Odmiany

Tur F1

Plony, zdrowie i postura to zalety żyta TURa!  u   

Nagrodzony Złotym Medalem MTP Polagra – Premiery 2016!

  • Mieszaniec trójliniowy o nadzwyczajnej i stabilnej plenności na terenie całego kraju. W 2015 roku na poziomie średnio intensywnym a1 plonował ponad 8 t/ha (116% wzorca), natomiast na poziomie intensywnym a2 plonował blisko 10 t/ha (118% wzorca).
  • Ziarno grube o dobrym wyrównaniu i niskim udziale pośladu.
  • Nadzwyczajna jakość ziarna – przydatny na cele młynarsko-piekarskie.
  • Bardzo dobra odporność na choroby oraz niska podatność na sporysz.
  • Mieszaniec o dobrej odporności na wyleganie.
  • Bardzo dobra zdolność krzewienia. Zalecana norma wysiewu to 2 jednostki siewne: 180-210 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 65-75 kg/ha). Przy terminie opóźnionym zaleca się zwiększyć normę wysiewu o 10%, tj. do 2,2 j.s/ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, wysiew należy zmniejszyć o 10%, tj. do 1,8 j.s/ha.

Odmiana wyhodowana we współpracy z HR Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

 Plon żyta hybrydowego TUR (w %wzorca i t/ha)

Źródło COBORU, 2015 

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Skala 9o
Termin kłoszenia
wczesny
Termin dojrzewania
wczesny
Długość źdźbła
tradycyjne
MTZ
wysoka
Liczba opadania
5.0
dobra
Zawartość białka
3.0
niska
Odporność na wyleganie
4.8
dobra
Odporność na porastanie
4.0
średnia
Odporność na choroby
Skala 9o
Mączniak prawdziwy
7.9
wysoka
Rdza brunatna
6.6
średnia
Septorioza liści
7.2
dobra
Choroby podstawy źdźbła
8.4
wysoka
Rynchosporioza
7.5
dobra
Rdza źdźbłowa
7.6
dobra
Pleśń śniegowa
7.8
wysoka