SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Prosna

  • Jest odmianą przeznaczoną do użytkowania polowo-kośnego i łąkowego.
  • Cechą charakterystyczną tej odmiany jest bardzo wysoki potencjał produkcji nasiennej.
  • Może być uprawiana na terenie całego kraju, na glebach wilgotnych i zasobnych w składniki pokarmowe.
  • Cechuje się dobrą zimotrwałością i podwyższoną odpornością na suszę, co widoczne jest w drugim letnim odroście.
  • Zalecana do mieszanek na trwałe użytki zielone i do uprawy polowej.

Prosna

Wysoki plon nasion

  • Jest odmianą przeznaczoną do użytkowania polowo-kośnego i łąkowego.
  • Cechą charakterystyczną tej odmiany jest bardzo wysoki potencjał produkcji nasiennej.
  • Może być uprawiana na terenie całego kraju, na glebach wilgotnych i zasobnych w składniki pokarmowe.
  • Cechuje się dobrą zimotrwałością i podwyższoną odpornością na suszę, co widoczne jest w drugim letnim odroście.
  • Zalecana do mieszanek na trwałe użytki zielone i do uprawy polowej.

Uprawa na zielonkę

Uprawa na nasiona

Stanowisko

Wymagania tymotki łąkowej są małe i można ją uprawiać na różnych typach gleb. Jednak muszą to być gleby dostatecznie wilgotne.

Przedplon

Rośliny strączkowe, okopowe, zboża.

Nawożenie przedsiewne

P2O5 100-120 kg/ha
K2O 120-160 kg/ha
N 40-50 kg/ha

Pod roślinę ochronną

Nawożenie wiosenne

P2O5  100-120 kg/ha (wiosna, jesień)
K2O 100-160 kg/ha (wiosna, jesień)
N 40-50 kg/ha wiosną,
60-80 kg/ha po każdym pokosie

P2O5 70-100 kg/ha
K2O 100-120 kg/ha
N 50-60 kg/ha
(N 20 wcześnie wiosną + 40 koniec kwietnia)

Uprawa przedsiewna

Należy przeprowadzić starannie, zalecane wałowanie.

Termin siewu

Wiosenny

Głębokość

0,5-1,0 cm

Rozstaw

12-15 cm

30-40 cm

Ilość wysiewu

Siew czysty 15 kg/ha w mieszankach trawiastych i motylkowych – 10% składu runi

Siew czysty 4-5 kg/ha z wsiewką 5 kg trawy +60-80 kg jęczmienia

Pielęgnacja

W przypadku  zaskorupienia – bronowanie

Ochrona przed chwastami

Zgodnie z zaleceniami IOR

Zbiór dwufazowy

Zbiór I pokosu należy wykonać w fazie początku kłoszenia  następne pokosy co 6-7 tygodni.
Optymalna s.m. 35% najlepiej się zakisza.

Koszenie na pokosy – brunatne kwiatostany (częsta kontrola) , omłot kombajnem.
Dosuszenie nasion – 15%