SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,  

Zakład Nasienno – Rolny Modzurów
Modzurów
ul. Słowackiego 9
47-411 Rudnik
województwo śląskie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenżyta paszowego – 75 ton


I. Oferujący:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan Zakład Nasienno – Rolny Modzurów
Modzurów, ul. Słowackiego 9 47-411 Rudnik
województwo śląskie

II. Informacje ogólne:

1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny.

3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

      Pszenżyta paszowego – 75 ton

Miejsce odbioru: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan Zakład Nasienno – Rolny Modzurów
Modzurów, ul. Słowackiego 9 47-411 Rudnik
województwo śląskie

      Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.

Termin odbioru przedmiotu oferty: do 08.08.2023 r.

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenżyta całosamochodowa w t

Oferty należy składać do dnia 25.07.2023 do godz. 12.00.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

– dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) – w temacie wpisując: ”  Sprzedaż płodów rolnych 04/2023- ZNR Modzurów ”

Wyłonienie oferentów dnia 25.07.2023 r.

– oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.

Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.

Kontakt: przetargi@danko.pl

24.07.2023

Przetarg na sprzedaż pszenżyta paszowego – 75 ton

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,  

Zakład Nasienno – Rolny Modzurów
Modzurów
ul. Słowackiego 9
47-411 Rudnik
województwo śląskie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenżyta paszowego – 75 ton


I. Oferujący:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan Zakład Nasienno – Rolny Modzurów
Modzurów, ul. Słowackiego 9 47-411 Rudnik
województwo śląskie

II. Informacje ogólne:

1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny.

3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

      Pszenżyta paszowego – 75 ton

Miejsce odbioru: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan Zakład Nasienno – Rolny Modzurów
Modzurów, ul. Słowackiego 9 47-411 Rudnik
województwo śląskie

      Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.

Termin odbioru przedmiotu oferty: do 08.08.2023 r.

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenżyta całosamochodowa w t

Oferty należy składać do dnia 25.07.2023 do godz. 12.00.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

– dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) – w temacie wpisując: ”  Sprzedaż płodów rolnych 04/2023- ZNR Modzurów ”

Wyłonienie oferentów dnia 25.07.2023 r.

– oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.

Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.

Kontakt: przetargi@danko.pl