SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Zarząd i biuro marketingu

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o z/s w Choryni

Choryń 27
64-000 KOŚCIAN
NIP: 698-00-11-233
REGON: 410184244

tel. 65 513 48 88
tel. 65 513 48 13
tel. 65 513 48 26
tel. 65 513 48 99
fax: 65 513 48 06

Zarząd

Prezes ZarząduTomasz Dutkiewicze-mail: tomasz.dutkiewicz@danko.pl
Członek ZarząduLeszek Stawickie-mail: leszek.stawicki@danko.pl

Biuro marketingu

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu dr Dariusz Majchrzyckitel: 65 511 54 03tel.kom: 609 742 178e-mail: dariusz.majchrzycki@danko.pl
Główny specjalista ds. rozliczeńElżbieta Brukwińskatel: 65 511 54 14e-mail: elzbieta.brukwinska@danko.pl
Starszy specjalista d/s rozliczeń produkcji nasiennej i licencjiPaulina Praisstel: 65 511 54 14tel.kom: 607 119 212e-mail: paulina.praiss@danko.pl

Biuro Marketingu Międzynarodowego

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o z/s w Choryni

Biuro Handlu Zagranicznego
02-517 Warszawa
ul. Rakowiecka 15/17 m. 8
województwo mazowieckie

tel. 22 646 01 11

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu MiędzynarodowegoJustyna Niziołektel: +48 603 593 045e-mail: justyna.niziolek@danko.pl
Specjalista d/s Sprzedaży i Marketingu MiędzynarodowegoIrina Sinkevičtel: +48 535 256 466e-mail: irina.sinkevic@danko.pl
Specjalista d/s Sprzedaży i Marketingu MiędzynarodowegoPaweł Graczyktel: +48 603 723 733e-mail: pawel.graczyk@danko.pl