SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni

Choryń 27, 64-000 Kościan

Zaprasza do składania ofert na zadanie

„Usługa prasowania słomy w lokalizacji Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Zakład Nasienno Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5,  63-820 Piaski oraz Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Komorze Przybysławskie, 63-210 Żerków, woj. Wielkopolskie.

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

 

  • Przedmiotem zadania jest „Usługa prasowania siana i słomy”. Szczegółowe zagadnienia zawarte są w SIWZ będące załącznikiem do ogłoszenia

 

Miejsce pracy: Zakład Nasienno Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5,  63-820 Piaski oraz Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Komorze Przybysławskie, 63-210 Żerków, woj. Wielkopolskie.

Dokumentacja na www.danko.pl. Terminy i miejsce składania ofert: do 12-04-2024r. do godz. 14.00 w siedzibie , ZNR Szelejewo, Szelejewo Drugie 5,  63-820 Piaski , dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (znrszelejewo@danko.pl)

Termin realizacji: do uzgodnienia. Bliższe informacje telefoniczne :

Mateusz Ratajczyk – 604524800

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przedmiotu zadania w części lub całości.

Pliki do pobrania:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

29.03.2024

Przetarg na usługę prasowania słomy

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni

Choryń 27, 64-000 Kościan

Zaprasza do składania ofert na zadanie

„Usługa prasowania słomy w lokalizacji Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Zakład Nasienno Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5,  63-820 Piaski oraz Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Komorze Przybysławskie, 63-210 Żerków, woj. Wielkopolskie.

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

 

  • Przedmiotem zadania jest „Usługa prasowania siana i słomy”. Szczegółowe zagadnienia zawarte są w SIWZ będące załącznikiem do ogłoszenia

 

Miejsce pracy: Zakład Nasienno Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5,  63-820 Piaski oraz Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Komorze Przybysławskie, 63-210 Żerków, woj. Wielkopolskie.

Dokumentacja na www.danko.pl. Terminy i miejsce składania ofert: do 12-04-2024r. do godz. 14.00 w siedzibie , ZNR Szelejewo, Szelejewo Drugie 5,  63-820 Piaski , dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (znrszelejewo@danko.pl)

Termin realizacji: do uzgodnienia. Bliższe informacje telefoniczne :

Mateusz Ratajczyk – 604524800

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przedmiotu zadania w części lub całości.

Pliki do pobrania:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia