SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

22.11.2023

Przetarg na sprzedaż rzepaku konsumpcyjnego ZNR Modzurów

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,Zakład Nasienno – Rolny ModzurówModzurówul. Słowackiego 947-411 Rudnikwojewództwo śląskiezaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:Rzepak…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,
Zakład Nasienno – Rolny Modzurów
Modzurów
ul. Słowackiego 9
47-411 Rudnik
województwo śląskie


zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Rzepak konsumpcyjny - 520 ton +/- 5,00 %

I. Oferujący:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan Zakład Nasienno – Rolny Modzurów
Modzurów, ul. Słowackiego 9 47-411 Rudnik

województwo śląskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Rzepak konsumpcyjny - 520 ton +/- 5,00 %

Miejsce odbioru: BIOCHEM S. Jabłoński, D. Czyż Sp.J.
ul. Raciborska 113, 48-130 Kietrz
województwo śląskie

Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 30.11.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t rzepaku konsumpcyjnego, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 22.11.2023 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan
-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " Rzepak konsumpcyjny ZNR Modzurów ”
Wyłonienie oferentów dnia 22.11.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl

23.10.2023

Przetarg na budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z silosami

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie ogłasza przetarg na: Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z silosami…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z silosami oraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby pasz do zwierząt na działce o nr. ewidencyjnym 216/33, 216/22 obręb Modzurów , gmina Rudnik

dla Zakład Nasienno – Rolny Modzurów, ul. Słowackiego 9, 47-111 Rudnik
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Modzurów, Gmina Rudnik, Powiat Racibórz, woj. śląskie.
Możliwość wizji lokalnej oraz sprawdzenie dokumentacji budowlanej na miejscu planowanych prac.
Termin i miejsce składania ofert: do 10.11.2023 r. do godz. 14.00 na adres: Zakład Nasienno – Rolny Modzurów, ul. Słowackiego 9, 47-111 Rudnik
Termin realizacji: max.9 miesięcy od daty podpisania umowy
Bliższe informacje telefoniczne: tel. 32/4106523, 530 399 157

Pliki do pobrania:

13.10.2023

Ogłoszenie o prowadzonym skupie ziarna kukurydzy

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27 64-000 Kościan informuje o prowadzonym skupie ziarna kukurydzy w lokalizacji Modzurów:Zakład Nasienno-Rolny…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27 64-000 Kościan informuje o prowadzonym skupie ziarna kukurydzy w lokalizacji Modzurów:

Zakład Nasienno-Rolny Modzurów, ul. Słowackiego 9, 47-411 Rudnik, woj. śląskie

Pliki do pobrania:

24.07.2023

Przetarg na sprzedaż pszenżyta paszowego - 75 ton

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,   Zakład Nasienno – Rolny ModzurówModzurówul. Słowackiego 947-411 Rudnikwojewództwo śląskie zaprasza do złożenia ofert…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,  

Zakład Nasienno – Rolny Modzurów
Modzurów
ul. Słowackiego 9
47-411 Rudnik
województwo śląskie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenżyta paszowego – 75 ton


I. Oferujący:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan Zakład Nasienno – Rolny Modzurów
Modzurów, ul. Słowackiego 9 47-411 Rudnik
województwo śląskie

II. Informacje ogólne:

1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.

3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

      Pszenżyta paszowego – 75 ton

Miejsce odbioru: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan Zakład Nasienno – Rolny Modzurów
Modzurów, ul. Słowackiego 9 47-411 Rudnik
województwo śląskie

      Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.

Termin odbioru przedmiotu oferty: do 08.08.2023 r.

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenżyta całosamochodowa w t

Oferty należy składać do dnia 25.07.2023 do godz. 12.00.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

- dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: "  Sprzedaż płodów rolnych 04/2023- ZNR Modzurów ”

Wyłonienie oferentów dnia 25.07.2023 r.

- oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.

Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.

Kontakt: przetargi@danko.pl

1 2 3