SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

26.04.2023

Przetarg na sprzedaż zbóż z GN Laski

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,Gospodarstwo Nasienne w LaskachWarkaul. Wjazdowa 105-660 Warkawojewództwo mazowieckie zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:Pszenica…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,
Gospodarstwo Nasienne w Laskach
Warka
ul. Wjazdowa 1
05-660 Warka
województwo mazowieckie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenica paszowa orkisz- 11,85 ton
Owies paszowy - 4 ton
Soja paszowa – 3,7 ton
Mieszanka zbożowa – 14,33 ton
Żyto paszowe - 12,45 ton
Groch paszowy - 8,8 ton

I. Oferujący:

Gospodarstwo Nasienne w Laskach Warka, ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka
województwo mazowieckie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Pszenica paszowa orkisz- 11,85 ton
Owies paszowy - 4 ton
Soja paszowa – 3,7 ton
Mieszanka zbożowa – 14,33 ton
Żyto paszowe - 12,45 ton
Groch paszowy - 8,8 ton


Parametry:

Nr.ProduktBiałko SMWilgotnośćOlej SMSkrobia SMWaga Hektolitra
1.Pszenica paszowa orkisz13,613,0-63,862,9
2.Owies paszowy10,712,6--22,6
3.Soja paszowa36,411,421,7--
4.Mieszanka zbożowa10,114,5-67,470,4
5.Żyto paszowe11,413,2-57,966,2
6.Groch paszowy26,113,1---

Miejsce odbioru:

Gospodarstwo Nasienne w Laskach Warka, ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka
województwo mazowieckie. Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 15.05.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t , ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 26.04.2023 do godz. 14.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " Sprzedaż zbóż GN Laski 03/2023- GN Laski ”
Wyłonienie oferentów dnia 26.04.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl

Pliki do pobrania:

28.02.2023

Sprzedaż zboża GN Laski

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,Gospodarstwo Nasienne w LaskachWarkaul. Wjazdowa 105-660 Warkawojewództwo mazowieckie zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:Pszenica…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,
Gospodarstwo Nasienne w Laskach
Warka
ul. Wjazdowa 1
05-660 Warka
województwo mazowieckie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenica paszowa orkisz- 11,85 ton
Owies paszowy - 4 ton
Soja paszowa – 3,7 ton
Mieszanka zbożowa – 14,33 ton
Żyto paszowe - 12,45 ton
Groch paszowy - 8,8 ton

I. Oferujący:

Gospodarstwo Nasienne w Laskach Warka, ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka
województwo mazowieckie

II. Informacje ogólne:

1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Pszenica paszowa orkisz- 11,85 ton
Owies paszowy - 4 ton
Soja paszowa – 3,7 ton
Mieszanka zbożowa – 14,33 ton
Żyto paszowe - 12,45 ton
Groch paszowy - 8,8 ton


Parametry:

Nr.ProduktBiałko SMWilgotnośćOlej SMSkrobia SMWaga Hektolitra
1.Pszenica paszowa orkisz13,613,0-63,862,9
2.Owies paszowy10,712,6--22,6
3.Soja paszowa36,411,421,7--
4.Mieszanka zbożowa10,114,5-67,470,4
5.Żyto paszowe11,413,2-57,966,2
6.Groch paszowy26,113,1---


Miejsce odbioru:

Gospodarstwo Nasienne w Laskach Warka, ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka
województwo mazowieckie. Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 17.03.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t , ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 03.03.2023 do godz. 12.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " Sprzedaż zbóż GN Laski 05/2023- GN Laski ”
Wyłonienie oferentów dnia 03.03.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@e-brukwinska

Pliki do pobrania:

21.06.2021

Przetarg na remont budynków warsztatów

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie ogłasza przetarg na: Remont budynków warsztatów dla Zakładu…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

Remont budynków warsztatów

dla Zakładu Hodowli Roślin Oddział w Laskach (przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Laski, 05-660 Warka, woj. mazowieckie. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl. Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanych prac. Termin i miejsce składania ofert: do 05.07.2021 r. do godz. 14.00 na adres: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, Zakład Hodowli Roślin Oddział w Laskach, 05-660 Warka. Termin realizacji: do 15.11.2021 r. Bliższe informacje telefoniczne: (048) 530 399 157 i (065) 511-54-09.

Pliki do pobrania: