SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Dublet

Odmianę tę charakteryzuje wysoka plenność. Jest najszerzej uprawianą odmianą pszenżyta jarego w Europie! Wykazuje dużą odporność na choroby grzybowe pszenżyta Ziarno Dubleta jest duże, dobrze…

Nagano

Nagano jest odmianą wczesną, typowo paszową, o podwyższonej zawartości białka. Wykazuje dobrą odporność na choroby. Odmiana o dobrej odporności na wyleganie. Ziarno pszenżyta Nagano jest…

Mazur

Odmiana pszenżyta jarego o bardzo dobrej plenności od chwili zarejestrowania. Pszenżyto o bardzo dobrej odporności na choroby, szczególnie na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i żółtą, fuzariozę…

Puzon

Pszenżyto jare Puzon to odmiana  o bardzo dobrej plenności. Posiada najwyższą wśród zarejestrowanych w Polsce pszenżyt zawartość białka. Idealny komponent do sporządzania mieszanek paszowych dla zwierząt.…

Sopot

Pszenżyto jare Sopot charakteryzuje się rekordową plennością, zarówno w technologii ekstensywnej, jak i intensywnej. Wzorzec w COBORU. Jest najkrótszym pszenżytem zarejestrowanym w Polsce. Charakteryzuje się…

Mamut

Wysokobiałkowa odmiana pszenżyta jarego o nadzwyczajnej plenności. Wzorzec w COBORU. Nr 1 w plonie w 2020 roku! Nr 1 w reprodukcji nasiennej! Plonuje wysoko i…

Santos

Santos to odmiana pszenżyta jarego charakteryzująca się wysoką plennością grubego ziarna. Zarejestrowana w Polsce w 2019 oraz w badaniach w wielu państwach europejskich. Rośliny średnio…

Impetus

Impetus to nowa, średnio wczesna odmiana pszenżyta jarego charakteryzująca się wysoką plennością we wszystkich rejonach uprawy w Polsce. Posiada najwyższą spośród zarejestrowanych odmian odporność na:…