SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

27.05.2022

Przetarg na usługę omłotu płodów rolnych

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniChoryń 27, 64-000 Kościan zaprasza do składania ofert na zadanie „Usługa omłotu płodów rolnych" w…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan

zaprasza do składania ofert na zadanie

„Usługa omłotu płodów rolnych" w lokalizacji Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Komorze Przybysławskie, 63-210 Żerków, woj. Wielkopolskie.
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Przedmiotem zadania jest "Usługa omłotu płodów rolnych". Szczegółowe zagadnienia zawarte są w SIWZ będące załącznikiem do ogłoszenia

Miejsce pracy: Komorze Przybysławskie, 63-210 Żerków, woj. Wielkopolskie.
Dokumentacja na www.danko.pl. Terminy i miejsce składania ofert: do 06-06-2022r. do godz. 14.00 w siedzibie Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan, Termin realizacji: do uzgodnienia. Bliższe informacje telefoniczne:
Mateusz Ratajczyk - 604524800
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przedmiotu zadania w części lub całości.

27.05.2022

Przetarg na zakup ciągnika rolniczego o mocy znamionowej 240 KM

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniZakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski zaprasza do złożenia ofert na zakup Ciągnika…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski

zaprasza do złożenia ofert na zakup

Ciągnika rolniczego o mocy znamionowej 240 KM (+,-) 10%
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 03 czerwca 2022 roku do godziny 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na zakup ciągnika rolniczego".
Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

27.05.2022

Przetarg na usunięcie i utylizację polepy z obory

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. z/s w ChoryniChoryń 27, 64-000 Kościan ogłasza przetarg na: „usunięcie i utylizację polepy z obory na terenie…

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan

ogłasza przetarg na:

„usunięcie i utylizację polepy z obory na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. – dz. nr 28/14, obr. Dębina, jedn. ewid. Nowy Staw”.
(zamówienie nie jest przetargiem publicznym)

Miejsce realizacji: Dębina 31, 82-230 Nowy Staw, powiat malborski, woj. pomorskie

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego w Dębinie lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 03.06.2022r. do godz. 14:00 w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Przetarg na usunięcie i utylizację polepy z obory na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. – dz. nr 28/14, obr. Dębina, jedn. ewid. Nowy Staw”.
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Unieważnienia postępowania przetargowego bez konieczności podawania przyczyny,
2. Dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) znajduje się na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi” – www.danko.pl/przetargi
Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od upływu terminu ich złożenia.
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (PZP); przetarg nie jest zamówieniem publicznym w myśl w/w ustawy.

19.05.2022

Przetarg na naziemną instalację fotowoltaiczną Choryń

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniChoryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie ogłasza przetarg na: Naziemna instalacja fotowoltaiczna Choryń(zamówienie nie jest…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

Naziemna instalacja fotowoltaiczna Choryń
(zamówienie nie jest przetargiem publicznym)

Miejsce dostawy i montażu :
Zakład Nasienno-Rolny Kopaszewo, Gospodarstwo Choryń, Działka 92/60, 64-000 Kościan

Termin i miejsce składania ofert: do 31.05.2022 r. do godz 15:00 w Sekretariacie Zarządu Firmy DANKO Hodowla Roślin w Choryni.
Termin oczekiwanej realizacji zadania: do dnia 31.07.2022 r.
Pytania, informacje: Jarosław Orylski, (065)–511 54 12, 885 114 117, mail: jaroslaw.orylski@danko.pl

Pliki do pobrania, SIWZ i załączniki:

1 2 3 4 5 9