SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Viola

 • Odmiana o kwiatach fioletowych
 • Nasiona żółte z jasnym znaczkiem
 • Plon nasion stabilny i wysoki – ok 108% wz
 • Plon białka wysoki, zawartość białka ogólnego – do 40%
 • Obniżona zawartość włókna surowego, poniżej 8%
 • Odmiana 000 – schodząca z pola między 15 a 20 września
 • Równomiernie dojrzewająca i odporna na osypywanie nasion
 • Wykorzystanie na konsumpcję (tofu) i paszę.
 • Osadzenie najniżej położonych strąków – ok. 11 cm
 • Rośliny nie wylegające przed zbiorem
 • Wysoka odporność na choroby zwłaszcza na zgorzelową i bakteryjną plamistość
 • Odmiana polecana do uprawy w południowym, centralno-zachodnim, centralno-wschodnim i centralnym regionie Polski.

Viola

 • Odmiana o kwiatach fioletowych
 • Nasiona żółte z jasnym znaczkiem
 • Plon nasion stabilny i wysoki – ok 108% wz
 • Plon białka wysoki, zawartość białka ogólnego – do 40%
 • Obniżona zawartość włókna surowego, poniżej 8%
 • Odmiana 000 – schodząca z pola między 15 a 20 września
 • Równomiernie dojrzewająca i odporna na osypywanie nasion
 • Wykorzystanie na konsumpcję (tofu) i paszę.
 • Osadzenie najniżej położonych strąków – ok. 11 cm
 • Rośliny nie wylegające przed zbiorem
 • Wysoka odporność na choroby zwłaszcza na zgorzelową i bakteryjną plamistość
 • Odmiana polecana do uprawy w południowym, centralno-zachodnim, centralno-wschodnim i centralnym regionie Polski.

Agrotechnika Soi

Stanowisko

Gleby kompleksu pszennego bardzo dobrego, dobrego, pszennego wadliwego (klasy I – IVa) i żytniego dobrego (klasy IVb i V). Do uprawy soi nie nadają się gleby zbyt zwięzłe, silnie zaskorupiające się.

Przedplon

Zboża jare i ozime, okopowe, kukurydza (należy zwrócić uwagę na herbicydy stosowane w uprawie kukurydzy i zbóż)

Nawożenie

P2O5 60 – 90 kg/ha, K2O 90 – 120 kg/ha (jesienią lub wiosną)
N – dawka startowa do 30 kg/ha, dawka pogłówna przed kwitnieniem – 30 kg/ha; (Wapnowanie pod przedpłon przy pH < 5,5)

Uprawa przesiewna

Zalecane jest wykonanie pełnego zestawu uprawek pożniwnych, a przed zimą orkę na głębokość 25cm.

Termin siewu

ok. 25 kwietnia, ale w glebę ogrzaną do temperatury powyżej 8oC

Głębokość siewu

2 – 4 cm

Rozstaw rzędów

15 – 45 cm

Obsada na m2

60 -70 nasion

Ilość wysiewu

4-4,5 jednostek siewnych / ha

Ochrona przed chwastami
przedwschodowo

Plateen 41,5 WG, Sencor Liquid 600 SC, Stomp Aqua 455 CS, Boxer 800 EC, Proman 500 SC

powschodowo

Corum 502,4 SL w 2 dawkach

jednoliściennymi

np. Fusilade Forte 150 EC

Zaprawianie i szczepienie

Zaprawa Nasienna Maxim 025FS + szczepionka Rhizobium japonicum

Szczepienie bakteriami brodawkowymi

Szczepienie bakteriami brodawkowymi – jeśli nasiona nie są zaszczepione należy to zrobić bezpośrednio przed siewem, w miejscu ocienionym, nie używać wody chlorowanej

Ochrona przed chorobami i szkodnikami

Ryzyko porażenia ze strony chorób i szkodników – małe.
W wadliwym płodozmianie (rzepak, bobowate) – chronić przed zgnilizną twardzikową

Dojrzewanie i zbiór

koniec września;
zbiór wykonuje się jednoetapowo kombajnem w dojrzałości pełnej – kiedy strąki są brązowe a nasiona „dzwonią” w strąkach.