SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni , Choryń 27, 64-000 Kościan, woj.
wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

instalacja wodociągowa zewnętrzna z hydrantami p.poż dla zakładu Nasienno-Rolnego Dębina zlokalizowanego
w miejscowości Dębina, na dz. nr 28/14, j.ewid. Nowy Staw 220907_5, obr. Dębina 0003
dla Zakład Nasienno – Rolny Dębina 31 O, 82- 230 Nowy Staw
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Dębina , Gmina Nowy Staw , Powiat Malbork , woj. pomorskie.
Możliwość wizji lokalnej oraz sprawdzenie dokumentacji budowlanej na miejscu planowanych
prac.
Termin i miejsce składania ofert: do 06.05.2024 r. do godz. 14.00
na adres: Zakład Nasienno – Rolny Dębina 31 O, 82-230 Nowy Staw
Termin realizacji: max.3 miesiące
Bliższe informacje telefoniczne: tel 55 /272 64 16,

Pliki do pobrania:

09.04.2024

Przetarg na instalację wodociągową zewnętrzną z hydrantami p.poż – ZNR Dębina

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni , Choryń 27, 64-000 Kościan, woj.
wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

instalacja wodociągowa zewnętrzna z hydrantami p.poż dla zakładu Nasienno-Rolnego Dębina zlokalizowanego
w miejscowości Dębina, na dz. nr 28/14, j.ewid. Nowy Staw 220907_5, obr. Dębina 0003
dla Zakład Nasienno – Rolny Dębina 31 O, 82- 230 Nowy Staw
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Dębina , Gmina Nowy Staw , Powiat Malbork , woj. pomorskie.
Możliwość wizji lokalnej oraz sprawdzenie dokumentacji budowlanej na miejscu planowanych
prac.
Termin i miejsce składania ofert: do 06.05.2024 r. do godz. 14.00
na adres: Zakład Nasienno – Rolny Dębina 31 O, 82-230 Nowy Staw
Termin realizacji: max.3 miesiące
Bliższe informacje telefoniczne: tel 55 /272 64 16,

Pliki do pobrania: