SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

05.11.2018

Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż urządzeń rolniczych

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie  ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż urządzeń rolniczych…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

 
ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na
sprzedaż urządzeń rolniczych
(zamówienie nie jest zamówieniem publicznym)

 

Miejsce realizacji: Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski
Regulamin przetargu do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl.
Maszyny i urządzenia rolnicze można oglądać w dniu 15.11.2018 r. w godz. 9:00 - 14:00.
Termin i miejsce składania ofert: do 19.11.2018 r. do godz. 14.00.
w sekretariacie Zakładu Nasienno-Rolnego w Szelejewie.
Bliższe informacje telefoniczne: 604 517 300, 664 045 399.

Formularz ofertowy i regulamin przetargu dostępny na stronie internetowej  www.danko.pl  

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn

Wykaz urządzeń:

Lp.

Nazwa środka trwałego

Typ

Rok budowy

Nr. inwentarzowy

Cena wywoławcza netto (PLN)

Uwagi

 

1.

Kosiarka zaczepiana

Marki KRONE

AMT 323 CRI

2003

5940101297

9 500,00

-

2.

Rozdrabniacz do słomy

PZ-02

2001

5980101264

4 900,00

-

3.

Tank chłodzący do mleka

HCAN 5000

1994

4850101121-484

8 000,00

-

4.

Wialnia mechaniczna

K 523A

1975

5960100297

2 600,00

-

5.

Urządzenie do przyjmowania zboża

-

1973

6430100390-643

512,80

Demontaż we własnym zakresie

6.

Stół sortujący do nasion zbóż

Oliver

1986

5960100933-596

6 800,00

Demontaż we własnym zakresie

7.

Przenośnik taśmowy

(Urządzenie transportowe)

PTP- 16/650

1985

6430100904-643

1599,95

Demontaż we własnym zakresie

8.

Zaprawiarka nasion Uniroyal-USA

ACCU ,,PT”

,,Treat” 1030

1984

5960100842-596

750,00

Demontaż we własnym zakresie

 

Pliki do pobrania:

[wpdm_tree category="sprzedaz_znr_szelejewo_05_11_2018" download_link=1] 

15.10.2018

Przetarg na „Kultywator do kompleksowej, intensywnej uprawy gleby z siewnikiem do poplonów"

„DANKO” Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni Zakład Nasienno- Rolny Szelejewo Szelejewo Drugie 5 63-820 Piaski zaprasza do złożenia ofert…

„DANKO” Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni Zakład Nasienno- Rolny Szelejewo Szelejewo Drugie 5 63-820 Piaski

zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania  pt.

„Kultywator do kompleksowej ,intensywnej uprawy gleby z siewnikiem do poplonów"

dla Zakładu Nasienno Rolnego Szelejewo , Szelejewo Drugie 5 , 63-820 Piaski , woj. wielkopolskie .

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2018 roku do godziny 1400 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ ZNR Szelejewo-Kultywator do kompleksowej , intensywnej uprawy gleby z siewnikiem do poplonów  „. Wymagany okres ważności oferty wynosi  30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo: - unieważnienia postępowania bez podania przyczyny - dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej  www.danko.pl Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert . Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. ( przetarg nie jest zamówieniem publicznym )

27.08.2018

Przetarg na magazynki i blaty do siewnika do siewu poprzecznego

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie ogłasza przetarg na : magazynki i blaty do…

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na :

magazynki i blaty do siewnika do siewu poprzecznego (przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Szelejewo Drugie 39, 63-820 Piaski Specyfikacja istotnych warunków przetargu do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl. Termin i miejsce składania ofert: do 05.09.2018 do godz. 15.00 w siedzibie Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan Termin realizacji: do 14.09.2018 roku. Bliższe informacje: tel. 65 572 72 32. Pliki do pobrania:
31.01.2018

Przetarg na zakup środków produkcji

DANKO Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pt. „Zakup środków produkcji dla Zakładów…

DANKO Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni,

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pt. „Zakup środków produkcji dla Zakładów Firmy Danko”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ).

Pliki do pobrania:

1 6 7 8