SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

Ogłasza przetarg na:

„Naziemna instalacja fotowoltaiczna Dębina”
(zamówienie nie jest przetargiem publicznym)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z Załącznikami – do pobrania poniżej.

Miejsce dostawy i montażu:
DANKO Hodowla Roślin Zakład Hodowli Roślin Dębina
Dębina 31a, 82-230 Nowy Staw
Działka: nr 32 / 2

Termin i miejsce składania ofert: oferty pisemne w zamkniętej kopercie należy składać do dnia 25.06.2023 do godz 15:00 w Sekretariacie Zarządu Firmy
DANKO Hodowla Roślin w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan.

Termin oczekiwanej realizacji zadania: do dnia 31.08.2023
Pytania, informacje: Jarosław Orylski
(065) – 511 54 12, 885 – 114 117
mail: jaroslaw.orylski@danko.pl

Pliki do pobrania, SIWZ i załączniki:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Dęb – Zał 1 do SIWZ – Formularz Oferty A
 3. Dęb – Zał 2 do SIWZ – Formularz Oferty B
 4. Dęb – Zał 3 do SIWZ – Oświadczenie Oferenta A
 5. Dęb – Zał 4 do SIWZ – Oświadczenie Oferenta B
 6. PV Dęb plan rys 1
 7. PV Dęb plan rys 2
 8. PV Dęb plan rys 3

14.06.2023

Przetarg na naziemną instalację fotowoltaiczną w Dębinie

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

Ogłasza przetarg na:

„Naziemna instalacja fotowoltaiczna Dębina”
(zamówienie nie jest przetargiem publicznym)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z Załącznikami – do pobrania poniżej.

Miejsce dostawy i montażu:
DANKO Hodowla Roślin Zakład Hodowli Roślin Dębina
Dębina 31a, 82-230 Nowy Staw
Działka: nr 32 / 2

Termin i miejsce składania ofert: oferty pisemne w zamkniętej kopercie należy składać do dnia 25.06.2023 do godz 15:00 w Sekretariacie Zarządu Firmy
DANKO Hodowla Roślin w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan.

Termin oczekiwanej realizacji zadania: do dnia 31.08.2023
Pytania, informacje: Jarosław Orylski
(065) – 511 54 12, 885 – 114 117
mail: jaroslaw.orylski@danko.pl

Pliki do pobrania, SIWZ i załączniki:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Dęb – Zał 1 do SIWZ – Formularz Oferty A
 3. Dęb – Zał 2 do SIWZ – Formularz Oferty B
 4. Dęb – Zał 3 do SIWZ – Oświadczenie Oferenta A
 5. Dęb – Zał 4 do SIWZ – Oświadczenie Oferenta B
 6. PV Dęb plan rys 1
 7. PV Dęb plan rys 2
 8. PV Dęb plan rys 3