Odmiany

Hondia

Jakość, plon, zdrowotność i zimotrwałość!   

Nagrodzona Złotym Medalem MTP Polagra – Premiery 2016!

Jeżeli chcesz wziąć udział w zabawie  i sprawić aby HONDIA zdobyła  Złoty Medal –Wybór Konsumentów – zagłosuj na HONDIĘ! http://zlotymedal.mtp.pl/pl/wybor_konsumentow-glosowanie/164/

  • Pszenica ozima o wysokim poziomie plonowania na terenie Polski i Niemiec.
  • Charakteryzuje się rewelacyjnymi parametrami jakościowymi ziarna. W Polsce jakość oceniona na pograniczu grupy E/A.
  • Ziarno pszenicy Hondia jest grube o bardzo dobrym wyrównaniu i obniżonej zawartości pośladu.
  • Charakteryzuje się niespotykaną zdrowotnością wśród pszenic ozimych. Posiada bardzo dobrą odporność na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, choroby podstawy źdźbła oraz brunatną plamistość liści.
  • Wysoka zimotrwałość (5,5) zapewnia bezpieczeństwo uprawy.
  • Toleruje nieuregulowane pH, co daje możliwość uprawy na słabszych stanowiskach.
  • Posiada bardzo dobrą zdolność krzewienia.
  • Zalecana norma wysiewu wynosi 320-350 ziaren kiełkujących na 1 m² (ca. 170-190 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy normę wysiewu należy zmniejszyć o 10%. W przypadku opóźnionych siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

Plon pszenicy Hondia na tle wzorca (w t/ha)

 

 

a1 – poziom średnio intensywny

a2 – poziom intensywny

Źródło: COBORU, 2015 r.

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Skala 9o
Termin kłoszenia
średni
Termin dojrzewania
średni
Długość źdźbła
krótkie
MTZ
wysoka
Zawartość białka
6.0
dobra
Zawartość glutenu
8.0
wysoka
Odporność na wyleganie
7.9
wysoka
Odporność na porastanie
5.0
średnia
Zimotrwałość
5.5
dobra
Odporność na choroby
Skala 9o
Mączniak prawdziwy
8.2
wysoka
Rdza brunatna
7.8
wysoka
Septorioza liści
6.2
średnia
Septorioza plew
7.0
dobra
Fuzarioza kłosa
7.6
dobra
Choroby podstawy źdźbła
8.1
wysoka
Pleśń śniegowa
8.6
wysoka