SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

08.01.2024

Przetarg na część technologiczną – niezbędna infrastruktura mieszalni pasz będącego częścią zadania pn. „Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z silosami i niezbędną infrastrukturą na potrzeby produkcji pasz dla zwierząt na działce o nr ewidencyjnym 216/33, 216/22 obręb Modzurów, gmina Rudnik”

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni , Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie   ogłasza przetarg na:   część technologiczną…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni , Choryń 27, 64-000 Kościan,

woj. wielkopolskie

 

ogłasza przetarg na:

 

część technologiczną – niezbędna infrastruktura mieszalni pasz będącego częścią zadania pn. „Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z silosami i niezbędną infrastrukturą na potrzeby produkcji pasz dla zwierząt na działce o nr ewidencyjnym 216/33, 216/22 obręb Modzurów, gmina Rudnik”

 

dla Zakład Nasienno – Rolny Modzurów, ul. Słowackiego 9, 47-111 Rudnik

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

    Miejsce realizacji: Modzurów, Gmina Rudnik, Powiat Racibórz, woj. śląskie. Możliwość wizji lokalnej oraz sprawdzenie kompletnej dokumentacji projektowej na miejscu planowanych prac. Termin i miejsce składania ofert: do 19.01.2023 r. do godz. 14.00 na adres: Zakład Nasienno – Rolny Modzurów, ul. Słowackiego 9, 47-111 Rudnik Termin realizacji: do 30.11.2024 r. Bliższe informacje telefoniczne: tel. 32/4106523   Pliki do pobrania:
11.12.2023

Przetarg na dostawę i montaż agregatu awaryjnego prądotwórczego ZNR Kopaszewo

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. Przetarg na realizację zadania energetycznego – inwestycja: Zadanie: „Agregat Awaryjny Prądotwórczy dla Gospodarstwo Rolne ZNR Kopaszewo”. Siedziba…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. Przetarg na realizację zadania energetycznego – inwestycja:
Zadanie: „Agregat Awaryjny Prądotwórczy dla Gospodarstwo Rolne ZNR Kopaszewo”.

Siedziba i adres firmy:
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

Ogłasza przetarg na:

Dostawę i montaż agregatu awaryjnego prądotwórczego
( zamówienie nie jest przetargiem publicznym )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z Załącznikami - do pobrania poniżej.

Miejsca dostawy i montażu:
Gospodarstwo Rolne w Choryni – Zakład Nasienno Rolny w Kopaszewie

Termin i miejsce składania ofert : do 15.12.2023 do godz 15:00 w Sekretariacie Zarządu Firmy
DANKO Hodowla Roślin w Choryni.
Forma oferty : pisemna w jęz. polskim, w zamkniętej kopercie, strony ponumerowane.
Termin oczekiwanej realizacji zadania : do dnia 30.03.2024
Pytania, informacje : Jarosław Orylski
(065) – 511 54 12, 885 114 117
mail : jaroslaw.orylski@danko.pl

Pliki do pobrania , SIWZ i załączniki:

SIWZ
Zał. 1. Wymogi przepisów , norm którym odpowiada produkt Agregat Prądotwórczy sprzedawany na rynek Polski.
Zał. 2. Oferta i Wymagania techniczne podstawowe.
Zał. 3. Wymagania Ogólne zespołu wraz z opcjami wyposażenia dodatkowego.
Zał 4. Wymagania szczegółowe techniczne dla silnika i prądnicy.
Zał. 5. Instalacja, podłączenie.
Zał. 6. Oczekiwane warunki gwarancji i zasady serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
22.11.2023

Przetarg na sprzedaż rzepaku konsumpcyjnego ZNR Modzurów

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,Zakład Nasienno – Rolny ModzurówModzurówul. Słowackiego 947-411 Rudnikwojewództwo śląskiezaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:Rzepak…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,
Zakład Nasienno – Rolny Modzurów
Modzurów
ul. Słowackiego 9
47-411 Rudnik
województwo śląskie


zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Rzepak konsumpcyjny - 520 ton +/- 5,00 %

I. Oferujący:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan Zakład Nasienno – Rolny Modzurów
Modzurów, ul. Słowackiego 9 47-411 Rudnik

województwo śląskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Rzepak konsumpcyjny - 520 ton +/- 5,00 %

Miejsce odbioru: BIOCHEM S. Jabłoński, D. Czyż Sp.J.
ul. Raciborska 113, 48-130 Kietrz
województwo śląskie

Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 30.11.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t rzepaku konsumpcyjnego, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 22.11.2023 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan
-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " Rzepak konsumpcyjny ZNR Modzurów ”
Wyłonienie oferentów dnia 22.11.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl

23.10.2023

Przetarg na budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z silosami

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie ogłasza przetarg na: Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z silosami…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z silosami oraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby pasz do zwierząt na działce o nr. ewidencyjnym 216/33, 216/22 obręb Modzurów , gmina Rudnik

dla Zakład Nasienno – Rolny Modzurów, ul. Słowackiego 9, 47-111 Rudnik
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Modzurów, Gmina Rudnik, Powiat Racibórz, woj. śląskie.
Możliwość wizji lokalnej oraz sprawdzenie dokumentacji budowlanej na miejscu planowanych prac.
Termin i miejsce składania ofert: do 10.11.2023 r. do godz. 14.00 na adres: Zakład Nasienno – Rolny Modzurów, ul. Słowackiego 9, 47-111 Rudnik
Termin realizacji: max.9 miesięcy od daty podpisania umowy
Bliższe informacje telefoniczne: tel. 32/4106523, 530 399 157

Pliki do pobrania:

1 2 3 4 5 14