SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

I. Sprzedający: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan
danko@danko.pl , www.danko.pl, NIP: 698-00-11-233 REGON: 410184244
KRS: 0000016800 (Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), Kapitał zakładowy: 74 655 000 PLN w cał. opłac.
Zarząd: Tomasz Dutkiewicz ,Leszek Droździel,

II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.
 3. Ogłoszenie będzie dostępne w siedzibie spółki oraz:
  o na www.danko.pl w zakładce ZAPYTANIA i PRZETARGI

  III. Przedmiot sprzedaży:
 4. Sprzedaż sprzętu rolniczego: maszyn i narzędzi rolniczych (załącznik 1)
 5. Wyceny i fotografie przedmiotów sprzedaży stanowią załącznik do ogłoszenia – dostępne będą na www.danko.pl
 6. Oferty poniżej ceny minimalnej nie będą rozpatrywane.

  IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty
 7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym (załącznik 1)
 8. Oferty należy składać do dnia 30.09.2022r. do godz. 14.00.
 9. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „Przetarg oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 30.09.2022 r. godz. 14”

  V. Inne warunki przetargu
 10. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Spółki.
 11. Kryterium wyboru oferty: najwyższa otrzymana cena (waga 100%)
 12. Sprzedający wystawia FV
 13. Przedmioty sprzedaży można oglądać w DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Gospodarstwo Nasienne w Laskach , 05-660 Warka – w dni robocze, od g.9 do g.14, po telefonicznym uzgodnieniu terminu nr 601698370 p. Andrzej Hołownia
 14. Wydanie towaru nastąpi z zakładu w którym można oglądać przedmiot postępowania po dokonaniu wpłaty na konto podane w Załączniku nr 1.
  WYKAZ SPRZĘTU ROLNICZEGO – pliki do pobrania

21.09.2022

Sprzedaż sprzętu rolniczego

I. Sprzedający: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan
danko@danko.pl , www.danko.pl, NIP: 698-00-11-233 REGON: 410184244
KRS: 0000016800 (Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), Kapitał zakładowy: 74 655 000 PLN w cał. opłac.
Zarząd: Tomasz Dutkiewicz ,Leszek Droździel,

II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.
 3. Ogłoszenie będzie dostępne w siedzibie spółki oraz:
  o na www.danko.pl w zakładce ZAPYTANIA i PRZETARGI

  III. Przedmiot sprzedaży:
 4. Sprzedaż sprzętu rolniczego: maszyn i narzędzi rolniczych (załącznik 1)
 5. Wyceny i fotografie przedmiotów sprzedaży stanowią załącznik do ogłoszenia – dostępne będą na www.danko.pl
 6. Oferty poniżej ceny minimalnej nie będą rozpatrywane.

  IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty
 7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym (załącznik 1)
 8. Oferty należy składać do dnia 30.09.2022r. do godz. 14.00.
 9. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „Przetarg oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 30.09.2022 r. godz. 14”

  V. Inne warunki przetargu
 10. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Spółki.
 11. Kryterium wyboru oferty: najwyższa otrzymana cena (waga 100%)
 12. Sprzedający wystawia FV
 13. Przedmioty sprzedaży można oglądać w DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Gospodarstwo Nasienne w Laskach , 05-660 Warka - w dni robocze, od g.9 do g.14, po telefonicznym uzgodnieniu terminu nr 601698370 p. Andrzej Hołownia
 14. Wydanie towaru nastąpi z zakładu w którym można oglądać przedmiot postępowania po dokonaniu wpłaty na konto podane w Załączniku nr 1.
  WYKAZ SPRZĘTU ROLNICZEGO - pliki do pobrania