SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,
Zakład Nasienno – Rolny Dębina
Dębina 31o
82-230 Nowy Staw
województwo pomorskie


zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Rzepak konsumpcyjny– 150 ton +/- 5 %

I. Oferujący:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno – Rolny Dębina, Dębina 31o, 82-230 Nowy Staw
województwo pomorskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny.
3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Rzepak konsumpcyjny – 150 ton +/- 5 %

Parametry:

ProduktWilgotnośćOlej JJWaga Hektolitrailość ton
1. Rzepak konsumpcyjny6,244,869,7150 ton +/- 5 %

Miejsce odbioru:

Zakład Nasienno – Rolny Dębina, Dębina 31o, 82-230 Nowy Staw
województwo pomorskie
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: 15.05.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t rzepaku konsumpcyjnego, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 21.04.2023 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) – w temacie wpisując: ” Rzepak konsumpcyjny 06/2023- ZNR Dębina”
Wyłonienie oferentów dnia 21.04.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl

18.04.2023

Przetarg na sprzedaż Rzepaku konsumpcyjnego – 150t

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,
Zakład Nasienno – Rolny Dębina
Dębina 31o
82-230 Nowy Staw
województwo pomorskie


zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Rzepak konsumpcyjny– 150 ton +/- 5 %

I. Oferujący:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno – Rolny Dębina, Dębina 31o, 82-230 Nowy Staw
województwo pomorskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny.
3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Rzepak konsumpcyjny – 150 ton +/- 5 %

Parametry:

ProduktWilgotnośćOlej JJWaga Hektolitrailość ton
1. Rzepak konsumpcyjny6,244,869,7150 ton +/- 5 %

Miejsce odbioru:

Zakład Nasienno – Rolny Dębina, Dębina 31o, 82-230 Nowy Staw
województwo pomorskie
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: 15.05.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t rzepaku konsumpcyjnego, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 21.04.2023 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) – w temacie wpisując: ” Rzepak konsumpcyjny 06/2023- ZNR Dębina”
Wyłonienie oferentów dnia 21.04.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl