SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

17.07.2020

Przetarg na wykonanie modernizacji silosu kiszonkowego w Anteczkowie

„DANKO” Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni Zakład Nasienno- Rolny Szelejewo Szelejewo Drugie 5 63-820 Piaski zaprasza do złożenia ofert…

„DANKO” Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni Zakład Nasienno- Rolny Szelejewo Szelejewo Drugie 5 63-820 Piaski

zaprasza do złożenia ofert

na wykonanie modernizacji silosu kiszonkowego w Anteczkowie

dla Zakładu Nasienno Rolnego Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie.

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2020 roku do godziny 1400 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na wykonanie modernizacji silosu kiszonkowego w Anteczkowie" Wymagany okres ważności oferty wynosi  30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo: - unieważnienia postępowania bez podania przyczyny - dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej  www.danko.pl Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert . Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. (przetarg nie jest zamówieniem publicznym) Pliki do pobrania:
30.04.2020

Przetarg na sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o. o. Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo Szelejewo Drugie 5 63-820 Piaski Ogłasza II przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż maszyn…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o. o.

Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo

Szelejewo Drugie 5

63-820 Piaski

Ogłasza II przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych.

Wykaz maszyn, formularz ofertowy i regulamin przetargu dostępny na stronie internetowej www.danko.pl oraz w sekretariacie Zakładu. Maszyny i urządzenia rolnicze można oglądać w dniach 7-8.05.2020 roku w godzinach od 900 do 1400 na terenie ZNR Szelejewo. Oferty należy złożyć do dnia 14.05.2020 roku do godziny 1400 w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn. Pliki do pobrania:
16.03.2020

Przetarg na zakup komory z laminarnym poziomym przepływem powietrza z podstawą

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ZHR oddział Choryń 64-000 Kościan Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego. „Zakup…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ZHR oddział Choryń 64-000 Kościan

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego.

„Zakup komory z laminarnym poziomym przepływem powietrza z podstawą”

I. Ogłoszeniodawca DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, ZHR oddział Choryń, 64-000 Kościan II. Informacje ogólne 1. Przetarg nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych. 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia oraz niedokonania wyboru, a także do odwołania przetargu bez podania przyczyny. III. Zakres zapytania i terminy 1. Komora z laminarnym przepływem powietrza – 1 sztuka 2. Termin realizacji – do 30.04.2020 roku. 3. Miejsce dostawy: DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni , ZHR O/Szelejewo , Szelejewo Drugie 39, 63 – 820 Piaski IV. Termin i miejsce złożenia ofert Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Danko HR sp. z o.o. ZHR o/Szelejewo, Szelejewo Drugie 39, 63 – 820 Piaski z dopiskiem „Zakup komory z laminarnym poziomym przepływem powietrza z podstawą” do dnia 20.03.2020 do godz.15 V. Inne warunki postępowania 1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można pod nr tel. 065 572-72-32 2. SIWZ dostępny na stronie internetowej Danko danko@danko.pl w zakładce “Przetargi” 3. Warunkiem realizacji jest przystapienie do podpisania umowy w brzmieniu proponowanym przez ogłoszeniodawcę. Pliki do pobrania:
12.03.2020

Przetarg na instalację fotowoltaiczną Stefanowo

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan , woj. wielkopolskie Oddział: Zakład Nasienno Rolny Szelejewo Szelejewo Drugie…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan , woj. wielkopolskie

Oddział: Zakład Nasienno Rolny Szelejewo Szelejewo Drugie 5 63-820 Piaski

Ogłasza przetargu na:

Instalacja fotowoltaiczna Stefanowo (zamówienie nie jest przetargiem publicznym)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania poniżej. Miejsce realizacji: Gospodarstwo Rolne Stefanowo Termin i miejsce składania ofert: do 03.04.2020 do godz 15:00 w Sekretariacie Zarządu Firmy DANKO Hodowla Roślin w Choryni. Termin realizacji zadania: do dnia 31.07.2020 Pytania, informacje: Jarosław Orylski (065) – 511 54 12, 885 – 114 117 mail : jaroslaw.orylski@danko.pl Pliki do pobrania:
1 2 3 4 8