SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

20.10.2022

Przetarg na zakup „włóka łąkowo-polowa”

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniChoryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie ogłasza przetarg na: Zakup „włóka łąkowo-polowa” dla ZNR Kopaszewo(przetarg…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

Zakup „włóka łąkowo-polowa” dla ZNR Kopaszewo
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: ZNR Kopaszewo, 64-010 Krzywiń
Specyfikacja istotnych warunków przetargu do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl.
Termin i miejsce składania ofert do: 28.10.2022 r. w sekretariacie Zakładu Nasienno – Rolnego w Kopaszewie (Kopaszewo 47, 64-10 KRZYWIŃ) lub na adres email: znrkopaszewo@danko.pl
Termin realizacji: Powiadomienie uczestników przetargu i ewentualne podpisanie umowy nastąpi do 09.11.2022r.
Dostawa maszyny: do 23.12.2022 r.
Bliższe informacje telefoniczne: Z-ca Dyrektora Zakładu Nasienno – Rolnego w Kopaszewie Wiktor Majchrzak, e-mail: wiktor.majchrzak@danko.pl, tel.660788957

20.10.2022

Przetarg na dostawę opryskiwacza

DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniZakład Nasienno- Rolny Łagiewniki zaprasza do złożenia ofert na Dostawę opryskiwacza dla ZNR Łagiewniki(przetarg nie…

DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Zakład Nasienno- Rolny Łagiewniki

zaprasza do złożenia ofert na

Dostawę opryskiwacza dla ZNR Łagiewniki
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Łagiewniki lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 27 październik 2022 roku do godziny 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR Łagiewniki opryskiwacz”.
Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
- dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

20.10.2022

Przetarg na dostawę i wykonanie automatycznej linii ważąco-pakującej z systemem paletyzacji oraz stacją napełniania worków Big-Bag

„DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o z/s w ChoryniZakład Nasienno- Rolny Łagiewniki zaprasza do złożenia ofert na Dostawę i wykonanie automatycznej linii ważąco-pakującej…

„DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o z/s w Choryni
Zakład Nasienno- Rolny Łagiewniki

zaprasza do złożenia ofert na

Dostawę i wykonanie automatycznej linii ważąco-pakującej z systemem paletyzacji oraz stacją napełniania worków Big-Bag.
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Łagiewniki lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 26 październik 2022 roku do godziny 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR Łagiewniki linia pakująca”.
Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
- dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

20.10.2022

Przetarg na zakup samochodu terenowego

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniChoryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie ogłasza przetarg na: Zakup Samochodu terenowego(przetarg nie jest zamówieniem…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

Zakup Samochodu terenowego
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji:       ZNR Kopaszewo, 64-010 Krzywiń

Specyfikacja istotnych warunków przetargu do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl.

Termin i miejsce składania ofert do: 28.10.2022r. w sekretariacie Zakładu Nasienno – Rolnego w Kopaszewie (Kopaszewo 47, 64-010 KRZYWIŃ)

Lub e-mail na adres znrkopaszewo@danko.pl

Termin realizacji: Powiadomienie uczestników przetargu i ewentualne podpisanie umowy nastąpi do 04.11.2022r.

Bliższe informacje telefoniczne: Z-ca Dyrektora Zakładu Nasienno – Rolnego w Kopaszewie Wiktor Majchrzak, e-mail: wiktor.majchrzak@danko.pl, 660788957

Pliki do pobrania:

1 2 3 4 5 13