SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

ZNR KOPASZEWO – kukurydza sucha – 140 ton
ZNR ŁAGIEWNIKI – kukurydza sucha – 150 ton
ZNR DĘBINA – kukurydza sucha – 170 ton

1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny.
3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

Miejsce odbioru:
1. DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo, Kopaszewo, 64-010 Krzywiń, NIP 698-00-11-23
2. DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Zakład Nasienno-Rolny Łagiewniki, 88-150 Kruszwica, NIP 698-00-11-233
3. DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Zakład Nasienno-Rolny Dębina, Dębina 31o, 82-230 Nowy Staw

Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: 24.06.2022

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t kukurydzy suchej, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 10.06.2022 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan
– dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl)
– w temacie wpisując: “Kukurydza sucha 04/2022”
Wyłonienie oferentów dnia 10.06.2022

09.06.2022

Sprzedaż kukurydzy suchej – 140 t, 150 t, 170 t

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

ZNR KOPASZEWO - kukurydza sucha – 140 ton
ZNR ŁAGIEWNIKI – kukurydza sucha – 150 ton
ZNR DĘBINA – kukurydza sucha – 170 ton

1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

Miejsce odbioru:
1. DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo, Kopaszewo, 64-010 Krzywiń, NIP 698-00-11-23
2. DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Zakład Nasienno-Rolny Łagiewniki, 88-150 Kruszwica, NIP 698-00-11-233
3. DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Zakład Nasienno-Rolny Dębina, Dębina 31o, 82-230 Nowy Staw

Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: 24.06.2022

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t kukurydzy suchej, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 10.06.2022 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan
- dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl)
- w temacie wpisując: "Kukurydza sucha 04/2022”
Wyłonienie oferentów dnia 10.06.2022