługa omłotu kukurydzy”w lokalizacji Danko…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan

zaprasza do składania ofert na zadanie

„Usługa omłotu kukurydzy”
w lokalizacji Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, ZHR Laski Gospodarstwo Nasienne Laski
05-660 Warka, ul. Wjazdowa 1
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Przedmiotem zadania jest „Usługa omłotu kukurydzy”. Szczegółowe zagadnienia zawarte są w SIWZ będące załącznikiem do ogłoszenia

Miejsce pracy: Gospodarstwo Nasienne Laski 05-660 Warka, ul. Wjazdowa 1
Dokumentacja na www.danko.pl.
Terminy i miejsce składania ofert: do 30-09-2021r. do godz. 14.00 w siedzibie Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan
Termin realizacji: do uzgodnienia.
Bliższe informacje telefoniczne:
Andrzej Hołownia - 601698370
Hubert Matuszak - 668171925

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przedmiotu zadania w części lub całości.

Pliki do pobrania:

29.07.2021

Przetarg na remont budynków warsztatów

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie ogłasza przetarg na: Remont budynków warsztatów dla Zakładu…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

Remont budynków warsztatów

dla Zakładu Hodowli Roślin Oddział w Laskach
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Laski, 05-660 Warka, woj. mazowieckie.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania
na stronie internetowej www.danko.pl.
Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanych prac.
Termin i miejsce składania ofert: do 16.08.2021 r. do godz. 14.00 na adres: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni,
Zakład Hodowli Roślin Oddział w Laskach, 05-660 Warka.
Termin realizacji: do 31.11.2021 r.
Bliższe informacje telefoniczne: (048) 530 399 157 i (065) 511-54-09.

21.06.2021

Przetarg na remont budynków warsztatów

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie ogłasza przetarg na: Remont budynków warsztatów dla Zakładu…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

Remont budynków warsztatów

dla Zakładu Hodowli Roślin Oddział w Laskach (przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Laski, 05-660 Warka, woj. mazowieckie. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl. Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanych prac. Termin i miejsce składania ofert: do 05.07.2021 r. do godz. 14.00 na adres: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, Zakład Hodowli Roślin Oddział w Laskach, 05-660 Warka. Termin realizacji: do 15.11.2021 r. Bliższe informacje telefoniczne: (048) 530 399 157 i (065) 511-54-09.

Pliki do pobrania:
1 2 3 7