SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Zakład Nasienno-Rolny Łagiewniki, 88-150 Kruszwica, NIP 698-00-11-233

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Żyto paszowe – 50 ton

1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny.
3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

Miejsce odbioru:
Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Zakład Nasienno-Rolny Łagiewniki, 88-150 Kruszwica, NIP 698-00-11-233
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 29.04.2022

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t żyta, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 20.04.2022 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan
– dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl)
– w temacie wpisując: “Żyto paszowe 01 /2022
Wyłonienie oferentów dnia 20.04.2022

20.04.2022

Sprzedaż żyta paszowego – 50 ton

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Zakład Nasienno-Rolny Łagiewniki, 88-150 Kruszwica, NIP 698-00-11-233

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Żyto paszowe - 50 ton

1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

Miejsce odbioru:
Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Zakład Nasienno-Rolny Łagiewniki, 88-150 Kruszwica, NIP 698-00-11-233
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 29.04.2022

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t żyta, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 20.04.2022 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan
- dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl)
- w temacie wpisując: "Żyto paszowe 01 /2022
Wyłonienie oferentów dnia 20.04.2022