SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Dukat

 • Odmiana tetraploidalna, pastewna do użytkowania jednorocznego.
 •  Wysoki plon zielonej i suchej masy, szczególnie w 2, 3 i 4 pokosie.
 • Dobra energia odrostu wiosennego oraz w poszczególnych pokosach.
 • Zwiększona trwałość – 110 % wzorca w drugim roku plonowania.
 • Zwiększona odporność na wyleganie.
 • Wysoka wartość pokarmowa uzyskanej paszy.
 • Duża ilość pędów generatywnych – wysoki plon nasion.
 • Wysoki plon jednostek pokarmowych.
 • Odmiana nadająca się do użytkowania kośno-polowego, w siewie czystym lub mieszankach.

Proponowane mieszanki:

– siew w mieszance z żytem na zielonkę lub kiszonkę: 60-80 kg/ha żyta + 25-30 kg/ha życicy, po zbiorze zielonki i zasileniu azotem w dawce 60-68 kg/ha, użytkowanie kośne lub przepasanie,

– w poplonie ozimym z wyką i inkarnatką: życica wielokwiatowa 15-20 kg/ha +  wyka ozima 40-50 kg/ha + inkarnatka 15-20 kg/ha (termin koszenia 3 dekada maja),

– w mieszance z koniczyną czerwoną i perską: życica wielokwiatowa 10 kg/ha + koniczyna 10 kg/ha.

Dukat

NOWOŚĆ

Wysoki plon jednostek pokarmowych!

 • Odmiana tetraploidalna, pastewna do użytkowania jednorocznego.
 •  Wysoki plon zielonej i suchej masy, szczególnie w 2, 3 i 4 pokosie.
 • Dobra energia odrostu wiosennego oraz w poszczególnych pokosach.
 • Zwiększona trwałość – 110 % wzorca w drugim roku plonowania.
 • Zwiększona odporność na wyleganie.
 • Wysoka wartość pokarmowa uzyskanej paszy.
 • Duża ilość pędów generatywnych – wysoki plon nasion.
 • Wysoki plon jednostek pokarmowych.
 • Odmiana nadająca się do użytkowania kośno-polowego, w siewie czystym lub mieszankach.

Proponowane mieszanki:

– siew w mieszance z żytem na zielonkę lub kiszonkę: 60-80 kg/ha żyta + 25-30 kg/ha życicy, po zbiorze zielonki i zasileniu azotem w dawce 60-68 kg/ha, użytkowanie kośne lub przepasanie,

– w poplonie ozimym z wyką i inkarnatką: życica wielokwiatowa 15-20 kg/ha +  wyka ozima 40-50 kg/ha + inkarnatka 15-20 kg/ha (termin koszenia 3 dekada maja),

– w mieszance z koniczyną czerwoną i perską: życica wielokwiatowa 10 kg/ha + koniczyna 10 kg/ha.

Uprawa na zielonkę

Uprawa na nasiona

Stanowisko

Gleby umiarkowanie wilgotne o dobrej strukturze, żyzne, przewiewne i ciepłe (mady, lessy, gleby gliniasto-piaszczyste).

Przedplon

Rośliny strączkowe, rzepak, zboża wcześnie schodzące z pola.

Nawożenie przedsiewne

P2O5 80-120 kg/ha
K2O 100-160 kg/ha
N 60-80 kg/ha

P2O5 80-120 kg/ha
K2O 100-160 kg/ha
N 60-80 kg/ha

Nawożenie wiosenne

P2O5 80-120 kg/ha
K2O 50-80 kg/ha
N 60-100 kg/ha,
60-80 kg/ha po każdym pokosie

P2O5 80-120 kg/ha
K2O 60-80 kg/ha
N 40-60 kg/ha

Uprawa przedsiewna

Należy przeprowadzić starannie.

Termin siewu

III dekada sierpnia lub I dekada września.

Głębokość

1-2 cm

Rozstaw

12-15 cm

20-30 cm

Ilość wysiewu

diploidy – 25 kg/ha
tetraploidy – 40 kg

diploidy – 15 kg/ha
tetraploidy – 20 kg/ha

Pielęgnacja

W przypadku  zaskorupienia – bronowanie

Ochrona przed chwastami

Zgodnie z zaleceniami IOR

Zbiór dwufazowy

Zbiór I pokosu należy wykonać w fazie początku kłoszenia (10% kłoszących się roślin) następne pokosy co 4-5 tygodni.

Koszenie na pokosy – brunatne kwiatostany, omłot kombajnem. Dosuszenie nasion – 15%