SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
64-000 Kościan
Choryń 27
tel.(65) 5134888
NIP 698-00-11-233

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pt.

„Zakup sprzętu komputerowego”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (S.I.W.Z.).
Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu

a) złożenie oferty (w języku polskim) z uwzględnieniem wymogów określonych w S.I.W.Z.

b) Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert.

c) Ofertę należy przesłać na adres email: krzysztof.slotala@danko.pl w nieprzekraczalnym terminie 27.05.2022 r.

d) Wymagany okres ważności oferty wynosi 60 dni.

e) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.
Wszelkich informacji dotyczących składania ofert oraz spraw technicznych udzielają:
Pan Krzysztof Ślotała: tel. 65 5115408, tel. kom. 781114119, Pan Marcin Glapiak: tel. 65 5115408, tel. kom. 663114224

Pliki do pobrania:

12.05.2022

Przetarg na zakup sprzętu komputerowego

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
64-000 Kościan
Choryń 27
tel.(65) 5134888
NIP 698-00-11-233

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pt.

„Zakup sprzętu komputerowego”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (S.I.W.Z.).
Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu

a) złożenie oferty (w języku polskim) z uwzględnieniem wymogów określonych w S.I.W.Z.

b) Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert.

c) Ofertę należy przesłać na adres email: krzysztof.slotala@danko.pl w nieprzekraczalnym terminie 27.05.2022 r.

d) Wymagany okres ważności oferty wynosi 60 dni.

e) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
- dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.
Wszelkich informacji dotyczących składania ofert oraz spraw technicznych udzielają:
Pan Krzysztof Ślotała: tel. 65 5115408, tel. kom. 781114119, Pan Marcin Glapiak: tel. 65 5115408, tel. kom. 663114224

Pliki do pobrania: