SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Tenis

 • Heksaploidalna odmiana trawy gazonowej.
 • Pośredni termin kłoszenia, przy dużym udziale pędów generatywnych i wysokim plonie nasion.
 • Doskonała do mieszanek trawnikowych na tereny suche i zacienione.
 • Polecana do umacniania skarp.
 • Odporna na suszę, o bardzo wolnym odroście.
 • Obniża koszty utrzymania trawnika – rzadsze koszenie i oszczędność wody.
 • Poprawia efekt wizualny trawnika oraz jego trwałość.

Tenis

 • Heksaploidalna odmiana trawy gazonowej.
 • Pośredni termin kłoszenia, przy dużym udziale pędów generatywnych i wysokim plonie nasion.
 • Doskonała do mieszanek trawnikowych na tereny suche i zacienione.
 • Polecana do umacniania skarp.
 • Odporna na suszę, o bardzo wolnym odroście.
 • Obniża koszty utrzymania trawnika – rzadsze koszenie i oszczędność wody.
 • Poprawia efekt wizualny trawnika oraz jego trwałość.

Agrotechnika

kostrzewy murawowej

Stanowisko

Gleby mineralne kompleksu żytniego, najlepsze pod plantację nasienną jest pole dobrze odchwaszczone i wynawożone.

Przedplon

Rośliny strączkowe (łubiny), okopowe (ziemniaki), zboża.

Nawożenie przedsiewne

Pod roślinę ochronną
Siew czysty: P2O5 80-120 kg/ha
K2O 120-160 kg/ha
N 40-60 kg/ha

Nawożenie wiosenne

P2O5 80-120 kg/ha
K2O 100-120 kg/ha
N 60-80 kg/ha wcześnie wiosną
Jeżeli plantacje zostawiamy to stosujemy nawożenie jak przy założeniu nowej plantacji.

Uprawa przedsiewna

Należy przeprowadzić starannie.

Termin siewu

III dekada kwietnia i I dekada maja

Głębokość

0,5-1,0 cm

Rozstaw

30-40 cm

Ilość wysiewu

Siew czysty 5-6 kg/ha
z wsiewką 6-7 kg trawy + 60-80 kg jęczmienia

Pielęgnacja

W przypadku zaskorupienia – bronowanie

Ochrona przed chwastami

Zgodnie z zaleceniami IOR

Zbiór dwufazowy

Omłot kombajnem w fazie dojrzałości pełnej.
Dosuszenie nasion – 15%