SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

13.11.2023

Przetarg na sprzedaż pszenżyta paszowego - 30 ton +/- 5%, pszenicy paszowej - 30 ton +/- 5%

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Zakład Hodowli Roślin Oddział w DębinieDANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniDębina…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni

Zakład Hodowli Roślin Oddział w Dębinie
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Dębina 31A
82-230 Nowy Staw
województwo pomorskie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenżyto paszowe – 30 ton +/- 5 %

Pszenica paszowa – 30 ton +/- 5 %

I.Oferujący:

Zakład Hodowli Roślin Oddział w Dębinie,DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Dębina 31A,82-230 Nowy Staw, województwo pomorskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.

3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

 Pszenżyto paszowe – 30 ton +/- 5 %

Pszenica paszowa – 30 ton +/- 5 %

     Miejsce odbioru:

     Zakład Hodowli Roślin Oddział w Dębinie,

     DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
     Dębina 31A,82-230 Nowy Staw, województwo pomorskie

Termin odbioru przedmiotu oferty: do 30.11.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenżyta paszowego/pszenicy paszowej, ilość (całosamochodowa) w t

Oferty należy składać do dnia 13.11.2023 do godz. 13.00.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

- dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " Sprzedaż płodów rolnych – ZHR Dębina”

Wyłonienie oferentów dnia 13.11.2023

-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

      V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.

Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.

Kontakt : przetargi@danko.pl

13.11.2023

Przetarg na sprzedaż pszenicy paszowej - 140 ton +/- 5%

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Zakład Nasienno – Rolny DębinaDębina 31o82-230 Nowy Stawwojewództwo pomorskie zaprasza do złożenia ofert na…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,

Zakład Nasienno – Rolny Dębina
Dębina 31o
82-230 Nowy Staw
województwo pomorskie


zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenicy paszowej - 140 ton +/- 5 %

      I.Oferujący:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan

Zakład Nasienno – Rolny Dębina, Dębina 31o, 82-230 Nowy Staw

województwo pomorskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.

3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

     Pszenica paszowa – 140 ton +/- 5 %

Parametry:

ProduktWilgotnośćGęstość ziarnaBiałkoGlutenLiczba opadania
1. Pszenica paszowa13,279,911,523,2  357

     Miejsce odbioru:

Zakład Nasienno – Rolny Dębina, Dębina 31o, 82-230 Nowy Staw

województwo pomorskie

Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.

Termin odbioru przedmiotu oferty:  do 30.11.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenicy paszowej, ilość (całosamochodowa) w t

Oferty należy składać do dnia 13.11.2023 do godz. 13.00.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

- dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " Pszenica paszowa - ZNR Dębina”

Wyłonienie oferentów dnia 13.11.2023

-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

      V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.

Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.

Kontakt : przetargi@danko.pl

09.11.2023

Przetarg na modernizację kotłowni CO w ZNR Sobiejuchy

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie Przetarg na realizację zadania energetycznego: Zadanie : „Modernizacja…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

Przetarg na realizację zadania energetycznego:

Zadanie : „Modernizacja kotłowni CO w oddziale DANKO: ZNR Sobiejuchy”.
(zamówienie nie jest przetargiem publicznym)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z Załącznikami - do pobrania poniżej.

Miejsca dostawy i montażu:
Budynek Dyrekcji Administracji Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy,
Sobiejuchy 2, 88-400 Sobiejuchy k. Żnin,

Termin i miejsce składania ofert: UWAGA ZMIANA TERMINU do 01.12.2023 r. do godz 15:00 w Sekretariacie Zarządu Firmy
DANKO Hodowla Roślin w Choryni.

Forma oferty: pisemna w jęz. polskim, w zamkniętej kopercie, strony ponumerowane.
Termin oczekiwanej realizacji zadania: do dnia 20.12.2023
Pytania, informacje: Jarosław Orylski
(065) – 511 54 12, 885 114 117
mail: jaroslaw.orylski@danko.pl

Pliki do pobrania:

07.11.2023

Przetarg na sprzedaż rzepaku konsumpcyjnego ZNR Kopaszewo

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,Zakład Nasienno – Rolny KopaszewoKopaszewo 4764-010 Krzywińwojewództwo wielkopolskie zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż: Rzepak…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,
Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo
Kopaszewo 47
64-010 Krzywiń
województwo wielkopolskie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Rzepak konsumpcyjny - 250 ton +/- 5 %

I.Oferujący:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo
Kopaszewo.47,64-010,Krzywiń, województwo wielkopolskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Rzepak konsumpcyjny – 250 ton +/- 5 %

Parametry:

ProduktWilgotnośćOlej JJWaga Hektolitrailość ton
Rzepak 1.7,143,170,775
Rzepak 2.6,743,171,8100
Rzepak 3.7,343,969,575

Miejsce odbioru:

Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo
Kopaszewo.47,64-010,Krzywiń, województwo wielkopolskie

Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 30.11.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t rzepaku konsumpcyjnego, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 08.11.2023 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " Rzepak konsumpcyjny - ZNR Kopaszewo”
Wyłonienie oferentów dnia 08.11.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl

1 2 3 4 14