SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Kometa

 • Mieszaniec lucerny siewnej i sierpowatej.
 • Roślina wieloletnia, wielokośna o mocnym i głębokim systemie korzeniowym.
 • Uprawiana może być na terenie całej Polski na glebach zasobnych w wapń.
 • Roślina wysokobiałkowa o zwiększonej odporności na suszę.
 • Wysoki plon zielonej i suchej masy.
 • Może być uprawiana w monokulturze oraz jako komponent mieszanek polowo-kośnych przez okres trzech do pięciu lat.
 • Pozostawia po sobie bardzo dobre stanowisko, o wyraźnie poprawionej żyzności gleby.

Kometa

Zwiększona odporność na suszę!

 • Mieszaniec lucerny siewnej i sierpowatej.
 • Roślina wieloletnia, wielokośna o mocnym i głębokim systemie korzeniowym.
 • Uprawiana może być na terenie całej Polski na glebach zasobnych w wapń.
 • Roślina wysokobiałkowa o zwiększonej odporności na suszę.
 • Wysoki plon zielonej i suchej masy.
 • Może być uprawiana w monokulturze oraz jako komponent mieszanek polowo-kośnych przez okres trzech do pięciu lat.
 • Pozostawia po sobie bardzo dobre stanowisko, o wyraźnie poprawionej żyzności gleby.

Agrotechnika Lucerny

Na zielonkę

Stanowisko

Gleby kompleksów pszennych i żytnich o uregulowanym pH.
Nie należy uprawiać na glebach torfowych o wysokim stanie wód gruntowych i piaszczystych ubogich wapń.

Przedplon

Kukurydza, okopowe, przemysłowe i zbożowe (bez perzu)

Nawożenie przedsiewne

Wapnowanie gleby pod przedpłon – dawka uzależniona od odczynu
P2O5 50 – 70 kg/ha jesienią – orka
K2O 100 – 120 kg/ha
N – 20 – 30kg/ha (wsiewka)

Nawożenie pogłówne

P2O5 50 – 80 kg/ha wiosną
K2O 100 – 140 kg/ha wiosną

Uprawa przedsiewna

Orka przedzimowa z pogłębiaczem, na wiosnę włókna i płytkie spulchnianie 3-5cm.
W przypadku siewu letniego orka siewna po przedpłonie i tradycyjna uprawa przedsiewna.

Termin siewu

Od 20 kwietnia do 15 maja w siewie czystym lub z rośliną ochronną lub od czerwca do 15 lipca bez rośliny ochronnej.
Wsiewka (roślina ochronna) – przy wsiewkach (jęczmień jary np. Kucuk, Ella, Paustian, słonecznik, owies np. Breton, Romulus) najlepiej zmniejszyć ilość wysiewu rośliny ochronnej o 25% a lucernę posiać w tym samym czasie ale innym przejazdem (w międzyrzędzia lub prostopadle). Roślinę ochronną kosić podczas dobrej pogody.

Głębokość siewu

Ważne: Głębokość siewu 1-1,5 cm gwarantuje równomierność wschodów.
W przypadku zaskorupienia skruszyć wierzchnią warstwę gleby.

Rozstaw rzędów

15 – 20 cm

Ilość wysiewu

15 – 20 kg/ha siew czysty
20 – 25 kg/ha z wsiewką

Ochrona przed chwastami
przedwschodowo

Stomp Aqua 455 CS – 2,2 l/ha, Wing P 462,5 EC – 4l/ha

powschodowo

CORUM 502,4 SL od fazy 2 liścia właściwego (rozwinięty 2 liść z przylistkami lyb 2 wąsy) do fazy widocznych 9 miedzywęźli (BBCH 12-39) w 2 dawkach po 0,6 l/ha w odstępach 2 tygodnie z dodatkiem Dash HC po 0,6 l/ha

jednoliściennymi

Focus Ultra 100 EC, Select Super 120 EC

Pielęgnacja

Po każdym zbiorze warto napowietrzyć glebę w celu pobudzenia lucerny do rozwoju np. brona ciężka.

Zbiór

Zbiór 1 pokosu należy wykonać w fazie pąkowania (najlepiej stosunek liści do łodyg i największa zawartość białka). Następne pokosy w odstępach 4-5 tygodni w pełni kwitnienia na wysokość 5-6 cm.