SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,
Gospodarstwo Nasienne w Laskach
Warka
ul. Wjazdowa 1
05-660 Warka
województwo mazowieckie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenica paszowa orkisz- 11,85 ton
Owies paszowy – 4 ton
Soja paszowa – 3,7 ton
Mieszanka zbożowa – 14,33 ton
Żyto paszowe – 12,45 ton
Groch paszowy – 8,8 ton

I. Oferujący:

Gospodarstwo Nasienne w Laskach Warka, ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka
województwo mazowieckie

II. Informacje ogólne:

1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny.
3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Pszenica paszowa orkisz- 11,85 ton
Owies paszowy – 4 ton
Soja paszowa – 3,7 ton
Mieszanka zbożowa – 14,33 ton
Żyto paszowe – 12,45 ton
Groch paszowy – 8,8 ton


Parametry:

Nr.ProduktBiałko SMWilgotnośćOlej SMSkrobia SMWaga Hektolitra
1.Pszenica paszowa orkisz13,613,063,862,9
2.Owies paszowy10,712,622,6
3.Soja paszowa36,411,421,7
4.Mieszanka zbożowa10,114,567,470,4
5.Żyto paszowe11,413,257,966,2
6.Groch paszowy26,113,1


Miejsce odbioru:

Gospodarstwo Nasienne w Laskach Warka, ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka
województwo mazowieckie. Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 17.03.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t , ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 03.03.2023 do godz. 12.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) – w temacie wpisując: ” Sprzedaż zbóż GN Laski 05/2023- GN Laski ”
Wyłonienie oferentów dnia 03.03.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@e-brukwinska

Pliki do pobrania:

28.02.2023

Sprzedaż zboża GN Laski

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,
Gospodarstwo Nasienne w Laskach
Warka
ul. Wjazdowa 1
05-660 Warka
województwo mazowieckie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenica paszowa orkisz- 11,85 ton
Owies paszowy – 4 ton
Soja paszowa – 3,7 ton
Mieszanka zbożowa – 14,33 ton
Żyto paszowe – 12,45 ton
Groch paszowy – 8,8 ton

I. Oferujący:

Gospodarstwo Nasienne w Laskach Warka, ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka
województwo mazowieckie

II. Informacje ogólne:

1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny.
3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Pszenica paszowa orkisz- 11,85 ton
Owies paszowy – 4 ton
Soja paszowa – 3,7 ton
Mieszanka zbożowa – 14,33 ton
Żyto paszowe – 12,45 ton
Groch paszowy – 8,8 ton


Parametry:

Nr.ProduktBiałko SMWilgotnośćOlej SMSkrobia SMWaga Hektolitra
1.Pszenica paszowa orkisz13,613,063,862,9
2.Owies paszowy10,712,622,6
3.Soja paszowa36,411,421,7
4.Mieszanka zbożowa10,114,567,470,4
5.Żyto paszowe11,413,257,966,2
6.Groch paszowy26,113,1


Miejsce odbioru:

Gospodarstwo Nasienne w Laskach Warka, ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka
województwo mazowieckie. Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 17.03.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t , ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 03.03.2023 do godz. 12.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) – w temacie wpisując: ” Sprzedaż zbóż GN Laski 05/2023- GN Laski ”
Wyłonienie oferentów dnia 03.03.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@e-brukwinska

Pliki do pobrania: