SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Tenis

Heksaploidalna odmiana trawy gazonowej. Pośredni termin kłoszenia, przy dużym udziale pędów generatywnych i wysokim plonie nasion. Doskonała do mieszanek trawnikowych na tereny suche i zacienione.…

Odys

Jest odmianą bardzo plenną, o dużej wydajności zielonej i suchej masy. Kłosi się w trzeciej dekadzie maja. Należy do odmian o dobrej zimotrwałości i dobrej…

Stefka

Cechuje się dobrą plennością. Wyróżnia się dużą zawartością cukrów prostych oraz obfitym ulistnieniem, przez co jest chętnie wyjadana przez zwierzęta. Kłosi się w pierwszej dekadzie…

Kita

Odmiana intensywna, wyróżniająca się bardzo dobrym plonowaniem. Pędy wegetatywne są obficie ulistnione, co rzutuje na dużą wartość pastewną. Odmiana późna, kłosi się w końcu pierwszej…

Prosna

Jest odmianą przeznaczoną do użytkowania polowo-kośnego i łąkowego. Cechą charakterystyczną tej odmiany jest bardzo wysoki potencjał produkcji nasiennej. Może być uprawiana na terenie całego kraju,…

Granolia

Odmiana pastewna, heksoploidalna o półstojącym do pośredniego pokroju roślin i średniej wysokości w okresie kłoszenia Duży udział pędów generatywnych – wysoki plon nasion. Wysoki plon…

Felopa

Trawa wysoka, przeznaczona do użytkowania polowo-kośnego w siewie czystym lub w mieszankach z motylkowatymi do użytkowania łąkowego. Charakteryzuje się wysokim plonem suchej masy, podwyższoną odpornością…

Agula

Trawa wysoka, przeznaczona do użytkowania polowo-kośnego w siewie czystym lub w mieszankach z motylkowatymi do użytkowania łąkowego. Charakteryzuje się wysokim plonem suchej masy, podwyższoną odpornością…

Solen

Odmiana tetraploidalna. Daje w użytkowaniu pastwiskowym i kośnym plony zielonki o bardzo dobrych parametrach jakościowych. Jest odmianą średnio wczesną, cechuje się szybkim rozwojem w roku…

Gagat

Odmiana tetraploidalna o podwyższonej odporności na rdzę oraz o pośrednim pokroju roślin. Średni do późnego termin kłoszenia. Charakteryzuje się dużym udziałem pędów generatywnych, co jest…