SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego

„Zakup kombajnów poletkowych dla oddziałów ZHR Laski i Szelejewo”
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonych do niniejszego ogłoszenia Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu.
1. Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ.
2. Cena przedmiotu zamówienia powinna być w EUR.
3. Oferta powinna zawierać opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ.
4. Termin ważności oferty minimum 30 dni.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „DANKO HR, ZHR o Choryń „Zakup kombajnów poletkowych dla oddziałów ZHR Laski i Szelejewo” osobiście w siedzibie ZHR o Choryń lub przesłać na jej adres, bądź adres email: zhrchoryn@danko.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00.

Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 21 kwietnia 2022 r. Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
2. Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Niniejsze postępowanie ofertowe w trybie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”.
Wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji przedmiotu zamówienia w tym składania ofert oraz spraw technicznych udziela Piotr Kaźmierczak pod nr tel. 695 989 877.

11.04.2022

Zakup kombajnów poletkowych dla oddziałów ZHR Laski i Szelejewo

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego

„Zakup kombajnów poletkowych dla oddziałów ZHR Laski i Szelejewo”
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonych do niniejszego ogłoszenia Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu.
1. Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ.
2. Cena przedmiotu zamówienia powinna być w EUR.
3. Oferta powinna zawierać opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ.
4. Termin ważności oferty minimum 30 dni.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „DANKO HR, ZHR o Choryń „Zakup kombajnów poletkowych dla oddziałów ZHR Laski i Szelejewo” osobiście w siedzibie ZHR o Choryń lub przesłać na jej adres, bądź adres email: zhrchoryn@danko.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00.

Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 21 kwietnia 2022 r. Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
2. Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Niniejsze postępowanie ofertowe w trybie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”.
Wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji przedmiotu zamówienia w tym składania ofert oraz spraw technicznych udziela Piotr Kaźmierczak pod nr tel. 695 989 877.