SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

15.04.2024

Przetarg na zakup przetrząsacza karuzelowego

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie   ogłasza przetarg na:   Zakup „przetrząsacza karuzelowego”…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

 

ogłasza przetarg na:

 

Zakup „przetrząsacza karuzelowego”  dla ZNR Kopaszewo (przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

  Miejsce realizacji:   ZNR Kopaszewo, 64-010 Krzywiń Specyfikacja istotnych warunków przetargu do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl. Termin i miejsce składania ofert do: 22.04.2024r. w  sekretariacie Zakładu Nasienno – Rolnego w Kopaszewie (Kopaszewo 47, 64-10 KRZYWIŃ) lub na adres email: znrkopaszewo@danko.pl Termin realizacji: Powiadomienie uczestników przetargu i ewentualne podpisanie umowy nastąpi do 26.04.2024r. Dostawa maszyny: do 15.05.2024r Bliższe informacje telefoniczne: Dyrektor Zakładu Nasienno – Rolnego w Kopaszewie Wiktor Majchrzak, e-mail: wiktor.majchrzak@danko.pl, tel.660788957 Pliki do pobrania:  
10.04.2024

Przetarg na zakup kosiarki bijakowej

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie   Ogłasza przetarg na   Zakup kosiarki bijakowej…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

 

Ogłasza przetarg na

 

Zakup kosiarki bijakowej do Zakładu Hodowli Roślin O/Choryń

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

  Miejsce składania ofert: Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie Termin i miejsce składania ofert: do 30.04.2024 r. do godz. 12.00 osobiście w sekretariacie Zakładu Hodowli Roślin Oddział Choryń, drogą pocztową na adres Choryń 27, 64-000 Kościan lub mailowo na adres: danko@danko.pl Miejsce dostawy: Zakład Hodowli Roślin Oddział Choryń, Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. Wielkopolskie do 31.05.2024 r.   Pliki do pobrania:
09.04.2024

Przetarg na instalację wodociągową zewnętrzną z hydrantami p.poż - ZNR Dębina

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni , Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie ogłasza przetarg na: instalacja wodociągowa zewnętrzna z…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni , Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

instalacja wodociągowa zewnętrzna z hydrantami p.poż dla zakładu Nasienno-Rolnego Dębina zlokalizowanego w miejscowości Dębina, na dz. nr 28/14, j.ewid. Nowy Staw 220907_5, obr. Dębina 0003 dla Zakład Nasienno – Rolny Dębina 31 O, 82- 230 Nowy Staw (przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Dębina , Gmina Nowy Staw , Powiat Malbork , woj. pomorskie. Możliwość wizji lokalnej oraz sprawdzenie dokumentacji budowlanej na miejscu planowanych prac. Termin i miejsce składania ofert: do 06.05.2024 r. do godz. 14.00 na adres: Zakład Nasienno – Rolny Dębina 31 O, 82-230 Nowy Staw Termin realizacji: max.3 miesiące Bliższe informacje telefoniczne: tel 55 /272 64 16, Pliki do pobrania:
07.03.2024

Przetarg na część technologiczną - Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z silosami i niezbędną infrastrutkurą

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie     ogłasza przetarg na:     część…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni

Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

   

ogłasza przetarg na:

   

część technologiczna – niezbędna infrastruktura mieszalni pasz będącej częścią zadania pn. „Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z silosami i niezbędną infrastrukturą na potrzeby produkcji pasz dla zwierząt na działce o nr ewidencyjnym 216/33, 216/22 obręb Modzurów, gmina Rudnik”

    Miejsce realizacji: miejscowość Modzurów, powiat Racibórz, województwo śląskie. (przetarg nie jest zamówieniem publicznym)   Miejsce realizacji: Modzurów , 47-411 Rudnik , woj. Śląskie, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl. Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy. Termin i miejsce składania ofert: do 15.03.2024 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Zakładu Nasienno-Rolnego w Modzurowie, ul. Słowackiego 9 47-411 Rudnik, woj. śląskie. Pożądany termin realizacji: do 31.11.2024 r. Bliższe informacje telefoniczne: (32) 4106522   Pliki do pobrania:
1 2 3 4 14