SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo
Kopaszewo, 64-010 Krzywiń

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Kukurydza sucha – 140 ton

1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny.
3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

Miejsce odbioru:
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo
Kopaszewo, 64-010 Krzywiń, NIP 698-00-11-23
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: 15.06.2022

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t kukurydzy suchej, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 13.05.2022 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres: Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan
– dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl)
– w temacie wpisując: “Kukurydza sucha 01/2022”
Wyłonienie oferentów dnia 13.05.2022

13.05.2022

Sprzedaż kukurydzy suchej – 140 ton

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo
Kopaszewo, 64-010 Krzywiń

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Kukurydza sucha – 140 ton

1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

Miejsce odbioru:
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo
Kopaszewo, 64-010 Krzywiń, NIP 698-00-11-23
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: 15.06.2022

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t kukurydzy suchej, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 13.05.2022 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres: Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan
- dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl)
- w temacie wpisując: "Kukurydza sucha 01/2022”
Wyłonienie oferentów dnia 13.05.2022