SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie


Ogłasza przetarg na:

Badanie gleb PK i Mg oraz pH na gruntach zlokalizowanych w ZNR Szelejewo oraz Gosp. Komorze Przybysławskie
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., zaprasza do składanie ofert na wykonanie usługi polegającej na pobraniu prób glebowych przy użyciu zestawu nawigacji GPS i opracowaniu na podstawie uzyskanych danych analiz chemicznych map zasobności gleby w makroskładniki PK Mg oraz pH na powierzchni ca 1350 ha w ZNR Szelejewo, oraz ca 640 ha w Gosp. Komorze Przybysławskie gm. Żerków.

                Usługa realizowana będzie na gruntach DANKO Hodowla Roślin Spółka z o.o. Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski , oraz Gosp. Komorze Przybysławskie

                Wykonawca usługi zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wyników badań i pomiarów w wersji drukowanej i cyfrowej oraz do sporządzenia map zasobności w formie drukowanej i cyfrowej.

                Wszelkie koszty związane z pobieraniem prób glebowych dowozem do miejsca wykonania analiz i opracowanie wyników spoczywa na Usługobiorcy.

                Oferta powinna zawierać cenę netto pobrania próby z dowozem do miejsca analizy, miejsce analizy próbki oraz całkowitą wartość usługi.

Okres pobierania prób – od 01.07 do końca zbioru roślin będących na polach.

Termin nadsyłania ofert – 16.06.2023 r. na adres: listownie – DANKO Hodowla Roślin Spółka z o.o. Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski, lub email: znrszelejewo@danko.pl DW: mateusz.ratajczyk@danko.pl.

07.06.2023

Przetarg na badanie gleb PK i Mg oraz pH na gruntach zlokalizowanych w ZNR Szelejewo oraz Gosp. Komorze Przybysławskie

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie


Ogłasza przetarg na:

Badanie gleb PK i Mg oraz pH na gruntach zlokalizowanych w ZNR Szelejewo oraz Gosp. Komorze Przybysławskie
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., zaprasza do składanie ofert na wykonanie usługi polegającej na pobraniu prób glebowych przy użyciu zestawu nawigacji GPS i opracowaniu na podstawie uzyskanych danych analiz chemicznych map zasobności gleby w makroskładniki PK Mg oraz pH na powierzchni ca 1350 ha w ZNR Szelejewo, oraz ca 640 ha w Gosp. Komorze Przybysławskie gm. Żerków.

                Usługa realizowana będzie na gruntach DANKO Hodowla Roślin Spółka z o.o. Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski , oraz Gosp. Komorze Przybysławskie

                Wykonawca usługi zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wyników badań i pomiarów w wersji drukowanej i cyfrowej oraz do sporządzenia map zasobności w formie drukowanej i cyfrowej.

                Wszelkie koszty związane z pobieraniem prób glebowych dowozem do miejsca wykonania analiz i opracowanie wyników spoczywa na Usługobiorcy.

                Oferta powinna zawierać cenę netto pobrania próby z dowozem do miejsca analizy, miejsce analizy próbki oraz całkowitą wartość usługi.

Okres pobierania prób – od 01.07 do końca zbioru roślin będących na polach.

Termin nadsyłania ofert – 16.06.2023 r. na adres: listownie – DANKO Hodowla Roślin Spółka z o.o. Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski, lub email: znrszelejewo@danko.pl DW: mateusz.ratajczyk@danko.pl.