SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Dańkowskie Dragon

Nr 1 w liczbie opadania!

 • Dańkowskie Dragon to nowe żyto hodowli DANKO, zarejestrowane w 2020 roku, charakteryzujące się najlepszą jakością spośród wszystkich dostępnych na rynku odmian żyta populacyjnego.
 • Posiada wysokie parametry jakościowe, tj. wysoką liczbę opadania, podwyższoną temperaturę kleikowania oraz wysoką lepkość kleiku.
 • Ważną cechą jest wysoka liczba opadania, co sprawia, że w czasie mokrych żniw długo utrzymuje dobrą jakość ziarna.
 • Ziarno o średniej MTZ (w typie żyta D. Granat), o dobrym wyrównaniu.
 • Dańkowskie Dragon jest odmianą wczesną o średniej wysokości (w typie D. Granat) oraz dobrej odporności na wyleganie.
 • Charakteryzuje się również bardzo dobrą odpornością na zakwaszenie gleby, co predysponuje ją do uprawy na glebach słabszych.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 260 kiełkujących nasion na 1m2 (ca. 80-90 kg/ha), tj. 2 jednostki siewne.
 • W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%, tj. 1,8 j.s./ha.
 • W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%, tj. 2,2 j.s./ha.

Odmiana powstała w wyniku realizacji Projektu „Hodowla twórcza nowoczesnych odmian wybranych gatunków zbóż oraz grochu w oparciu o innowacyjne metody biotechnologiczne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Umowa nr POIR.01.01.01.-00-1363/15, lata realizacji badań 2016-2022.

 

Dańkowskie Dragon

Nowe oblicze jakości!

Na cele młynarsko-piekarskie
Sprzedawane w jednostkach siewnych
Wysokie plonowanie

Nr 1 w liczbie opadania!

 • Dańkowskie Dragon to nowe żyto hodowli DANKO, zarejestrowane w 2020 roku, charakteryzujące się najlepszą jakością spośród wszystkich dostępnych na rynku odmian żyta populacyjnego.
 • Posiada wysokie parametry jakościowe, tj. wysoką liczbę opadania, podwyższoną temperaturę kleikowania oraz wysoką lepkość kleiku.
 • Ważną cechą jest wysoka liczba opadania, co sprawia, że w czasie mokrych żniw długo utrzymuje dobrą jakość ziarna.
 • Ziarno o średniej MTZ (w typie żyta D. Granat), o dobrym wyrównaniu.
 • Dańkowskie Dragon jest odmianą wczesną o średniej wysokości (w typie D. Granat) oraz dobrej odporności na wyleganie.
 • Charakteryzuje się również bardzo dobrą odpornością na zakwaszenie gleby, co predysponuje ją do uprawy na glebach słabszych.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 260 kiełkujących nasion na 1m2 (ca. 80-90 kg/ha), tj. 2 jednostki siewne.
 • W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%, tj. 1,8 j.s./ha.
 • W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%, tj. 2,2 j.s./ha.

Odmiana powstała w wyniku realizacji Projektu „Hodowla twórcza nowoczesnych odmian wybranych gatunków zbóż oraz grochu w oparciu o innowacyjne metody biotechnologiczne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Umowa nr POIR.01.01.01.-00-1363/15, lata realizacji badań 2016-2022.

 

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe

Skala 9°
Termin kłoszeniawczesnyZawartość białka6Bardzo wysoka
Termin dojrzewaniawczesny
Długość źdźbłaśrednieOdporność na wyleganie4Dobra
MTZśredniaLiczba opadania6Bardzo wysoka

Odporność na choroby

Skala 9°
Mączniak prawdziwy5WysokaRynchosporioza5Wysoka
Rdza brunatna5WysokaSeptorioza liści5Wysoka
Rdza źdźbłowa5WysokaChoroby podstawy źdźbła5Wysoka