SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. Z o.o.
64-000 Kościan
Choryń 27
tel.(65) 5134888
NIP 698-00-11-233

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pt.

„Zakup sprzętu komputerowego”
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (S.I.W.Z.).
Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Złożenie oferty (w języku polskim) z uwzględnieniem wymogów określonym w S.I.W.Z.
 2. Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert.
 3. Ofertę należy przesłać na adres email: krzysztof.slotala@danko.pl
  w nieprzekraczalnym terminie 30.06.2023 r.
 4. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni.
 5. Termin realizacji: 4 tygodnie od złożenia zamówienia.
 6. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  – unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
  – dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

Wszelkich informacji dotyczących składania ofert oraz spraw technicznych udzielają:
Pan Krzysztof Ślotała: tel. 65 5115408, tel. kom. 781114119.
Pan Miłosz Grycz: tel. 65 5115408, tel. kom. 534877425.

Pliki do pobrania:

19.06.2023

Przetarg na zakup sprzętu komputerowego

DANKO Hodowla Roślin Sp. Z o.o.
64-000 Kościan
Choryń 27
tel.(65) 5134888
NIP 698-00-11-233

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pt.

„Zakup sprzętu komputerowego”
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (S.I.W.Z.).
Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Złożenie oferty (w języku polskim) z uwzględnieniem wymogów określonym w S.I.W.Z.
 2. Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert.
 3. Ofertę należy przesłać na adres email: krzysztof.slotala@danko.pl
  w nieprzekraczalnym terminie 30.06.2023 r.
 4. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni.
 5. Termin realizacji: 4 tygodnie od złożenia zamówienia.
 6. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  – unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
  – dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

Wszelkich informacji dotyczących składania ofert oraz spraw technicznych udzielają:
Pan Krzysztof Ślotała: tel. 65 5115408, tel. kom. 781114119.
Pan Miłosz Grycz: tel. 65 5115408, tel. kom. 534877425.

Pliki do pobrania: