SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

17.07.2024

Przetarg na sprzedaż rzepaku konsumpcyjnego - GN Laski

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Gospodarstwo Nasienne w Laskach Warka ul. Wjazdowa 1 05-660 Warka województwo mazowieckie zaprasza do…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Gospodarstwo Nasienne w Laskach Warka ul. Wjazdowa 1 05-660 Warka województwo mazowieckie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Rzepak konsumpcyjny - 250 ton +/- 5%

I. Oferujący: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, Gospodarstwo Nasienne w Laskach Warka, ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka, województwo mazowieckie II. Informacje ogólne: 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. 2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny. 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn. III. Przedmiot oferty: Rzepak konsumpcyjny – 250 ton +/- 5% Miejsce odbioru: Gospodarstwo Nasienne w Laskach Warka, ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka, województwo mazowieckie Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy. Termin odbioru przedmiotu oferty: 31.07.2024 IV. Termin i miejsce złożenia oferty Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t rzepaku konsumpcyjnego, ilość (całosamochodowa) w t Oferty należy składać do dnia 18.07.2024 do godz. 13.00. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan - dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " 76-2024- Rzepak konsumpcyjny GN Laski” Wyłonienie oferentów dnia 18.07.2024 - oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży V. Informacje dodatkowe Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży. Kontakt: przetargi@danko.pl
04.07.2024

Przetarg na zakup samochodu osobowego typu SUV

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan ogłasza przetarg na „Zakup samochodu osobowego typu SUV”   (przetarg nie…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni

Choryń 27, 64-000 Kościan

ogłasza przetarg na

„Zakup samochodu osobowego typu SUV”

  (przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

  Przedmiotem zadania jest dostawa samochodu typu SUV. Szczegółowe zagadania zawarte w SWIZ będące załącznikiem do ogłoszenia. Miejsce realizacji: Choryń 27, 64-000 Kościan Dokumentacja na www.danko.pl Terminy i miejsce składania ofert: do 18.07.2024r. do godz. 14.00 drogą mailową na adres:  lukasz.andrzejewski@danko.pl Terminy realizacji: do  09.08.2024 r. Bliższe informacje telefoniczne: 885 024 726 Do dnia podpisania umowy zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości. Pliki do pobrania:  
05.10.2023

Przetarg na usługę omłotu płodów rolnych - kukurydza

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniChoryń 27, 64-000 Kościan Zaprasza do składania ofert na zadanie: „Usługa omłotu płodów rolnych -…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan

Zaprasza do składania ofert na zadanie:

„Usługa omłotu płodów rolnych - kukurydza w lokalizacji Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Gospodarstwo Nasienne w Laskach, Warka ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka, województwo mazowieckie"
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

  • Przedmiotem zadania jest „Usługa omłotu płodów rolnych- kukurydza”. Szczegółowe zagadnienia zawarte są w SIWZ będące załącznikiem do ogłoszenia

Miejsce pracy: Gospodarstwo Nasienne w Laskach, Warka ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka, województwo mazowieckie
Dokumentacja na www.danko.pl.
Terminy i miejsce składania ofert: do 09-10-2023r. do godz. 14.00 w siedzibie Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan.
Termin realizacji: do uzgodnienia.

Bliższe informacje telefoniczne :
Hubert Matuszak - 668171925

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przedmiotu zadania w części lub całości.

Pliki do pobrania:

26.04.2023

Przetarg na sprzedaż zbóż z GN Laski

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,Gospodarstwo Nasienne w LaskachWarkaul. Wjazdowa 105-660 Warkawojewództwo mazowieckie zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:Pszenica…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,
Gospodarstwo Nasienne w Laskach
Warka
ul. Wjazdowa 1
05-660 Warka
województwo mazowieckie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenica paszowa orkisz- 11,85 ton
Owies paszowy - 4 ton
Soja paszowa – 3,7 ton
Mieszanka zbożowa – 14,33 ton
Żyto paszowe - 12,45 ton
Groch paszowy - 8,8 ton

I. Oferujący:

Gospodarstwo Nasienne w Laskach Warka, ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka
województwo mazowieckie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Pszenica paszowa orkisz- 11,85 ton
Owies paszowy - 4 ton
Soja paszowa – 3,7 ton
Mieszanka zbożowa – 14,33 ton
Żyto paszowe - 12,45 ton
Groch paszowy - 8,8 ton


Parametry:

Nr.ProduktBiałko SMWilgotnośćOlej SMSkrobia SMWaga Hektolitra
1.Pszenica paszowa orkisz13,613,0-63,862,9
2.Owies paszowy10,712,6--22,6
3.Soja paszowa36,411,421,7--
4.Mieszanka zbożowa10,114,5-67,470,4
5.Żyto paszowe11,413,2-57,966,2
6.Groch paszowy26,113,1---

Miejsce odbioru:

Gospodarstwo Nasienne w Laskach Warka, ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka
województwo mazowieckie. Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 15.05.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t , ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 26.04.2023 do godz. 14.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " Sprzedaż zbóż GN Laski 03/2023- GN Laski ”
Wyłonienie oferentów dnia 26.04.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl

Pliki do pobrania:

1 2